Siirry sisältöön
Toimitusjohtajalta

Takaisin tapahtumien sykkeeseen

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja

Vuosi 2021 oli Helsingin Messukeskuksessa hyvin poikkeuksellinen. Yhteinen nimittäjä kaikelle tekemiselle jo toista vuotta peräkkäin oli COVID-19-pandemia.  

Poikkeusaika rajoitti voimakkaasti normaalia liiketoimintaamme, kun isot yleisötapahtumat toisensa jälkeen jouduttiin siirtämään. Jatkoimme uusien, korvaavien liiketoimintojen kehittämistä tarjoamalla tilojamme ja palvelujamme ennakkoluulottomasti uudenlaiseen käyttöön sekä hybridiliiketoimintoja kasvattamalla. Kaikkien päätöstemme mittana oli asiakas. Etenimme jokaisessa päätöksessä asiakassuhdetta kannatellen ja eri toimialojen tarpeita kuunnellen.  

Messutoiminnan taloudelliset kerrannaisvaikutukset ympäristölle ovat merkittäviä. Tulo- ja työllisyysvaikutuksemme pääkaupunkiseudulle oli viimeisimmässä koronaa edeltävässä mittauksessa vuonna 2019 olivat ennätykselliset 357 miljoonaa euroa. Kriisin myötä talousvaikutus ympäröivälle elinkeinoelämälle kutistui 80 prosentilla ja muun muassa pääkaupunkiseudun hotellit, ravintolat ja liikenneyrittäjät menettivät lähes 300 miljoonan euron tulovirran.  

Haasteista huolimatta jatkoimme pitkäjänteistä vastuullisuustyötä rakentamalla siltaa kriisin yli kaikilla kolmella osa-alueella: kantamalla vastuuta ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä. Jo toisena peräkkäisenä vuotena julkistimme YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman mukaisen Vastuullisuusraporttimme. Lisäksi saimme kansainvälistä tunnustusta tapahtumaturvallisuuden edelläkävijänä Pohjoismaissa.  

Tänä haasteellisena aikana ehdoton vahvuutemme on ollut osaava henkilöstö, joka on tinkimättömästi pitänyt huolta asiakassuhteista sekä rakentanut uutta liiketoimintaa. Voin ylpeänä sanoa, että messulaiset ovat sitkeitä selviytyjiä ja arjen taikureita. Luovuutta on ruokkinut luottamus. Sen pohjana on pandemiavaikutusten vaikeimmissakin käänteissä ylläpidetty avoin viestintäkulttuuri organisaatiossamme ja korkea henkilöstötyytyväisyys.   

Välitilinpäätöksenä runsaan kahden pandemiavuoden jälkeen voimme sanoa, että olemme selviytyneet kaikkien aikojen kriisistä vähin vaurioin. Yritys on pysynyt ytimeltään terveenä ja toimintakykyisenä. Valintamme ovat vieneet yritystämme eteenpäin, ja valmistaneet meitä oppimisen kautta kohtaamaan tuleviakin haasteita.  

Vuodenvaihteen jälkeen jatkamme työtä suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi julkisena osakeyhtiönä. Suomi tarvitsee jatkossakin kansainvälisen tason messu- ja tapahtumajärjestäjän, ja tässä tehtävässä Messukeskus tahtoo palvella yhteiskuntaamme tulevaisuudessakin. 

Anni Vepsäläinen | toimitusjohtaja

Hallituksen toimintakertomus 2021

Keskisyksyn rajoituksista vapaa aikaikkuna mahdollisti Helsingin Kirjamessujen ja muutaman muun messutapahtuman järjestämisen. Messut-liiketoiminta oli pandemian vuoksi pysähdyksissä liki koko muun ajan vuonna 2021.

Vuonna 2021 Messukeskus jatkoi kamppailuaan pandemian tuomien haasteiden kanssa, sinnikästä työtä tapahtumien turvallisuuden hyväksi ja hybridiliiketoiminnan edelleen kehittämistä.

Vuosi oli tapahtuma-alalle ennennäkemättömän vaikea. Yhteinen nimittäjä kaikelle tekemiselle jo toista vuotta peräkkäin oli COVID-19-pandemia, joka rajoitti voimakkaasti tapahtumaliiketoiminnan mahdollisuuksia globaalisti.

Pandemian vaikutus Messukeskuksen liiketoimintaan

Messut-liiketoiminta oli pysähdyksissä lähes koko vuoden ajan. Tapahtumat jouduttiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta siirtämään pandemiarajoitusten takia myöhemmäksi. Päätökset perustuivat aluehallintoviraston määräyksiin.

Yli 6 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset oli kielletty aina toukokuun lopulle saakka. Kesällä rajoitukset lievenivät hetkellisesti. Messukeskus varautui messusyksyyn järein turvallisuustoimin ja laajentamalla tapahtumille varattuja tiloja. Elokuussa rajoituksia kiristettiin uudelleen, pandemiatilanteen luoma epävarmuus säteili voimakkaasti liiketoimintaan, ja kaikki alkusyksyn messutapahtumat sekä muiden tapahtumajärjestäjien suuret yleisötapahtumat jouduttiin siirtämään myöhemmäksi.

Kokoontumisrajoitukset päättyivät 30.9. Keskisyksyn rajoituksista vapaa aikaikkuna mahdollisti Helsingin Kirjamessujen (50 377 kävijää), Hammaslääkäripäivien (3 938), Studian (6 114), Ateria-ammattipäivän (353), nopeasti tuotekehitetyn POP-UP-tapahtuman (4 894) sekä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa toteutetun KoneAgrian (14 652) järjestämisen. Vierastapahtumista toteutuivat mm. SLUSH ja Koiramessut.

Joulukuussa koronatilanne heikkeni uudelleen omikron-virusmuunnoksen levitessä. Messukeskus otti muiden tapahtumajärjestäjien tavoin käyttöön koronapassin vaihtoehtona tapahtumarajoituksille. Koronapassin käyttö jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. 28.12.2021-17.1.2022 aluehallintovirasto kielsi Uudellamaalla jälleen kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, minkä seurauksena Messukeskus joutui rajoitusten ja epävarman tilanteen aiheuttaman heikentyneen asiakaskysynnän takia siirtämään kaikki tammi-maaliskuulle 2022 suunnittelut tapahtumansa myöhempään.

Tapahtumat, kokoukset ja kongressit -liiketoiminta jatkui kulloinkin voimassa olevia viranomaisohjeistuksia ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Pysähdys liiketoiminnassa typisti suurelta osin myös ravintolatoiminnan ja heikensi hotellin käyttöastetta.

Koska normaaliin liiketoimintaan kuuluvia messuja, kongresseja, isoja kokouksia ja yritysjuhlia ei pystytty järjestämään, jäi kokonaiskävijämäärä kolmannekseen koronaa edeltäneistä vuosista ja oli 341 223 kävijää (v. 2020 374 223 ja v. 2019 1 087 718 kävijää).

Sopeutustoimet

Tapahtuma-alan vaikea tilanne vaati sopeuttamistoimenpiteiden jatkamista. Merkittävimmät säästöt syntyivät tapahtumanjärjestämiskuluissa ja henkilöstökuluissa. Henkilöstökuluja alennettiin merkittävillä koko konsernia koskevilla lomautuksilla sekä vapaaehtoisilla palkkojen ja palkkioiden alentamisilla.

Toimintaa sopeutettiin myös jäädyttämällä investoinnit ja hakemalla Valtiokonttorin kustannustukia. Tukia saatiin vuoden 2021 aikana yhteensä 2.500.000 €. Tilanteeseen suhteutettuna tuet olivat vähäisiä ja kattoivat korona aikana menetetyn liikevaihdon ainoastaan n. 3 % osalta.

Tilojen uudenlainen käyttö ja hybridiliiketoiminta

Pandemian tyhjentämille tiloille haettiin sinnikkäästi vaihtoehtoista käyttöä. Laajat tilat, hyvä suunnittelu ja laadukas terveysturvallisuus mahdollistivat asiakkaiden fyysiset tilaisuudet. Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulut sekä Helsingin yliopisto järjestivät kevään valintakokeensa Messukeskuksessa porrastetusti yhteensä noin 45 500 opiskelijalle. Kokoustiloja vuokrattiin myös mm. Tuomioistuinviraston käsittelyihin. Yksi Messukeskuksen halleista oli varattu koronarokotuksille, ja pysäköintitalossa jatkui Mehiläisen drive in -koronatestaus. Touko-kesäkuun vaihteessa Messukeskus palveli kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana. Padel-harrastajien käyttöön avattiin kenttiä sekä halleissa että ulkoalueilla.

Virtuaali- ja hybridituotantoja jatkettiin. Messukeskus isännöi mm. virtuaalista lääketieteen alan EAS-kongressia, toteutti Emma Gaalan suoran tv-lähetyksen sekä auttoi useita muita asiakkaitaan online-kokousten ja -koulutusten tuotannoissa.

Tapahtumaturvallisuuden kehittäminen

Messukeskus noudatti pandemian alusta lähtien tarkasti viranomaisohjeistuksia ja julkisti jo kesällä 2020 ensimmäisenä messujärjestäjänä Suomessa kattavan koronaturvallisuusohjeistuksen asiakkaiden ja henkilökunnan tueksi. Huhtikuussa 2021 Messukeskus sai ensimmäisenä pohjoismaisena tapahtumatalona COVID-19-sertifikaatin tunnustuksena esimerkillisestä työstä koronaturvallisuuden hyväksi. Sertifikaatin myönsi kaupallisten tilojen turvallisuuteen erikoistunut kansainvälinen sertifiointi- ja konsultointiyritys SAFE Asset Group.

Kesäkuussa SAFE Asset Group julkisti vertailututkimuksen, jossa arvioitiin messut jopa kauppakeskuksia turvallisemmiksi käyntikohteiksi. Messujen lisävahvuus on tuotantotapa, joka mahdollistaa laadukkaan kävijähallinnan ja poikkeuksellisen kattavat käytännön toimet koronariskien torjunnassa.

Messukeskus yhdessä alansa kattojärjestön Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n kanssa tiedotti päättäjille aktiivisesti SAFE Asset Groupin tutkimuksesta, korkeatasoisesta turvallisuusosaamisestaan ja tapahtuma-alan ahdingosta saadakseen liiketoiminnan käyntiin. Myös muu koronaturvallisuuteen liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä jatkui koko vuoden, ja sitä tehtiin monikanavaisesti kaikki asiakkaat ja sidosryhmät huomioiden.

Vastuullisuus

Messukeskus jatkoi pandemiasta huolimatta tavoitteellista vastuullisuustyötään kaikilla kolmella osa-alueella: kantamalla vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.

Henkilöstöä pystyttiin työllistämään uusilla avauksilla tilojen käytössä sekä virtuaali- ja hybridiliiketoiminnalla. Tapahtumaturvallisuutta kehitettiin, ja hallit valjastettiin testaus- ja rokotuspaikoiksi koronan vastaiseen kamppailuun.

Ympäristötyö jatkui, tavoitteena olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Huhtikuussa julkistettiin jo toistamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) mukainen vastuullisuusraportti, joka listaa kohta kohdalta Messukeskuksessa tehdyn vastuullisuustyön. Raportti hakee vertaistaan tapahtuma-alalla Suomessa ja globaalistikin.

Henkilöstö

Avoimeen viestintäkulttuuriin ja luottamuksen rakentamiseen panostettiin korostetusti. Yrityksen toimintaedellytyksistä, ponnisteluista tapahtumien avaamiseksi ja henkilöstön työturvallisuudesta poikkeusoloissa kerrottiin säännöllisesti henkilöstöinfoissa, sisäisen viestinnän kanavissa ja esimiesten kautta.

Henkilöstötyytyväisyyttä mitattiin säännöllisesti ja se säilyi korkeana. 80 % messulaisista koki saaneensa riittävästi tietoa yrityksen tilanteesta myös lomautusten aikana. Tyytyväisyys työnantajaan pysyi pandemiavaikutusten vaikeimmissakin käänteissä samalla tasolla kuin pandemiaa edeltävänä ennätysvuonna.

Yritysmuodon muutos

Suomen Messut Osuuskunnan jäsenet päättivät ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa 15.6.2021 osuuskunnan yritysmuodon muuttamisesta osakeyhtiöksi 1.1.2022. Muutoksen tarkoituksena oli keventää ja selkiyttää hallintorakennetta ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus tulevaisuudessa. Muutoksessa Suomen Messut Osuuskunnasta tuli Suomen Messut Oyj.

Yritysmuodon muutos ei tuonut muutoksia organisaatioon tai asiakassopimuksiin. Markkinointinimenä jatkaa vahva ja tunnettu Messukeskus-brändi.

Konsernin rakennejärjestelyt

Tilikauden aikana saatettiin loppuun Helsingin Messut Oy:n fuusio Suomen Messut Osuuskuntaan.

Omistajat

Suomen Messut Osuuskunnan muodostivat 197 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö.

Yritysmuodon muutos vuodenvaihteessa vahvisti messu- ja tapahtumatoiminnalle tärkeiden sidosryhmien omistajuutta Suomen Messut Oyj:ssä. Omistusosuuttaan vahvistivat laajasti suomalaisessa elinkeinoelämässä vaikuttavat toimijat, mm. Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Helsingin kaupunki. Suurimpana osakkeenomistajana jatkaa pitkäaikainen vahva taustataho Suomen Messusäätiö.

Taloudellinen kehitys


Liikevaihto ja tulos

Suomen Messut -konsernin muodostivat vuonna 2021 Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Expomark Oy ja Suomen Videoviestintä SVV Oy.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 14,7 milj. euroa (vuonna 2020 20,2 milj. euroa), muutosta viime vuodesta –27 % prosenttia. Tytäryhtiöistä Expomark Oy:n liikevaihto nousi 0,2 M€ ja Suomen Videoviestintä SVV Oy:n liikevaihto laski 0,3 M€ viime vuoteen verrattuna.

Toiminnan kulut olivat 27,6 (34,6) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 9,6 (10,6) milj. euroa.

Konsernin liiketappio oli –10,4 (-13,5) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli –70,7 % (-67,0 %).

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli –10,5 (-13,4) milj. euroa.

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli +3,4 (-5,9) milj. euroa. Investointien rahavirta oli –0,2 (-2,5) milj. euroa.

Tilikaudella oli käytössä yhteensä 15 M€ tililimiitit, joilla osuuskunnan rahoitus turvataan COVID-19-ylimenoajan. Tililimiittien käyttö oli maksimissaan elokuussa 2021, jolloin limiittiä oli 4,3 M€.

Lainoja lyhennettiin vuoden 2021 aikana 0,5 M€. Tämän lisäksi korollinen tililimiitti oli tilinpäätöshetkellä maksettu pois (+1,5 M€)

Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 5 milj. euroa (7,0). Taseen loppusumma oli 92,2 (99,9) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste 87,5 (87,8) %.

Velkaantumisaste on 5,4 %.

Suomen Messut osuuskunta teki sidotun vapaan oman pääoman sijoitukset Suomen Videoviestintä Oy:n 0,5 M€ (0,95 M€ ) ja Expomark Oy:n 0,4 M€ (0,62 M€).

Verot

Konsernin verot olivat -0,3 (-0,2) milj. euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 0,2 (2,3) milj. euroa eli 1,2 (11,4) % liikevaihdosta. Kiinteistön korvaus- ja ylläpitoinvestointeja tehtiin 0,1 milj. eurolla, tietotekniikka ja virtuaaliympäristöinvestointeja 0,1 milj. eurolla.

Näkymät vuodelle 2022

Messu- ja tapahtumavuodesta on tulossa ennätyksellisen vilkas huhtikuun alusta lähtien ja vuoden 2022 liikevaihto ja tulos nousevat vuodesta 2021 edellyttäen, että uusia koronasta johtuvia liiketoimintarajoituksia ei tule. Jatkamme tiukkaa ja tarkkaa kustannuskuria sekä kassanhallintaa kunnes pääsemme harjoittamaan ydinliiketoimintaamme suurissa volyymeissa.   Digistrategian toteutus jatkuu Messukeskus 365 digitaalisen median liiketoimintaa kasvattamalla. Tämän lisäksi olemme varautuneet kehittämään uusia väliaikaisia liiketoimintoja suurille halli- ja kokoustiloille, jos normaalia tapahtumaliiketoimintaa rajoitusten takia ei voitaisi harjoittaa.

Jatkamme investointeja tulevaisuuden turvaamiseksi niin henkilö- kuin muiden resurssien osalta, mutta huomioiden liiketoiminnan kulloisenkin volyymin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Mahdolliset uudet koronarajoitteet ja Ukrainan kriisin venyminen sekä Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen ovat suurimmat riskit. Tapahtumasalkku on vahva, mutta mahdollisten rajoitteiden jatkuminen voi heikentää tapahtumien uudelleenkäynnistämistä ja volyymia.

Messukeskuksen turvallisuusosaamiseen kuuluvat mm. kattavat turvallisuusjärjestelmät, koulutettu henkilöstö, huollettu kiinteistö, jatkuva valvonta, varautuminen kyberturvallisuusriskeihin, jatkuva turvallisuussuunnittelu ja tiivis viranomaisyhteistyö.

Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 154 (202) kokopäiväistä työntekijää. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 7,1 (8,9) milj. euroa.

 

Liiketoiminnan kehitys 2019 – 2021

 

2021

2020

2019

Liikevaihto, 1000 euroa

14 744

20 152

59 336

Liikevaihdon muutos, %

-26,9

-66,0

5,2

Liikevoitto/tappio, 1000 euroa

-10 392

-13 496

2 616

% liikevaihdosta

-70,5

-67,0

4,4

Oman pääoman tuotto, %

-14,2

-15,6

2,6

Omavaraisuusaste, %

87,5

87,8

85,2

Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana

154

202

205

Tilikauden palkkasumma, 1000 euroa

7 057

8 936

14 447

 

Hallinto

 

Hallintoneuvosto 31.12.2021

VAPAAVUORI JAN, pormestari, hallintoneuvoston puheenjohtaja

LAPPALAINEN TIMO, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Jäsenet ja jäsenyyden alkuperäiset päättymisvuodet:

ALKIO KIMMO, toimitusjohtaja, 2022

BRAX TUIJA, pääsihteeri, 2023

HELANDER MIKKO, pääjohtaja, 2023

HERLIN JUSSI, hallituksen varapuheenjohtaja,

HURME ANNIKKA, toimitusjohtaja, 2022

HÄKÄMIES JYRI, toimitusjohtaja, 2022

HÄMÄLÄ ILKKA, toimitusjohtaja, 2023

JAATINEN TIMO, toimitusjohtaja, 2023

KALSTA PIA, toimitusjohtaja, 2023

KIVINIEMI MARI, toimitusjohtaja, 2023

MANNER TOPI, toimitusjohtaja, 2023

MATTILA VELI-MATTI, toimitusjohtaja, 2022

PAANANEN ILKKA, CEO, 2023

PESONEN JUSSI, toimitusjohtaja, 2022

TARKKA LAURA, toimitusjohtaja, 2022

VAURAMO PEKKA, toimitusjohtaja, 2023

WITZTHUM CHRISTOPH, hallituksen puheenjohtaja, 2023

Osuuskuntakokous valitsi 8.4.2021 kokouksessaan osuuskunnan hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmevuotiseksi kaudeksi Jan Vapaavuoren ja Timo Lappalaisen. Hallintoneuvoston toiminta lakkautettiin yhtiömuodon muutoksen yhteydessä 31.12.2021.

Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenelle maksettava palkkio on 1000 €/kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 1000 € suuruinen kuukausikorvaus. Vuoden 2021 osalta sovittiin, että palkkio maksetaan vain 50 % osuudella koronasta johtuvan huonon liiketaloudellisen tilanteen takia.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen jäsenet 31.12.2021 ovat:

puheenjohtaja:

Matti Kähkönen | hallituksen puheenjohtaja

varapuheenjohtaja:

Leena Niemistö | hallitusammattilainen, lääketieteen tohtori

jäsenet:

Karri Kaitue I hallitusammattilainen

Sam Nieminen | hallituksen puheenjohtaja

Anu Nissinen I toimitusjohtaja

Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenelle maksettava palkkio vuonna 2021 oli 2 000 €/kokous. Puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkioiden ohella 2 000 € suuruinen kuukausikorvaus. Vuoden 2021 osalta sovittiin, että palkkio maksetaan 80 % osuudella koronasta johtuvan huonon liiketaloudellisen tilanteen takia.

Johtoryhmä

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, vt. markkinointi- ja viestintäjohtaja

Mikko Horppu, liiketoimintajohtaja | Messut

Kristina von Konow, liiketoimintajohtaja | Tapahtumat, kokoukset ja kongressit

Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja (30.11.2021 saakka)

Petteri Nissinen, talousjohtaja

Mika Vakkilainen, kiinteistö- ja tuotantojohtaja

Tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd

 

Suojelija

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

 

Tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlasketuista määristä

Osuuskuntaan kuului 31.12.2021 197 jäsentä, joiden yhteenlaskettu osuuksien määrä oli 44 278 osuutta.

 

Hallituksen ehdotus Suomen Messut Osuuskunnan voiton käytöksi

VOITON KÄYTTÖ
Aikaisempien tilikausien voitto

-5 380 185,94

Tilikauden tulos

-7 639 560,71

Osuuskuntakokouksen käytettävissä oleva määrä osuuskunnan
sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin

-13 019 746,65

Tästä määrästä ehdotetaan:
Maksettavan osuuspääoman korkoa

0,00

jolloin voittovarojen tilille jää jäljelle

-13 019 746,65