Skip to content

Case: Slush

 

 

 

 

 

Pähkinän-
kuoressa

 

Tilat

Slush järjestetään Messukeskuksen hallitiloissa.

Oheispalvelut

Fazerin kanssa räätälöidyt menut ja ravintolapalvelut, SVV:n tekniset palvelut. Lisäksi olemme vahvasti mukana tapahtuman suunnittelussa: turvallisuus, paloturvallisuus yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Osallistujia

Kasvoi 25 000 osallistujaan 2019

Tiivistelmä

Slush on pimeimpään vuodenaikaan Helsingin Messukeskuksessa vuosittain järjestettävä, valtavan suosittu ja Euroopan yksi johtavista yrittäjä- ja startup-tapahtumista. Vuodesta 2014 tapahtuma on järjestetty Messukeskuksessa. Vuodesta 2015 alkaen Slushia on järjestetty myös Tokiossa ja Pekingissä. Ensimmäisen kerran Slush järjestettiin vuonna 2008, jolloin tapahtuma keräsi noin 500 kävijää. Vuonna 2019 Slush kasvoi 25 000 osallistujaan ja Slush järjesti myös isoja sivutapahtumia muun muassa tuotehallinnasta ja pelikehityksestä.

Tapahtuman tarkoituksena tarjota kävijöilleen ainutlaatuinen kokemus, inspiroida ja antaa jalusta tulevaisuuden yrityksille samalla yhdistäen samanmieliset ihmiset yhteen. Slushia pyöritetään pääosin vapaaehtoisvoimilla voittoa tavoittelemattomien sijoittajien, yrittäjien, opiskeliijoiden ja vapaaehtoisista koostuvan yhteisön toimesta.

Headerin kuvat: Kai Kuusisto

Kuva: Jussi Hellsten

Kuva: Jussi Hellsten

Tavoitteet

Tapahtuman tavoitteena on saattaa yhteen startup-yritykset ja sijoittajat sekä inspiroida kävijöitä ja samalla kehittää yrityskenttää ja yrittäjyyttä. Slushin tavoitteisiin kuuluu osana myös kasvu: tapahtuma laajenee muihin kulttuureihin jatkuvasti levittäen Slushin ilosanomaa ja intoa yrittää yhä laajemmalle. Tavoitteena on saattaa yhteen kansainväliset kasvuyritykset, sijoittajat, media ja auttaa yrittäjiä menestymään omalla toimialallaan.

Kasvu, menestys, Slush

Slush kehitettiin olemassaolevaan tarpeeseen, täyttämättömään markkinarakoon, joka on myös yksi tapahtuman nopean kasvun ainesosista. Tapahtuma lähti liikkeelle ajatuksesta muuttaa kulttuuria: haluttiin luoda ruohonjuuritason liike, joka palvelisi seuraavan sukupolven yrittäjiä sekä ympäristö, joka rohkaisisi ja tukisi yrittäjäkulttuuria vahvasti. Slushin menestyksestä puhuttaessa korostuu sen sydämmessä olevat tuhannet, innokkaat vapaaehtoiset, jotka pyörittävät tapahtumaa vuosittain. Myös tapahtuman kävijät ylistävät vapaaehtoistiimien olevan tapahtuman ehdoton kohokohta vuosi toisensa jälkeen.

Jokaisella Slushin kävijällä on oma syynsä tulla tapahtumaan –  osa käy yhden kerran, toiset taas joka vuosi. Kaikkia kävijöitä kuitenkin yhdistää rakkaus yrittäjyyttä ja startup-skeneä kohtaan.

Kuva: Sami Välikangas

Markkinointi

Tärkein kanava markkinoinnissa on sosiaalinen media ja muut digitaalisen markkinoinnin väylät. Lisäksi suurella Slush-verkostolla on valtava rooli markkinoinnissa. Slushin yhteistyökumppanit, osallistuvat yritykset ja kävijät vievät sanomaa Slushista tahoillaan eteenpäin ja mitä paremmin tapahtuma on onnistunut, sitä enemmän siitä puhutaan. Markkinoinnin kautta pyritään saamaan kaikkein villeimmätkin ideat ihmisten kuuluville. Yksi tärkeistä markkinoinnin keinoista on myös Slush-tiimi, joka kiertää ympäri maailmaa samankaltaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa viemässä Slushin pohjoismaista ja rautaista sanomaa eteenpäin.

Kansainvälisen tapahtuman järjestäminen

Tapahtuma, jonka vierailijoista ja yhteistyökumppaneista monet saapuvat ulkomailta, asettaa omat haasteensa järjestämiseen ja markkinointiin. Slushin kävijät tulevat eri maista, mikä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että myös kulttuurieroja löytyy. Esimerkiksi pulloveden tarjoaminen kansainvälisen tapahtuman kävijöille voi olla loogisempi ratkaisu siitä syystä, että moni ei ole tottunut juomaan hanavettä omassa maassaan. Kulttuurieroja tasoittaa Slushin tukena toimiva valtava verkosto kansaivälisiä yrittäjiä, sijoittajia, vaikuttajia ja opiskelijoita, joilla on iso merkitys tapahtuman järjestämisen kannalta.

Messukeskuksen tilat toimivat loistavasti Slushille monesta syystä. Yksi näistä syistä on sen keskeinen sijainti, joka on lähellä Helsingin keskustaa, ja yksinkertaisten kulkuyhteyksien päässä, joka helpottaa myös kansainvälisiä osallistujia.

Kuva: Petri Anttila

Lopuksi

Kysyimme kolme parasta vinkkiä näin suuren ja kansainvälisen tapahtuman järjestämiseen. Näin Slush-tiimi:

  1. Selvitä kaikki kulusi heti etukäteen. Usein ihmiset eivät tajua, kuinka paljon jokin oikeasti maksaa, ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin.
  2. Suuren mittapuun tapahtumissa ei ole olemassa ’’pieniä ongelmia’’, jotka voi jättää selvitettäväksi myöhemmin. Kaikki ongelmat tulee ratkaista heti, kun ne tulevat eteesi.
  3. Pidä huoli siitä, että kaikilla tiimisi jäsenillä on hyödyllinen olo, ja että kaikille on selvää tavoite, jota kohti kuljette. On tärkeää että kaikki näkevät roolinsa osana suurempaa tavoitetta.