Skip to content

Hallituksen toimintakertomus

Suomen Messut -konsernin liikevoitto oli kertomusvuonna 3,67 miljoonaa euroa (vuonna 2015 4,0 M€) ja liikevaihto 56,9 miljoonaa euroa (56,8).

Messukeskuksessa vieraili vuonna 2016 1 107 091 kävijää (viime vuonna 1 251 279) messuilla, kokouksissa, kongresseissa, juhlissa ja muissa tapahtumissa. Messukeskuksen järjestämistä tapahtumista eniten yleisöä keräsivät lokakuiset Helsingin Kirjamessut sekä Viini ja Ruoka (80 106 kävijää), helmikuussa järjestetty Vene Båt (76 818 kävijää), tammikuiset Matkamessut ja Caravan (60 624 kävijää) sekä MP-messut (59 589 kävijää).

Eri alojen messuja järjestettiin Messukeskuksessa 75. Näistä uusia oli yhdeksän, joukossa mm. Auto-tapahtuma, GameXpo ja 55plus-messut. Näyttelypinta-alaa varattiin Messukeskuksen itse järjestämissä tapahtumissa 197 708 m2 (viime vuonna 253 231 m2). Näytteilleasettajia oli omissa ja vierastapahtumissa yhteensä 8 737 (viime vuonna 9 258).

Kokouksia järjestettiin reilu kolmannes viime vuotta enemmän, kaikkiaan 2214 (viime vuonna 1544). Vuoden suurin kongressi Suomessa oli heinäkuinen ESHRE, joka toi Messukeskukseen liki 10 000 lisääntymislääketieteen huippuammattilaista yli sadasta maasta ja pääkaupunkiseudulle talousvaikutuksena yli 15 miljoonaa euroa.

Strategiasta toimintaan

Messukeskuksen strategiaa viiden ydinkohdan ympärillä tarkennettiin:

1. Autamme aktiivisesti asiakkaitamme menestymään uudistamalla messumediaa.
2. Kasvamme tapahtuma-alalla ainutlaatuisilla sekä kilpailukyisillä tila- ja palveluratkaisuilla.
3. Rakennamme digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa ja rikastamme aitoja kohtaamisia.
4. Teemme Messukeskuksesta Pohjoismaiden ykköskohtaamispaikan uudistuvassa Pasilassa modernisoimalla ja laajentamalla harkitusti nykyisiä tilojamme.
5. Tarjoamme sykähdyttävää palvelua asiakkaillemme toimivan yrityskulttuurin ja osaavan kumppaniverkostomme voimin.

Strategian mukaisia tavoitteita vuonna 2016 olivat digitaalisten palvelujen nostaminen uudelle tasolle, 20 asiakkaiden toivoman uudistuksen toteuttaminen, asiakaskokemuksen elämyksellisyyden kehittäminen, ketterämpi tekeminen, yhdessä tekemisen vahvistaminen sekä monitilatoimiston toteuttaminen.

Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa

Kertomusvuonna Messukeskus avasi asiakkailleen jälleen useita uusia digipalveluja. Keväällä avattiin täysin uudistuneet verkkosivut ja uusi mobiiliajan asiointipalvelu yritysasiakkaille. Samalla kohennettiin tietoliikenneyhteyksiä ja laajennettiin langaton verkko kattamaan Messukeskuksen kaikki tilat.

Syksyllä lanseerattiin verkkokauppa 24/7, joka laajentaa messutarjousten myynnin verkkoon ennen ja jälkeen messuviikonlopun. Vuoden lopulla asiakkaille esiteltiin AR-sovellus, jonka myötä lisätty todellisuus, Augmented Reality, tulee pysyväksi osaksi Messukeskuksen asiakaskokemusta. Kyseessä on maailman ensimmäinen kävijän täysin ympäröivä AR-maailma näin laajana toteutuksena. AR-sovelluksen kehittämisessä kumppanina oli ohjelmistoyritys Immersal.

20 asiakkaiden toivomaa uudistusta

Messukeskuksen palvelujen ja messumedian uudistumiseen haettiin vuonna 2015 eväitä laajoin asiakas- ja henkilöstökyselyin. Vuonna 2016 siirryttiin toiveista tekoihin kiteyttämällä saaduista ideoista 20 asiakkaiden toivomaa uudistusta. Uudistuksia olivat esimerkiksi yleisömessujen aukioloaikojen pidentäminen arki-iltoina, opastuksen tehostaminen messuosastojen numerointia ja käytäväopastusta selkeyttämällä, levähdyspisteiden lisääminen, vuosilipun lanseeraus, messuvalmennusten lisääminen ja startup-alueiden tuominen ammattimessuille.

Sykähdyttävää palvelua

Visiossaan Messukeskus on tuloksellisin, sosiaalisin ja elämyksellisin kohtaamismedia. Kertomusvuonna palvelutaso arvioitiin perin pohjin ja palvelulupaus kiteytettiin sanapariin sykähdyttävää palvelua. Messulaisten joukosta valittiin 18 palvelulähettilästä toimimaan sykähdyttävän palvelun jalkauttajina, ja kaikille messulaisille avattiin mahdollisuus tutustua käytännön palvelutilanteisiin tapahtuma-aikaisten messulaisten rinnalla eri asiakaspalvelupisteissä. Palautepisteitä Messukeskuksen tiloissa lisättiin, ja niissä ryhdyttiin mittaamaan asiakastyytyväisyyttä kansainvälisesti tunnetulla NPS-asiakastyytyväisyysmittarilla (Net Promoter Score).

Kävijöiden tyytyväisyys Messukeskuksen yleisömessuihin asteikolla 1-4 oli 3,14 (viime vuonna 3,15) ja ammattimessuihin 3,04 (2,99). Näytteilleasettajien tyytyväisyys Messukeskuksen yleisömessuihin asteikolla 1-4 oli 2,89 (viime vuonna 2,94) ja ammattimessuihin 2,60 (2,84). Tapahtumajärjestäjien asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4 oli 3,56 (viime vuonna 3,52).

Tilauudistukset ja muutto monitilatoimistoon

Kokoustamossa avattiin täysin uudistettuina kaksi kokoustilaa, Rento ja Loisto. Eteläisen sisäänkäynnin tuntumassa sijaitseva ravintola puolestaan uudistui bistrobar- ja takeaway-tyyliseksi Olohuoneeksi, jonka kierrätyshenkinen sisustus edustaa Kierrätyskeskuksen ekologista uusiotuotantoa.

Messukeskuksen toimisto saneerattiin kevään ja kesän kuluessa moderniksi monitilatoimistoksi. Saneeraus koski vuonna 2004 ATK-instituutilta ostettua kiinteistöä. Remontin ajan messulaiset työskentelivät väliaikaisessa toimistossa Itä-Pasilassa. Uusi monitilatoimisto joustavine tiloineen, ergonomisine kalusteineen ja uusittuine sisustuksineen sai messulaisilta hyvän vastaanoton. Toimiston tilankäyttö tehostui 38 %.

Ekologisuus edellä

Messukeskus ja Schneider Electric jatkoivat vuoteen 2018 saakka ulottuvaa yhteistyötään, jolla optimoidaan energiankäyttöä hyödyntäen tehokkaasti uusinta talotekniikkaa. Markkinoinnin digitalisointi vähentää ympäristökuormitusta, kun painotuotteista luovutaan. Myös muutto monitilatoimistoon oli ekoaskel, sillä remontin yhteydessä toimiston jätteiden kierrätys uudistettiin, kaikki vanhat kalusteet kierrätettiin ja valaistus uusittiin energiaa säästäväksi.

Tytäryhtiöt

Expomarkilla ennätysvuosi
Tytäryhtiö Expomark Oy järjestää teollisuuden ja terveydenhuollon ammattitapahtumia Tampereella, Oulussa, Lappeenrannassa ja Helsingissä. Pohjois-Suomen suurin teollisuustapahtuma Pohjoinen Teollisuus 16 täytti Ouluhallin äärimmilleen, Tampereella järjestetty Suomen suurin energia-alan ammattitapahtuma Energia 2016 oli myyntimenestys, ja niin ikään Tampereella järjestetty Diabetesmessut lanseerattiin onnistuneesti. Vahva ohjelma nosti Expomarkin tuloksen ennätykselliseksi.

Wanhan Sataman kannattavuus parani
Tytäryhtiö Helsingin Messut Oy järjestää päättäjille ja asiantuntijoille kohdennettuja ammattitapahtumia Helsingin Katajanokalla Wanhassa Satamassa. Toimintaa tehostettiin kytkemällä Wanhan Sataman myyntipalvelu, markkinointi ja johto osaksi Messukeskuksen Tapahtumat, kokoukset ja kongressit -liiketoimintaa sekä keskittymällä myynnissä juhla- ja yritystapahtumiin. Messukeskuksen ja Wanhan Sataman myyntipalvelun yhdistäminen ja muut uudistukset paransivat Wanhan Sataman kannattavuutta merkittävästi.

SVV Oy – osaaja Suomessa ja lähialueilla
Tytäryhtiö Suomen Videoviestintä SVV Oy jatkoi kalustonsa ja av-palvelujen tarjoamista sekä Messukeskuksessa että muualla Suomessa ja lähialueilla. SVV:n tekniikka näkyi myös Messukeskuksen ulkopuolella muun muassa tv-tuotannoissa. Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa osa tekniikasta oli SVV:n vastuulla.

Messukeskus ja Planex Oy tiivistivät yhteistyötään tuottaakseen Messukeskuksen asiakkaille yhä vaikuttavampia asiakaskokemuksia ja -kohtaamisia. Planex täydentää sisällöntuotanto-osaamisella palvelukokonaisuutta, jonka Messukeskus ja SVV tarjoavat yritysasiakkaille ja tapahtumajärjestäjille.

Euroja ja työpaikkoja pääkaupunkiseudulle

Suomalaisten messujärjestäjien yhdistys Messujärjestäjien Unioni ry lanseerasi yhteistyössä Haaga-Helian kanssa työkalun, joka laskee messujen tulo- ja työllisyysvaikutukset tarkasti ja luotettavasti. Tuloksena syntyy standardoitua ja vertailukelpoista tilastodataa messujen taloudellisesta vaikuttavuudesta.

Messukeskus tutkitutti keväällä Gastro Helsinki -messujen talousvaikutuksen ja syksyllä FinnBuildin talousvaikutuksen. Tulosten mukaan Gastro Helsinki -messut tuotti pääkaupunkiseudulle 4,7 miljoonaa euroa ja FinnBuild 7,6 miljoonaa euroa. Tulosten avulla on arvioitu Messukeskuksen vuosittaisen talousvaikutuksen pääkaupunkiseudulle ylittävän jopa 200 miljoonaa euroa.

Toimialansa vahvin yritys

Messukeskus on toimialansa ylivoimaisesti tunnetuin yritys ja sai parhaan yleisarvosanan Taloustutkimuksen toimialaraportissa. Yrityskuvat 2016 Suur-Helsingin vaikutusalueella -tutkimukseen vastasi syksyllä 2016 liki tuhat eri toimialoilla työskentelevää päättäjää. Messukeskuksen vahvimpina ylivoimatekijöinä nähtiin luotettavuus ja toimintavarmuus sekä toimivat messu- ja näyttelytilat. Messukeskus on ykkönen myös palvelutarjonnassa, henkilöstön asiantuntemuksessa, markkinointiviestinnässä sekä toimitus- ja palvelunopeudessa ja jakaa asiakaspalvelun ykkössijan tytäryrityksensä Wanhan Sataman kanssa.

Pasila kehittyy, Messukeskus hyötyy

Miljardin euron rakennushanke Keski-Pasilassa käsittää Tripla-korttelin, johon kuuluu joukkoliikenneterminaali, hotelli, toimistoja, asuntoja sekä kauppa- ja kongressikeskus. Messukeskukselle Pasilan uudistuminen on suuri ja tervetullut uusi mahdollisuus. Alueen saavutettavuus nousee huippuluokkaan, Pasilasta sukeutuu urbaani ja edustava kaupunkikeskus, ja tämä tuo Messukeskuksen ympäristöön uudenlaista sykettä ja nostetta. Lähivuosikymmeninä, Pasilan jatkorakentamisen myötä, työpaikkojen määrä Pasilassa edelleen lähes kolminkertaistuu ja asukkaiden määrä tuplaantuu.

Omistajat

Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 198 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö.

Taloudellinen kehitys

Liikevaihto ja tulos
Suomen Messut konsernin muodostavat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Expomark Oy, Helsingin Messut Oy ja Kiinteistö Oy Wanha Satama, Suomen Videoviestintä SVV Oy sekä osakkuusyhtiö Adforum Ab (50 %).

Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 56,9 milj. euroa (vuonna 2015 56,8 M€), muutosta viime vuodesta 0,1 prosenttia. Suomen Messut Osuuskunnan Messut-liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 1 % ja Tapahtumat, kokoukset ja kongressit -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 16 %, teknisten palveluiden nousi 8 % ja vuokraustoiminnan liikevaihto laski 3 %.  Tytäryhtiöistä Expomark Oy:n liikevaihto nousi 142 %, Helsingin Messut Oy:n liikevaihto laski 17 % ja Suomen Videoviestintä SVV Oy:n liikevaihto nousi 13 % prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Toiminnan kulut olivat 53,3 (52,8) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 9,1 (9,4) milj. euroa.

Konsernin liiketulos heikkeni viime vuoteen verrattuna ja oli 3,7 (4,0) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli 6,5 % (7,1).

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,6 (3,9) milj. euroa.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta oli 9,0 (13,6) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -7,4 (-4,0) milj. euroa.

Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 2 milj. euroa.

Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 4,0 milj. euroa (6,0). Taseen loppusumma oli 107,1 (107,7) milj. euroa.  Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste 87,4 % (85,2).

Verot
Konsernin verot olivat 0,75 (0,7) milj. euroa.

Investoinnit
Konsernin investoinnit olivat yhteensä 7,4 (4,0) milj. euroa eli 12,7 (7,0) % liikevaihdosta. Kiinteistön korvaus- ja ylläpitoinvestointeja tehtiin 5,6 milj. eurolla, tietotekniikkainvestointeja 0,9 milj. eurolla ja av-tekniikkaa 0,9 milj. eurolla.

Näkymät vuodelle 2017
Tavoitteena on pitää kuluvana vuonna konsernin liikevaihto ja kannattavuus viime vuoden tasolla. Toiminnan kehittäminen tähtää digitaalisten palvelujen jatkokehitykseen, lisämyyntiin sekä kustannustehokkuuden parantamiseen.  Investoinnit keskittyvät kiinteistön korvausinvestointeihin, muuan muussa tulevaan hotelliremonttiin, digitaalisten palveluiden rakentamiseen ja tietojärjestelmäinvestointeihin.

Riskit ja epävarmuustekijät
Suomen Messut -konsernin liiketoiminta on herkkää suhdannevaihteluille. Messutoiminnan menestyksellisyys perustuu yritysten halukkuuteen käyttää messumediaa markkinoinnissaan. Merkittävä osa kokoustoiminnan tilaisuuksista liittyy messutapahtumiin, minkä lisäksi teknisten palveluiden ja vuoraustoiminnan tuotot vaihtelevat messuohjelman myötä. Suomen Messujen messusalkku sisältää useiden eri toimialojen näyttelyitä, mikä lieventää yhden toimialan mahdollisten suhdannevaihteluiden vaikutusta.

Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla.  Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin.

Velkaantumisaste on 14,9 %.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 229 (239) kokopäiväistä työntekijää ja 24 (17) osa-aikaista työntekijää.  Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 12,3 (12,7) milj. euroa.

Hallinto

Hallintoneuvosto 31.12.2016

puheenjohtaja
Jussi Pajunen, ylipormestari

varapuheenjohtaja
Jukka Moisio, toimitusjohtaja

Kimmo Alkio, toimitusjohtaja
Tuija Brax, pääsihteeri
Taavi Heikkilä, pääjohtaja
Mikko Helander, pääjohtaja
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja
Annikka Hurme, toimitusjohtaja
Jyri Häkämies, toimitusjohtaja
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja
Kari Jordan, vuorineuvos
Olli Koski, pääekonomisti
Minerva Krohn, ylilääkäri
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja
Matti Lievonen, toimitusjohtaja
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja
Ilkka Paananen, CEO
Juhani Pekkala, toimitusjohtaja
Jussi Pesonen, toimitusjohtaja
Tatu Rauhamäki, toimitusjohtaja
Leena Syrjälä, toimitusjohtaja
Jorma Turunen, toimitusjohtaja
Pekka Vauramo, toimitusjohtaja
Ben Zyskowicz, kansanedustaja

Osuuskuntakokous valitsi 12.4.2016 kokouksessaan osuuskunnan hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmevuotiseksi kaudeksi Kimmo Alkion, Taavi Heikkilän, Jussi Herlinin, Jyri Häkämiehen, Veli-Matti Mattilan, Jussi Pesosen ja Leena Syrjälän.

Osuuskuntakokous valitsi lisäksi uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi Valio Oy:n toimitusjohtaja Annikka Hurmeen.

Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenelle maksettava palkkio on 750 €/kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 750 € suuruinen kuukausikorvaus.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen jäsenet 31.12.2016 ovat:

Hannu Syrjänen

Hannu Syrjänen

Orion Oyj:n ja VR-Yhtymän hallitusten puheenjohtaja

Juha Rantanen

Juha Rantanen

Vuorineuvos

Sam Nieminen

Sam Nieminen

Leena Niemistö

Leena Niemistö

Jaana Tuominen

Jaana Tuominen

Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenelle maksettava palkkio on 1 500 €/kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 1 500 € suuruinen kuukausikorvaus.

Johtoryhmä

Anni Vepsäläinen

Anni Vepsäläinen

Petteri Nissinen

Petteri Nissinen

Mikko Horppu

Mikko Horppu

Messut

Kristina von Konow

Kristina von Konow

Tapahtumat, kokoukset ja kongressit

Maria Mroue

Maria Mroue

Mika Vakkilainen

Mika Vakkilainen

Jussi Kivikari

Jussi Kivikari

Tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy

Suojelija
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlasketuista määristä
Osuuskuntaan kuului 31.12.2016 198 jäsentä, joiden yhteenlaskettu osuuksien määrä oli 44 278 osuutta.

Hallituksen ehdotus Suomen Messut Osuuskunnan voiton käytöksi          

 

Voiton käyttö
Aikaisempien tilikausien voitto 879 088,16
Tilikauden voitto 3 060 845,12
Osuuskuntakokouksen käytettävissä oleva määrä osuuskunnan
sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin 3 939 933,28
Tästä määrästä ehdotetaan:
osuuskorkoa maksettavaksi 6 % osuusmaksuille 53 133,60
jolloin voittovarojen tilille jää jäljelle 3 886 799,68
3 939 933,28