Skip to content

Ronja Salmi on rohkea

Helsingin Kirjamessujen kävijämäärä rikkoi ennätyksen ja yli 85 600 kirjallisuuden ystävää vieraili messuilla. Uudistus toi messuille paljon lapsia ja nuoria.

Ronja Salmi on Helsingin Kirjamessujen tuoreena ohjelmajohtajana nostanut keskiöön lapset ja nuoret lukijoina sekä korostanut sisällön kautta lukemisen ja lukutaidon merkitystä positiivisella ja tuoreella tavalla. Hän on ohjelmaa rakentaessaan huomioinut uudet kohderyhmät ja lisännyt Helsingin Kirjamessujen ja lukuharrastuksen kiinnostavuutta myös nuorempien lukijoiden keskuudessa.

Salmi on rohkealla ja raikkaalla tavalla uudistanut perinteikästä tapahtumaa tuoden sen uusien käyttäjäryhmien ulottuville ja innostaen seuraavia sukupolvia ei vain tapahtumien, vaan kulttuurin äärelle.

”Ronja Salmi on antanut kasvot Helsingin Kirjamessujen uudistumiselle ja tehnyt tiivistä yhteistyötä kirjamessujen tiimin ja koko toimialan kanssa. Helsingin Kirjamessut ylsi kaikkien aikojen kävijäennätykseen vuonna 2018, tavoittaen upeat yli 85 600 kävijää.”

 

 

 

Uudistus vaatii määrätietoisuutta ja rohkeutta.
On tärkeätä kuunnella, mutta myös tehdä uusia ratkaisuja.
Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä.