Skip to content

Messukeskus Siiven sopimusehdot

 

1. Kokouspaketit

Kokouspaketti sisältää:

 •  tilan määriteltynä aikana
 •  peruskalustuksensa ja varustuksen
 •  ravintolapalvelut erittelyn mukaisesti
 •  kokouspalvelut
 •  eteispalvelun
 •  arvonlisäveron

Erikseen veloitetaan:

 • vahtimestarikulut rakennus- tai purkuaikana
 • tapahtumaan varattu erillinen sähkö-, tekniikka- ja kalustuspäivystys
 • mahdolliset lisä catering-palvelut
 • logistiikka-, varastointi- ja nostopalvelut
 • kalustemuutokset kokoustiloissa
 • sähköasennukset

Pyydämme huomioimaan, että kokouspakettivarauksissa tilaisuus voidaan tarvittaessa siirtää toiseen, vastaavaan tilaan. Mikäli tilaisuuden henkilömäärä pienentyy vahvistetusta, voidaan tilaisuus siirtää pienempään tilaan.

2. Kokoustilavaraus

Tilavuokraan sisältyy:

 • tilat perusvarustuksessa varatulta ajalta
 • kokouspalvelut
 • perusopastus (sis. valotaulu- ja saliopasteen)
 • yleisvalaistus ja siivous
 • tilakohtainen ilmastointi

Erikseen veloitetaan:

 • vahtimestarikulut rakennus- tai purkuaikana
 • tapahtumaan varattu erillinen sähkö-, tekniikka- ja kalustuspäivystys
 • catering-palvelut
 • logistiikka-, varastointi- ja nostopalvelut
 • kalustemuutokset kokoustiloissa
 • sähköasennukset

3. Kokoustilavaraus ja näyttelyt

Tilavuokraan sisältyy:

 • tilat perusvarustuksessa varatulta ajalta
 • kokouspalvelut
 • perusopastus (sis. valotaulu- ja saliopasteen)
 • yleisvalaistus ja siivous
 • tilakohtainen ilmastointi

Erikseen veloitetaan:

 • tilavuokra ennakkoon sovitun rakennus- ja purkuajan ylittymisestä (550 €/tunti + alv)
 • vahtimestarikulut rakennus- tai purkuaikana
 • osastosuunnittelu
 • näyttelyn sähkövedot, muu tekniikka, rakenteet ja kalusteet
 • ripustukset rakenteisiin
 • tapahtumaan varattu erillinen sähkö-, tekniikka- ja kalustuspäivystys
 • näyttelyosastojen siivous (suurissa näyttelyissä jätehuollosta ja sen veloituksesta sovitaan erikseen) ja ympäristöpalvelut
 • autopaikat näyttelyalueella
 • catering-palvelut
 • logistiikka-, varastointi- ja nostopalvelut
 • kalustemuutokset kokoustiloissa
 • sähköasennukset
 • kartanpiirtopalvelu eli näyttelyn peruspohjakarttaan tehtävät muutokset

3.1. Ympäristöpalvelut

Messukeskus noudattaa Messukeskuksessa järjestettävien tapahtumien kohdalla jätelain mukaista jätehuoltokäytäntöä.

Vuokranantaja veloittaa ympäristöpalvelusta vuokralaiselta 2,20 €/netto m² + alv. Palvelumaksu kattaa näyttelyn rakentamis- ja purkuaikaisen ympäristöhuollon. Se sisältää jätteiden lajittelun Messukeskuksen ympäristöohjelman mukaisesti, siirron näyttelyosastolta jäteasemalle, kuljetuksen kaatopaikalle tai jätteen vastaanottopisteisiin, kaatopaikkamaksut, jätteiden käsittelymaksut sekä ympäristövalvojien palvelut.

4. Ravintolapalvelut

Hinnat sisältävät voimassa olevan alv:n. Hinnat ovat vuodelle 2022 ja ne tarkistetaan tuleville vuosille erikseen.

 • Alle 50 henkilön tilaisuus: lopullinen osallistujamäärä tulee vahvistaa viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen tilaisuutta.
 • 50–100 henkilön tilaisuuden lopullinen osallistujamäärä tulee vahvistaa viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuutta
 •  Yli 100 henkilön tilaisuuden osallistujamäärä viimeistään kymmenen (10) arkipäivää ennen tilaisuutta.

Laskutus tapahtuu vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän toteutuneen mukaan. Mikäli osallistujamäärä muuttuu olennaisesti, on ravintolalla oikeus neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista.

Tilaisuuksissa, joissa on alkoholitarjoilua, lasku ravintolapalveluista tulee Compass Groupilta, joka tarkistaa asiakkaan luottotiedot. Compass Groupin lähettämään laskuun lisätään voimassa oleva laskutuslisä.

Vahvistettu tarjoilutilaus on sitova. Tilaaja voi kuitenkin peruuttaa tilauksen, jolloin veloitus on seuraava:

 • Alle 100 henkilön tilaisuudet:
  Veloitus on 50 %, kun peruutus tapahtuu kymmenen (10) arkipäivää ennen tilaisuutta
  Veloitus on 100 %, kun peruutus tapahtuu seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuutta
 • Yli 100 henkilön tilaisuudet:
  Veloitus on 50 %, kun peruutus tapahtuu neljätoista (14) arkipäivää ennen tilaisuutta
  Veloitus on 100 %, kun peruutus tapahtuu kymmenen (10) arkipäivää ennen tilaisuutta

Compass Group valmistaa kaikki tuotteet mahdollisuuksien mukaan vähälaktoosisiksi. Mahdolliset muut erikoisruokavaliot Compass Group huomioi ja hinnoittelee erikseen.

5. AV-tekniikka

Messukeskuksen tytäryhtiö, Suomen Videoviestintä SVV, tarjoaa tilaisuuteenne ammattitaitoisen AV-tekniikan suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan sekä uusimman ääni-, valo- ja kokoustekniikan sekä tulkkaustekniikan.

Viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa saapuneet AV-palveluita ja laitteita koskevat tilaukset toimitetaan hinnastohinnoin. Myöhemmin saapuneisiin tilauksiin ja muutostöihin lisätään 50 % korotus.

6. Muut palvelut

Tilojen kalustuksista on sovittava viimeistään 14 arkipäivää ennen tilaisuuden alkua. Mikäli kalustemuutos tulee myöhemmin kuin 14 arkipäivää ennen tilaisuutta lisätään 50% korotus. Kartanpiirtopalvelu eli näyttelyn peruspohjakarttaan tehtävät muutokset 100 € + alv. Perussähköpistoke (16 A 230 V, 3,6 kW) näytteilleasettajalle 150 € + alv/kpl.

7. Maksuehto

Katso maksuehto tarjouksesta/ vahvistuksesta. Pidätämme oikeuden verolakien ja -tulkintojen muutoksista aiheutuviin hinnantarkistuksiin. Lisäksi pidätämme oikeuden maksuehtojen uudelleen määrittelyyn johtuen yrityksen luottotiedoissa tapahtuneista muutoksista tai yrityksen heikentyneestä riskiluokituksesta.

Varaajan tulee ilmoittaa laskutusosoite varausvahvistuksen yhteydessä. Yrityksen yhteystietojen muuttamisesta aiheutuvaan uuteen laskuun lisätään laskutuslisä 25 € + alv/lasku. Jos lasku jaetaan asiakkaan toiveesta useaan osaan tai useamman yrityksen kesken, lisätään laskuihin laskutuslisä 25 € + alv/ lasku.

8. Peruutusehdot

Varaus on sitova vahvistuksen päivämäärästä lukien. Mikäli vahvistuksen tiedoissa on jotain täsmennettävää, tulee niistä ilmoittaa yhteyshenkilölle kahden (2) päivän kuluessa vahvistuksen päivämäärästä.

8.1. Mikäli peruutat koko tilaisuuden:

Tilat 101, 101abc, 101 ab, 101 cd, 101c, 101d, 103, 103a, 103b, Valo ja Säde:

 • yli 12 kk ennen varauksen alkua,  ei peruutuskuluja
 • yli 9 kk ennen varauksen alkua 10 % tilavuokrasta
 • 9 kk–60 päivää ennen varauksen alkua 50 % tilavuokrasta
 • alle 60 päivää ennen varauksen alkua 100 % tilavuokrasta
 Tilat 102, 201, 203, 203a, 204−209, 215 ja 216, Kajo, Platta, Panorama, Mesta, Näytteilleasettajaklubi, Lehdistötila:
 • 60−31 päivää ennen varauksen alkua 10 % tilavuokrasta
 • 30−7 päivää ennen varauksen alkua 50 % tilavuokrasta
 • alle 7 päivää ennen varauksen alkua 100 % tilavuokrasta
Tilat 104, 202, 203b, 210–214, 217, 218, 301–307, Gallerian sauna:
 • 14–3 päivää ennen varauksen alkua 50 % tilavuokrasta
 • Alle 3 päivää ennen varauksen alkua 100 % tilavuokrasta

8.2 Mikäli peruutat osan tiloista:

Tilat 101 cd, 101c, 101d,103, 103a, 103b, Valo ja Säde:
 • 90–31 päivää ennen varauksen alkua 10 % tilavuokrasta
 • 30–7 päivää ennen varauksen alkua 50 % tilavuokrasta
 • 6 päivää ennen varauksen alkua tai myöhemmin 100 % tilavuokrasta
Tilat 102, 201, 203, 203 a, 204-209, 215 ja 216 Kajo, Platta, Panorama, Mesta:
 • 60–31 päivää ennen varauksen alkua 10 % tilavuokrasta
 • 30–7 päivää ennen varauksen alkua 50 % tilavuokrasta
 • 6 päivää ennen varauksen alkua tai myöhemmin 100 % tilavuokrasta
Tilat 104, 202, 203b, 210–214, 217–218, 301–307, Gallerian sauna, Näytteilleasettajaklubi, Lehdistötila:
 • 14–3 päivää ennen varauksen alkua 50 % tilavuokrasta
 • 2 päivää ennen varauksen alkua tai myöhemmin 100 % tilavuokrasta

9. Yleiset ehdot

 • Tilaisuutta varten tehtävistä erityisjärjestelyistä ja niitä varten varattavasta henkilökunnasta veloitetaan erikseen.
 • Tilavarausta ei voi siirtää kolmannen osapuolen käyttöön ilman erillistä sopimusta vuokranantajan kanssa. Siirto saattaa vaikuttaa sopimus- ja maksuehtoihin. Varaaja on velvollinen tiedottamaan sovituista asioista myös mahdolliselle alihankkijalleen tai kolmannelle osapuolelle.
 • Valmistelu- ja purkuajasta sekä tavaroiden varastoimisesta tulee sopia etukäteen Messukeskuksen yhteyshenkilön kanssa ja niitä varten varatuista tiloista ja henkilökunnasta veloitetaan erikseen.
 • Materiaalin kiinnittäminen Messukeskuksen seinille ei ole sallittua. Varaaja on vastuussa vahingosta, joka aiheutuu vuokranantajan omaisuudelle. Varaaja on myös vastuussa tapahtuman osallistujille, esiintyjille, alihankkijoilleen, yleisölle sekä omaan henkilökuntaansa kuuluville ja muille vastaavassa asemassa oleville niistä henkilö- ja esinevahingoista, joita tilaisuuden aikana aiheutuu. Vuokranantaja ei vastaa vahingosta, jos tilaisuuden järjestäjän, osanottajan tai yleisön omaisuutta katoaa tai vahingoittuu.
 • Mikäli tapahtuman osallistujille, esiintyjille, alihankkijoille, yleisölle, tapahtuman henkilökunnalle tai muulle vastaavassa asemassa olevalle henkilölle tai yhteisölle aiheutuneen henkilö- tai esinevahingon syynä on ollut vuokranantajan, jonkun vuokranantajan henkilökuntaan kuuluvan tai muun vuokranantajan lukuun toimivan henkilön tahallinen tai huolimaton toiminta, vahingosta on vastuussa vuokranantaja. Vuokranantaja ei kuitenkaan tässä kohdassa mainituissa tapauksissakaan ole vastuussa vuokralaiselle, vuokralaisen palveluksessa olevalle tai muulle yhteisöille tai henkilöille aiheutuvista välillisistä vahingoista.
 • Varaaja sitoutuu noudattamaan viranomaisten ja Messukeskuksen henkilökunnan ohjeita palo- ja muuta turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Somistuksiin käytettävän materiaalin tulee olla paloluokiteltua ja elävän tulen käytöstä tapahtumassa, tulee aina keskustella erikseen Messukeskuksen yhteyshenkilön kanssa.
 • Varaajan vastuulla on hoitaa ylijäävä kokousmateriaali pois vuokranantajan tiloista. Tuhottavaksi jätettävästä materiaalista aiheutuvat jätehuoltokustannukset veloitetaan varaajalta.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä pidetään sopimusosapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa ylivoimaista ja ennalta-arvaamatonta tapahtumaa, joka tekee sopimuksen täyttämisen tosiasiassa mahdottomaksi. Ylivoimaisen esteen voi aiheuttaa muun muassa luonnonkatastrofi, tulipalo, räjähdys, maanjäristys, sota, terrorismin uhka, energiajakelun keskeytyminen tai viranomaisen määräys (esim. panepidemia).

Ylivoimaisen esteen alkamisesta sekä sen syystä ja arvioidusta kestosta on viivytyksettä ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle.

Jos vuokrattuja tiloja ei ylivoimaisesta esteestä johtuen voida käyttää vuokra-ajan kuluessa eikä tapahtumaa voida järjestää suunniteltuna ajankohtana, osapuolet sopivat uuden tapahtuma-ajan perustuen vuokrattavien tilojen saatavuuteen. Ylivoimaisen esteen sattuessa ja esteen olemassaolon jatkuessa yli 6 kuukautta osapuolet voivat sopia sopimuksen päättymisestä ilman erillisiä peruutuskuluja. Tällaisessa tilanteessa vuokranantajalla on kuitenkin oikeus pitää 5 % sovitusta vuokrasta korvauksena jo tehdystä työstä tapahtuman järjestämiseen liittyen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Covid-19-tartuntatauti tai sen leviäminen ei muodosta ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tilannetta, jossa Covid-19 tartuntatautiin liittyvän viranomaismääräyksen takia ei ole sallittua järjestää vuokratuissa tiloissa tarkoitettua kokoontumista sopimuksessa/vahvistuksessa määriteltynä tapahtuma-aikana.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Sertifioitu kokoustoiminta

Det Norske Veritas Certification Oy on myöntänyt Messukeskukselle ISO 9001 -laatusertifikaatin sekä ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Voit lukea lisätietoja yrityksemme vastuullisuudesta täältä.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.