Docent Pia Siljander får priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja

VuodenTiedekongressivaikuttaja

Priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja” tilldelas docent Pia Siljander vid Helsingfors universitet. Hon premieras för sitt arbete, med vilket hon främjat anordnandet av internationella vetenskapskongresser i Finland. Priset på 5 000 euro finansieras av Stiftelsen Finlands Mässa.

Docent Pia Siljander arbetar som universitetslektor i hälsobiokemi vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon har varit med om att anordna seminarier och kongresser med koppling till sitt eget forskningsområde, bland annat 5th MEMBREC symposium: Extracellular vesicles ja EU COST Action BM1202 ”Microvesicles and exosomes in health and disease” MC- och WG-möten.

– Vetenskapliga kongresser gör det möjligt för forskare att föra en dialog som bygger på den senaste forskningen. Vetenskapliga kongresser är perfekta tillfällen att dela med sig av forskningsrön, skapa nätverk och hitta nya samarbetsmöjligheter. Särskilt inom sådana forskningsområden, där nya forskningsrön publiceras i snabb takt och utvecklingen är snabb, är det endast möjligt att få tillgång till den allra senaste och ännu inte publicerade forskningen vid vetenskapliga konferenser, säger Pia Siljander.

– Det är både utmanande och givande att anordna en kongress. Organiseringen kräver fungerande samarbete och planmässighet. Jag har haft glädjen att lyckas få med både nya och ivriga personer och mer erfarna personer då jag organiserat seminarier och kongresser och dessutom har jag fått stöd av bland annat Vetenskapliga samfundens delegation. Exempelvis MEMBREC-konferensserien fortsätter vid Helsingfors universitet även denna höst tack vare nya frivilliga arrangörer, glädjer sig Siljander.

Pristagaren utsågs av Vetenskapliga samfundens delegation.

– Priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja” tilldelas en person som haft en positiv inverkan på Finlands roll i internationella vetenskapliga sammanhang och som har ansökt om och lyckats få internationella konferenser till Finland. Pristagaren skapar en positiv bild av sitt vetenskapsområde och är ett framtidslöfte för vetenskapsområdet. Universitetslektor Pia Siljander uppfyller alla dessa kriterier, motiverar Lea Ryynänen-Karjalainen.

Priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja” delades i år ut för femte gången. Tidigare pristagare är professor i elektronik och datakommunikationsteknik vid Tammerfors tekniska universitet Jari Nurmi (2013), religionsvetare och migrationsforskare vid Åbo Akademi Tuomas Martikainen (2014), professor i industrimatematik vid Helsingfors universitet Samuli Siltanen (2015) och professor i internationell historia vid Tammerfors universitet Marjaana Niemi (2016).

Priset delades ut i samband med evenemangen PromoExpo och Yritys2017, som anordnades i Messukeskus i Helsingfors 5_6.9.2017. Ansökningsperioden för priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja 2018” inleds i januari.

I Vetenskapliga samfundens delegation ingår fyra vetenskapsakademier och 274 vetenskapssamfund enligt vetenskapsområde. Delegationen ansvarar för utdelningen av det statliga stödet till vetenskapliga kongresser (cirka 800 000 euro per år).

Stiftelsen Finlands Mässa delar årligen ut cirka 400 000 euro i form av priser och stipendier. De mest kända priserna är priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja”, Kaj Franck-designpriset, Habitare-designtävlingens pris, priset Av kärlek till boken och priset Årets unga designer. www.messusäätiö.fi, #messusäätiö

Pristagarens kontaktuppgifter:
Pia Siljander, Helsingfors universitet, 050 448 6373, pia.siljander@helsinki.fi, www.helsinki.fi

Mer information om priset:

Messukeskus, kongresschef Paula Blomster, 040 456 6066, paula.blomster@messukeskus.com, www.messukeskus.com

Vetenskapliga samfundens delegation, verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, (09) 228 69 222

lea.ryynanen-karjalainen@tsv.fi, www.tsv.fi