Skip to content
Toimitusjohtajalta

Ennätyksistä vuosisadan kriisiin

 

Vuosi 2020 oli meille Messukeskuksessa ja koko maailmalle täysin ennalta arvaamaton. Vuotemme alkoi ennätyksellisissä tunnelmissa, kun Matkamessuilla vieraili yli 68 000 kävijää ja mukana oli lähes 1000 yritystä ja organisaatioita 89 maasta. Vielä tammikuussa kukaan ei tiennyt, että sekä tapahtuma- että matkailualalle nousisi seinä vastaan maaliskuussa.

Ennen maaliskuun pysäytystä ehdimme järjestää vielä useita menestyksekkäitä tapahtumia. Kävijämäärät kasvoivat myös venemessuilla sekä opetusalan Educa-tapahtumassa.

12.3. oli meille ennenkuulumaton päivä. Jouduimme asiakkaidemme terveysturvallisuuden vuoksi sulkemaan ovemme kesken Gastro Helsinki -tapahtuman.

Edessämme oli vuosisadan kriisi.

Emme silti jääneet tuleen makaamaan, vaan valitsimme kolme polkua, joilta lähdimme rakentamaan siltaa kriisin yli. Ensimmäinen polku olivat virtuaali- ja hybriditapahtumat. Jo useita vuosia toteuttamamme digistrategia sekä audiovisuaalisiin ratkaisuihin erikoistunut tytäryhtiömme SVV antoivat meille erinomaiset eväät hypätä nopeasti muutokseen. Jo samana keväänä järjestettiin ensimmäisiä tapahtumia virtuaalisesti ja vuosi huipentui Helsingin Kirjamessuihin verkossa. Kirjamessuilla tarjosimme ohjelmaa neljä päivää kahdelta livelavalta.

Toisella polulla tarkastelimme tilojamme uudessa valossa: millaisia vaihtoehtoisia käyttötapoja voisimme keksiä muuttuneessa tilanteessa yhdessä kumppaneidemme kanssa. Pian hyvä sijaintimme, toimiva logistiikkamme ja väljät tilamme palvelivat HUSin ja Mehiläisen koronatestausta. Lisäksi tiloissamme järjestettiin turvallisesti mm. Laurean pääsykokeet ja tuomioistuimen istuntoja.

Kolmas polkumme oli työ terveysturvallisten tapahtumien eteen. Selvitimme asioita huolellisesti ja valmistauduimme perusteellisesti, teimme hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja keskustelimme terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tuloksena oli kattavat toimenpiteet ja tarkka omavalvontaohjeistus. Suurille ihmismäärille suunnitellut väljät ja korkeat tilat sekä tehokas ilmanvaihto, jossa korvausilmaa ei kierrätetä, takaavat turvalliset välimatkat sekä puhtaan sisäilman. Kosketusvapaat ratkaisut, kuten hanat, tehostettu siivous sekä koulutettu siivoushenkilökunta parantavat hygieniaa. Maskeilla ja muilla suojaimilla terveysturvallisuutta parannetaan edelleen.

Vuosi on ollut muutoskyvystämme huolimatta erittäin raskas. Olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme ja lomauttamaan henkilöstöämme. Silti vuosi päätyi raskaasti tappiolliseksi.

Uskomme kuitenkin, että nämä ja monet muut toimenpiteet vievät yritystämme eteenpäin ja auttavat terveysturvallisten tapahtumien järjestämisessä sekä menestymään ennalta-arvaamattomassa tulevaisuudessa muutoksineen. Tapahtumia nimittäin kaivataan kovasti. Siitä kertoo runsas asiakaspalautteemme sekä tutkimuksemme.

Anni Vepsäläinen | toimitusjohtaja

Hallituksen toimintakertomus 2020

Messukeskus julkisti ensimmäisenä messujärjestäjänä Suomessa kattavan koronaturvallisuusohjeistuksen.

 

Vuosi 2020 Messukeskuksessa oli kamppailua pandemian tuomien haasteiden kanssa, sinnikästä työtä tapahtumien turvallisuuden hyväksi ja hybridiliiketoiminnan nopeaa kehittämistä.

Vuoden ensimmäistä kvartaalia lukuun ottamatta yhteinen nimittäjä kaikelle tekemiselle oli COVID-19-pandemia, joka mullisti tapahtumajärjestämisen mahdollisuudet globaalisti.

Pandemian vaikutus Messukeskuksen liiketoimintaan

Messukeskuksen vuosi 2020 käynnistyi vahvasti. Alkuvuoden suuret yleisömagneetit Matkamessut (68 302 kävijää) ja Vene Båt (70 875 kävijää) kasvattivat kumpikin merkittävästi kävijämääräänsä, Matka 11 % ja Vene Båt liki 9 %.

Helmikuulla uutisointi maailmalla leviävästä COVID-19-viruksesta kiihtyi, ja 11.3. maailman terveysjärjestö WHO julisti epidemian pandemiaksi. Messukeskus keskeytti – ensimmäistä kertaa historiassaan – käynnissä olleet tapahtumansa torstaina 12.3. ja siirsi kevääksi suunnitellut suuret tapahtumansa myöhemmäksi. Päätös perustui valtioneuvoston suositukseen, jolla kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet kiellettiin toukokuun loppuun saakka.

Voimakas muutos toimintaympäristössä pysäytti Messut-liiketoiminnan käytännössä kokonaan koko loppuvuoden ajaksi. Tapahtumia siirrettiin myöhemmäksi uusiin ajankohtiin. Tapahtumat, kokoukset ja kongressit -liiketoiminta jatkui pienimuotoisena, kulloinkin voimassaolevia viranomaisohjeistuksia ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Muutos liiketoiminnassa pysäytti suurelta osin myös ravintolatoiminnan ja heikensi hotellin käyttöastetta.  Koska normaaliin liiketoimintaan kuuluvia messuja, kongresseja, isoja kokouksia ja yritysjuhlia ei pystytty järjestämään, jäi kokonaiskävijämäärä kolmannekseen aiemmasta ja oli 374 223 kävijää (v. 2019: 1 087 718 kävijää). Toimintaympäristön nopea muutos vaati myös messujen historian suurimpia sopeuttamistoimenpiteitä, joilla saavutettiin 23,5 M€ kokonaissäästöt. Merkittävimmät säästöt syntyivät tapahtumanjärjestämiskuluissa ja henkilöstökuluissa. Henkilöstökuluja alennettiin merkittävillä koko konsernia koskevilla lomautuksilla sekä vapaaehtoisilla palkkojen ja hallituspalkkioiden alentamisilla.

Hybridiliiketoiminta ja uudet avaukset

Messukeskus sopeutti toimintaansa hakemalla säästöjä, jäädyttämällä investoinnit ja hakemalla Valtiokonttorin kustannustukea, tonttivuokran maksuvapautusta Helsingin kaupungilta sekä Business Finlandin kehittämistukea. Tukia saatiin vuoden 2020 aikana yhteensä 900 000 € ja vuokravapautuksia 202 000 €.

Haasteellisessa tilanteessa strategiaa päivitettiin, ja virtuaali- ja hybriditapahtumien tuotanto alkoi, samoin striimauspalvelujen ja virtuaalitapahtumiin soveltuvien palvelupakettien tarjoaminen asiakkaille. Halliin 5 rakennettiin jättikokoinen studiotila, jossa toteutettiin virtuaalitapahtumina onnistuneesti lokakuiset Helsingin Kirjamessut ja marraskuiset Studia-messut. Samoin toteutettiin asiakkaiden virtuaali- ja hybriditapahtumia, mm. Superin liittokokous ja eEläinlääkäripäivät.

Laajat tilat ja tarkka työ tapahtumaturvallisuuden hyväksi mahdollistivat myös asiakkaiden fyysiset tilaisuudet, esimerkiksi Laurea-ammattikorkean pääsykokeet 5000 osallistujalle ja Siiven kokoustilojen käytön Tuomioistuinviraston istuntosaleina. Pysäköintialueella avattiin Mehiläisen ja halleissa HUSin drive-in-koronatestausasema.

Tapahtumaturvallisuuden kehittäminen

Messukeskus noudatti pandemian alusta lähtien tarkasti viranomaisohjeistuksia ja ryhtyi heti kehittämään toimintaansa tavoitteena turvallinen tapahtumaosallistuminen asiakkaille ja henkilöstölle. Tilojen hygieniatasoa nostettiin ja asiakkaiden käyttöön varattiin kasvo- ja pisarasuojia, turvavälitarroja ja muita hygieniatarvikkeita. Henkilöstön turvallisuusohjeistus toimistossa uusittiin.

Kesäkuussa Messukeskus julkisti ensimmäisenä messujärjestäjänä Suomessa kattavan koronaturvallisuusohjeistuksen asiakkaiden ja henkilökunnan tueksi. Ohjeistus perustui messualan kansainvälisen kattojärjestön UFIn suosituksiin ja Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n omavalvontaohjeisiin, ja siinä huomioitiin tarkasti THL:n ohjeet ja Aluehallintoviraston määräykset. Elokuussa järjestettiin koko henkilöstölle turvallisuuskoulutus.

Koronaturvallisuuteen liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä jatkui koko vuoden, ja sitä tehtiin monikanavaisesti kaikki asiakkaat ja sidosryhmät huomioiden.

Vastuullisuustyö

Vastuullisuustyö painottui vahvasti tapahtumien ja tilojen turvallisuuden kehittämiseen.

Lisäksi Messukeskus julkaisi toukokuussa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) mukaisen vastuullisuusraportin ensimmäisenä messukeskuksena maailmassa. Raportti listaa kohta kohdalta Messukeskuksessa tehdyn pitkäjänteisen vastuullisuustyön kattaen ympäristön, talouden ja ihmiset.

Vastuullisuuteen sitouduttiin entistä vahvemmin myös liittymällä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Tämän myötä Messukeskukselle myönnettiin lokakuussa kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkki. Pandemiasta huolimatta etenemme kohti hiilineutraalisuustavoitettamme 110 % vuonna 2030.

Omistajat

Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 198 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö.

Taloudellinen kehitys

Liikevaihto ja tulos

Suomen Messut konsernin muodostavat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Expomark Oy, Helsingin Messut Oy ja Suomen Videoviestintä SVV Oy.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 20,2 milj. euroa (vuonna 2019 59,3 milj. euroa), muutosta viime vuodesta -66,0 prosenttia. Tytäryhtiöistä Expomark Oy:n liikevaihto laski 99,5 % ja Suomen Videoviestintä SVV Oy:n liikevaihto laski 73,8 % viime vuoteen verrattuna.

Toiminnan kulut olivat 34,6 (56,7) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 10,6 (10,4) milj. euroa.

Konsernin liiketulos laski viime vuoteen verrattuna ja oli -13,5 (2,6) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli -67,0 % (4,4).

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -13,4 (2,3) milj. euroa.

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli -5,9 (12,6) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -2,5 (-13,7) milj. euroa.

Tilikaudella otettiin käyttöön yhteensä 15 M€ tililimiitit, jolla osuuskunnan rahoitus turvataan Covid-19 ylimenoajan.

Lainoja ei lyhennetty tilikauden aikana.

Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 7,0 milj. euroa (5,5). Taseen loppusumma oli 99,9 (116,6) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste 87,8 % (85,2).

Velkaantumisaste on 8,4 %.

Verot

Konsernin verot olivat 0,2 (-0,2) milj. euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 2,3 (13,9) milj. euroa eli 11,4 (23,5) % liikevaihdosta. Kiinteistön korvaus- ja ylläpitoinvestointeja tehtiin 0,1 milj. eurolla, tietotekniikkainvestointeja 0,7 milj. eurolla ja av-tekniikkaa 0,9 milj. eurolla.

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihto ja tulos nousevat vuodesta 2020 edellyttäen, että rokotusohjelma Suomessa etenee suunnitellusti, mutta jäävät silti selvästi normaalivuoden tasoista. Rokotekattavuuden nostaminen 70-80 % tasolle on merkittävin tekijä liiketoiminnan käynnistämiselle. Velkaantumisen hillitsemiseksi jatkamme tiukkaa ja tarkkaa kustannuskuria sekä etsimme uusia väliaikaisia liiketoimintoja suurille halli- ja kokoustiloille.

Kustannusten sopeuttamiseksi uudelle liiketoiminnan tasolle aloitettiin vuoden 2021 alussa yhteistoimintaneuvottelut, joilla tavoitellaan pysyvää kustannustason alennusta erityisesti henkilöstökustannuksissa.

Jatkamme investointeja tulevaisuuden turvaamiseksi niin henkilö kuin muiden resurssien osalta, mutta huomioiden liiketoiminnan kulloisenkin volyymin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Rokoteohjelman epäonnistuminen ja Covid-19-pandemian jatkuminen vielä kesän jälkeen on selvästi suurin ja merkittävin riski liiketoiminnalle. Tapahtumasalkku on vakiintunut, mutta pandemian jatkuminen heikentää sen uudelleenkäynnistämistä ja volyymia.

Turvallisuus on osa tapahtumien laatua. Messukeskuksen turvallisuusosaamiseen kuuluvat mm. kattavat turvallisuusjärjestelmät, koulutettu henkilöstö, huollettu kiinteistö, jatkuva valvonta, turvallisuussuunnittelu ja tiivis viranomaisyhteistyö.

Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 202 (205) kokopäiväistä työntekijää ja 1 (2) osa-aikainen työntekijä. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 8,9 (12,2) milj. euroa.

 

 Konsernin tunnusluvut 2020 2019 2018
Liikevaihto, 1000 euroa 20 152 59 336 56 412
Liikevaihdon muutos, % -66,0 5,2 -6,4
Liiketulos, 1000 euroa -13 496 2 616 1 207
% liikevaihdosta -67,0 4,4 2,1
Oman pääoman tuotto, % -16,8 2,6 0,6
Omavaraisuusaste, % 87,8 85,2 77,0
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 202 205 210
Tilikauden palkkasumma, 1000 euroa 8 936 14 447 13 969

 

Hallinto

Hallintoneuvosto 31.12.2020

VAPAAVUORI JAN, pormestari, hallintoneuvoston puheenjohtaja

LAPPALAINEN TIMO, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Jäsenet ja jäsenyyden päättymisvuodet:

AHLFORS GUNTA, hankepäällikkö, 2021

ALKIO KIMMO, toimitusjohtaja, 2022

ARAJÄRVI PENTTI, oikeustieteen tohtori, 2021

BRAX TUIJA, pääsihteeri, 2023

ESKOLA JAAKKO, konsernijohtaja, 2021

HEIKKILÄ TAAVI, pääjohtaja, 2022

HELANDER MIKKO, pääjohtaja, 2023

HERLIN JUSSI, hallituksen varapuheenjohtaja, 2022

HIRVOLA JAAKKO, toimitusjohtaja, 2021

HURME ANNIKKA, toimitusjohtaja, 2022

HÄKÄMIES JYRI, toimitusjohtaja, 2022

HÄMÄLÄ ILKKA, toimitusjohtaja, 2023

JAATINEN TIMO, toimitusjohtaja, 2023

KALSTA PIA, toimitusjohtaja, 2023

KIVINIEMI MARI, toimitusjohtaja, 2023

KOUSA TUULI, johtaja, 2021

MANNER TOPI, toimitusjohtaja, 2023

MATTILA VELI-MATTI, toimitusjohtaja, 2022

MOISIO JUKKA, toimitusjohtaja, 2021

PAANANEN ILKKA, CEO, 2023

PESONEN JUSSI, toimitusjohtaja, 2022

TARKKA LAURA, toimitusjohtaja, 2022

VAURAMO PEKKA, toimitusjohtaja, 2023

WITZTHUM CHRISTOPH, hallituksen puheenjohtaja, 2023

ZYSKOWICZ BEN, kansanedustaja, 2021

Osuuskuntakokous valitsi 8.4.2020 kokouksessaan osuuskunnan hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmevuotiseksi kaudeksi Tuija Braxin, Mikko Helanderin, Timo Jaatisen, Pia Kalstan, Mari Kiviniemen, Ilkka Paanasen ja Pekka Vauramon. Osuuskuntakokous valitsi lisäksi uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi 2023 päättyväksi toimikaudeksi Ilkka Hämälän, Topi Mannerin ja Christoph Witzthumin.

Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenelle maksettava palkkio on 1000 €/kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 1000 € suuruinen kuukausikorvaus.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen jäsenet 31.12.2020 ovat:

puheenjohtaja:

Hannu Syrjänen | hallituksen puheenjohtaja

varapuheenjohtaja:

Juha Rantanen | vuorineuvos

jäsenet:

Sam Nieminen | toimitusjohtaja

Leena Niemistö | hallitusammattilainen

Anu Nissinen I toimitusjohtaja

Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenelle maksettava palkkio vuonna 2019 oli 2 000 €/kokous. Puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkioiden ohella 2 000 € suuruinen kuukausikorvaus.

Johtoryhmä

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja

Mikko Horppu, liiketoimintajohtaja | Messut

Kristina von Konow, liiketoimintajohtaja | Tapahtumat, kokoukset ja kongressit

Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Petteri Nissinen, talousjohtaja

Mika Vakkilainen, kiinteistö- ja tuotantojohtaja

Tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd

Suojelija

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlasketuista määristä

Osuuskuntaan kuului 31.12.2020 198 jäsentä, joiden yhteenlaskettu osuuksien määrä oli 44 278 osuutta.

Hallituksen ehdotus Suomen Messut Osuuskunnan voiton käytöksi

VOITON KÄYTTÖ

Aikaisempien tilikausien voitto 5 287 405,68
Tilikauden tulos -10 667 591,62
Osuuskuntakokouksen käytettävissä oleva määrä osuuskunnan
sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin -5 380 185,94
Tästä määrästä ehdotetaan:
osuuskorkoa maksettavaksi 6 % osuusmaksuille 0,00
jolloin voittovarojen tilille jää jäljelle -5 380 185,94

Messukeskus on rakentanut siltaa pandemiakriisin yli vahvistamalla virtuaali- ja hybridiliiketoimintaansa.