Siirry sisältöön
Toimitusjohtajalta

Kasvun askelmerkit

Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen

Juhlavuotemme onnistui upeasti: teimme yleisöennätyksiä, saimme palkintoja, siivitimme asiakkaitamme kasvuun ja otimme merkittäviä askelia kohti ilmastotavoitettamme olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Kiitos tästä kuuluu huippuammattitaitoisille messulaisille, upeille ja innovatiivisille asiakkaillemme sekä tärkeille kumppaneillemme.

Saimme vieraaksemme kaikkiaan 1,1 miljoonaa kävijää. Suosituin tapahtumistamme oli Helsingin Kirjamessut ja samanaikaisesti järjestetty Viini ja Ruoka, jotka yhdessä ylsivät kaikkien aikojen yleisöennätykseen, lähes 92 000 kävijään.

Kansainvälisistä kongresseista suurimpia olivat opetusalan EAIE-konferenssi, selkäsairauksien tutkimukseen keskittynyt EUROSPINE-konferenssi ja ympäristökemian SETAC-konferenssi. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty digitaalisen terveydenhuollon The HIMSS & Health 2.0 European Conference kasvoi Messukeskuksessa uuteen ennätykseensä.

Saimme työstämme kongressimatkailun ja Helsingin kansainvälistymisen hyväksi upean Helsinki Travel Award -tunnustuksen. Sijoituimme kärkeen myös Taloustutkimuksen TEP 2019 -tutkimuksessa, jossa saimme yrityspäättäjiltä parhaat arviot laadukkaan ja vastuullisen toimintamme ansiosta.

Otimme viime vuonna harppauksen kohti entistä vastuullisempaa toimintaa ja tavoitettamme olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029: Rakensimme halliemme katolle yhdessä Helenin kanssa yhden Helsingin suurimmista aurinkovoimaloista.

Avasimme juhlavuonnamme täysin uudistetun hotellin ravintoloineen, mikä näkyi jo samana vuonna hotellin käyttöasteen nousuna.

Tulevinakin vuosina jatkamme kiinteistömme kehitystä ja tulemme avaamaan uusia elämyksellisiä, moderneja ja vastuullisesti rakennettuja tapahtumatiloja. Jatkamme myös palvelujemme innovatiivista kehittämistä, jotta tapahtumiin osallistuminen olisi asiakkaillemme entistä tuloksellisempaa ja helpompaa.

Anni Vepsäläinen | toimitusjohtaja

Hallituksen toimintakertomus 2019

Messuaukio ja Liuku-teos

Messuaukio ja Liuku-teos, Suomen Messusäätiön lahja satavuotiaalle Suomen Messut Osuuskunnalle

10 000 yritysasiakasta, 1,1 miljoonaa kävijää

Messukeskuksessa vieraili vuoden 2019 aikana 1 087 718 kävijää. Suosituin tapahtumista oli Helsingin Kirjamessut ja samanaikaisesti järjestetty Viini ja Ruoka, jotka yhdessä ylsivät kaikkien aikojen yleisöennätykseen, 91 952 kävijään.

Itse järjestämiensä tapahtumien ohella Messukeskus vuokraa tilojaan vierastapahtumien, kokousten ja kongressien areenaksi. Kävijämäärältään suurimpia vierastapahtumia olivat Kennelliiton Koiramessut, sijoittajat ja startupit törmäyttävä SLUSH, pelialan tapahtuma Assembly, tunnettujen somevaikuttajien tähdittämä Tubecon ja Pii Poon LEGO-rakennustapahtuma.

Tapahtumiin osallistui yhteensä 9 804 näytteilleasettajaa. Kokouksia ja kongresseja järjestettiin 949. Kansainvälisistä kongresseista suurimpia olivat 6200 delegaattia Suomeen tuonut opetusalan EAIE-konferenssi, selkäsairauksien tutkimukseen keskittynyt EUROSPINE-konferenssi 3400 osallistujallaan ja yli 2000 osallistujaa kerännyt ympäristökemian SETAC-konferenssi.

Messukeskus 100 -juhlavuosi

Suomen Messut Osuuskunta perustettiin 19.10.1919. Juhlavuosi näkyi Messukeskuksen tiloissa, tapahtumissa ja markkinointiviestinnässä. Messukeskus toi satavuotisen tarinansa osaksi uudistunutta liikemerkkiään ja juhlavuoden tunnustaan Messukeskus – Sata vuotta tapahtumien keskipisteessä. Juhlavuoden mediakampanjassa Unohtumaton alku unelmille asiakkaat ja vaikuttajat eri aloilta kertovat, mikä merkitys tapahtumilla ja kohtaamisilla on ollut heidän elämälleen ja uralleen.

Täysin saneerattu Holiday Inn Helsinki – Expo ja Messukeskuksen uutuusravintola Platta avattiin suuressa asiakasjuhlassa maaliskuussa. Juhlateema ”Initium” symboloi uutta alkua ja suuntaa tulevaan. Lokakuussa julkistettiin Suomen Messusäätiön lahjoittama Liuku-taideteos Messuaukiolla.

Messukeskuksen pitkäjänteinen työ kongressimatkailun ja Helsingin kansainvälistyminen hyväksi palkittiin vuoden lopussa Helsinki Travel Award -tunnustuksella.

Päättäjiltä parhaat arviot Messukeskukselle

Messukeskus sai suomalaispäättäjiltä parhaat arviot Taloustutkimuksen TEP 2019 -tutkimuksessa.  Yritysjohdon työkaluksi suunnitellussa tutkimuksessa työelämän päättäjät arvioivat merkittäviä suomalaisia yrityksiä eri toimialoilta. Messukeskus nousi kärkisijalle laadukkaan ja vastuullisen toimintansa ansiosta. Arvioitavia yrityskuvatekijöitä olivat luotettavuus, palvelut, henkilöstön ammattitaito, asiakaspalvelu ja yhteydenpito asiakkaisiin, palvelunopeus, tilojen toimivuus, hinta-laatusuhde ja markkinointiviestintä.

Vastuullisuuslupaus: 110% hiilineutraali Messukeskus vuonna 2029

Messukeskus on osa Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoa, jonka tavoitteena on hiilineutraali Helsinki. Oman vastuullisuustyönsä tavoitteeksi Messukeskus kiteytti pyrkimyksen olla 110-prosenttisesti hiilineutraali tapahtumatalo vuonna 2029, jolloin Messukeskus täyttää 110 vuotta. Energiatehokkuutta kehitetään vuoteen 2025 ulottuvalla ohjelmalla. Uusiutuvan energian osuutta kasvatettiin kesällä 2019 rakentamalla hallien katoille Helsingin suurimpiin kuuluva aurinkovoimala yhteistyössä Helen Oy:n kanssa.

Lipputuloja hyvinvointiin ja työtä kaikille

Messukeskus tapahtumineen tarjoaa ainutlaatuisen oppimista tukevan ympäristön Ammattiopisto Liven opiskelijoille. Erityisopetuksen ja yksilöllisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat harjoittelevat tapahtumissa työelämän taitoja esimerkiksi huolehtimalla tilojen siisteydestä, myymällä tuotteitaan ja tauottamalla näytteilleasettajia osastoilla. Sosiaalista vastuullisuutta vahvistettiin myös kanavoimalla osa lipputuloista ilmastonmuutoksen torjumiseen, Itämeren suojeluun, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä kehittyvien maiden naisten yrittäjyyden hyväksi. Myös yhteistyö Suomen UNICEFin kanssa jatkui.

Talousvaikutus 282 miljoonaa euroa

Kertomusvuoden alussa julkistettiin ensimmäinen kattava selvitys Messukeskuksen talousvaikutuksesta pääkaupunkiseudulle. Haaga-Helian tekemän selvityksen mukaan Messukeskus työllistää ja tuo tuloa pääkaupunkiseudulle 282 miljoonalla eurolla. Työllisyysvaikutus Helsingin seudulle on 3 957 henkilötyövuotta, josta välitön työllisyysvaikutus on 2 486 henkilötyövuotta. Myynnin lisäys pääkaupunkiseudun hotelleille ja ravintoloille on 88 miljoonaa euroa. Selvitys huomioi näytteilleasettajien, messuvieraiden sekä kokous- ja kongressiosallistujien tuomat tulot ja tapahtumien työllisyysvaikutuksen.

Omistajat

Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 197 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö.

Taloudellinen kehitys

Liikevaihto ja tulos

Suomen Messut konsernin muodostavat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Expomark Oy, Helsingin Messut Oy ja Suomen Videoviestintä SVV Oy.

Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 59,3 milj. euroa (vuonna 2018 56,4 milj. euroa), muutosta viime vuodesta 5,2 prosenttia. Tytäryhtiöistä Expomark Oy:n liikevaihto laski 61,9 % ja Suomen Videoviestintä SVV Oy:n liikevaihto kasvoi 3,4% viime vuoteen verrattuna.

Toiminnan kulut olivat 56,7 (55,7) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 10,4 (9,6) milj. euroa.

Konsernin liiketulos parani viime vuoteen verrattuna ja oli 2,6 (1,2) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli 4,4 % (2,1).

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,3 (0,8) milj. euroa.

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli 12,6 (11,5) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -13,7 (-17,7) milj. euroa.

Lainoja lyhennettiin 10,4 milj. euroa.

Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 5,5 milj. euroa (15,0). Taseen loppusumma oli 116,6 (125,8) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste 85,2 % (77,0).

Velkaantumisaste on 5,8 %.

Verot

Konsernin verot olivat -0,2 (+0,3) milj. euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 13,9 (22,8) milj. euroa eli 23,5 (40,4) % liikevaihdosta. Kiinteistön korvaus- ja ylläpitoinvestointeja tehtiin 11,1 milj. eurolla, tietotekniikkainvestointeja 1,5 milj. eurolla ja av-tekniikkaa 1,3 milj. eurolla.

Näkymät vuodelle 2020 

Kasvustrategian toteuttaminen jatkuu vuonna 2020.  Valitut kasvuprojektit ovat valikoitujen messutapahtuminen kansainvälistäminen, hinnoittelustrategian jatkokehitys, kasvun hakeminen kansainvälisistä yritystapahtumista ja kongresseista sekä ratkaisumyynnin ja lisämyynnin kasvattaminen. Samanaikaisesti jatketaan liiketoimintaprosessien ja järjestelmien digitalisointia sekä prosessien tehostamista. Voimakas panostus vastuullisuuteen jatkuu mm. aurinkovoimalan laajentamisella ja energiatehokkaiden ratkaisujen valinnalla.

Riskit ja epävarmuustekijät

Suomen Messut -konsernin liiketoiminta on herkkää suhdannevaihteluille. Messutoiminnan menestyksellisyys perustuu yritysten halukkuuteen käyttää messumediaa markkinoinnissaan. Osa kokoustoiminnan tilaisuuksista liittyy messutapahtumiin, minkä lisäksi teknisten palveluiden ja vuoraustoiminnan tuotot vaihtelevat messuohjelman myötä. Suomen Messujen messusalkku sisältää useiden eri toimialojen näyttelyjä, mikä lieventää yhden toimialan mahdollisten suhdannevaihteluiden vaikutusta.

Turvallisuus on osa tapahtumien laatua. Messukeskuksen turvallisuusosaamiseen kuuluu mm. kattavat turvallisuusjärjestelmät, koulutettu henkilöstö, huollettu kiinteistö, jatkuva valvonta, turvallisuussuunnittelu ja tiivis viranomaisyhteistyö.

Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 205 (210) kokopäiväistä työntekijää ja 2 (3) osa-aikaista työntekijää. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 12,2 (11,5) milj. euroa.

Hallinto

Hallintoneuvosto 31.12.2019

puheenjohtaja Jan Vapaavuori, pormestari

varapuheenjohtaja Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja

Jäsenet ja jäsenyyden päättymisvuodet:

AHLFORS GUNTA, hankepäällikkö, 2021

ALKIO KIMMO, toimitusjohtaja, 2022

ARAJÄRVI PENTTI, oikeustieteen tohtori, 2021

BRAX TUIJA, pääsihteeri, 2020

ESKOLA JAAKKO, konsernijohtaja, 2021

HEIKKILÄ TAAVI, pääjohtaja, 2022

HELANDER MIKKO, pääjohtaja, 2020

HIRVOLA JAAKKO, toimitusjohtaja, 2021

HURME ANNIKKA, toimitusjohtaja, 2022

HÄKÄMIES JYRI, toimitusjohtaja, 2022

JAATINEN TIMO, toimitusjohtaja, 2020

JORDAN KARI, vuorineuvos, 2020

KALSTA PIA, toimitusjohtaja, 2020

KIVINIEMI MARI, toimitusjohtaja, 2020

KOUSA TUULI, johtaja, 2021

KÄHKÖNEN MATTI, vuorineuvos, 2020

LAPPALAINEN TIMO, toimitusjohtaja, 2021

MALINEN HEIKKI, toimitusjohtaja, 2020

MATTILA VELI-MATTI, toimitusjohtaja, 2022

MOISIO JUKKA, toimitusjohtaja, 2021

PAANANEN ILKKA, CEO, 2020

PESONEN JUSSI, toimitusjohtaja, 2022

TARKKA LAURA, toimitusjohtaja, 2022

VAURAMO PEKKA, toimitusjohtaja, 2020

ZYSKOWICZ BEN, kansanedustaja, 2021

Osuuskuntakokous valitsi 10.4.2019 kokouksessaan osuuskunnan hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmevuotiseksi kaudeksi Timo Lappalaisen, Matti Lievosen, Jukka Moision ja Ben Zyskowiczin. Osuuskuntakokous valitsi lisäksi uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi 2021 päättyväksi toimikaudeksi Gunta Alforsin, Pentti Arajärven, Tuuli Kousan ja Jan Vapaavuoren. Osuuskuntakokous valitsi lisäksi 2020 päättyväksi toimikaudeksi Jorma Turusen seuraajaksi Jaakko Hirvolan.

Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenelle maksettava palkkio on 750 €/kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 750 € suuruinen kuukausikorvaus.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen jäsenet 31.12.2019 ovat:

puheenjohtaja:

Hannu Syrjänen | hallituksen puheenjohtaja

varapuheenjohtaja:

Juha Rantanen | vuorineuvos

jäsenet:

Sam Nieminen | toimitusjohtaja

Leena Niemistö | hallitusammattilainen

Anu Nissinen I toimitusjohtaja

Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenelle maksettava palkkio vuonna 2019 oli 2 000 €/kokous. Puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkioiden ohella 2 000 € suuruinen kuukausikorvaus.

Johtoryhmä

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja

Mikko Horppu, liiketoimintajohtaja | Messut

Kristina von Konow, liiketoimintajohtaja | Tapahtumat, kokoukset ja kongressit

Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jouni Mulari, palvelujohtaja

Petteri Nissinen, talousjohtaja

Mika Vakkilainen, kiinteistö- ja tuotantojohtaja

Tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy

Suojelija

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlasketuista määristä

Osuuskuntaan kuului 31.12.2019 197 jäsentä, joiden yhteenlaskettu osuuksien määrä oli 44 278 osuutta.

Hallituksen ehdotus Suomen Messut Osuuskunnan voiton käytöksi

VOITON KÄYTTÖ

Aikaisempien tilikausien voitto 4 757 509,29
Tilikauden voitto 583 029,99
Osuuskuntakokouksen käytettävissä oleva määrä osuuskunnan
sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin 5 340 539,28
Tästä määrästä ehdotetaan:
osuuskorkoa maksettavaksi 6 % osuusmaksuille 53 133,60
jolloin voittovarojen tilille jää jäljelle 5 287 405,68

 

Henkilöstö

Messukeskuksen henkilöstöä syksyllä 2019