Vanhusten aliravitsemus voidaan korjata hyvällä ravitsemushoidolla

Vanhusten aliravitsemus voidaan korjata hyvällä ravitsemushoidolla

Vanhusten aliravitsemukseen voidaan puuttua aiempaa tehokkaammin uuden Vahvistava-valmennuksen avulla. Valmennus edistää hoivapalvelujen piirissä olevien vanhusten hyvinvointia. Vahvistava on kuopiolaisen Ravistamo Oy:n kehittämä palvelu hoivakoteihin ja kotihoitopalvelujen tuottajille.

Vanhusten aliravitsemus on vakava ja hyvin yleinen ongelma sekä Suomessa että muissa länsimaissa. Arviolta joka kolmas yli 75-vuotias on joko aliravittu tai aliravitsemuksen riskissä. Kotihoidon asiakkaista aliravittuja tai aliavitsemuksen riskissä on jopa 80 prosenttia ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaista 90 prosenttia. Aliravitsemus heikentää vanhuksen elämänlaatua, herkistää infektioille, alentaa toimintakykyä ja heikentää lihaskuntoa, jolloin kaatumisten ja murtumien riski kasvaa. Huono ravitsemustila pahentaa myös muistisairauksia.

Uusille palveluille aliravitsemusongelman ratkaisemiseksi on todellinen tarve, sillä vanhusten aliravitsemus lisää terveydenhuollon kustannuksia.
– Tutkimusten mukaan aliravitsemus aiheuttaa asiakasta kohden vuosittain yli 1300 euron lisäkustannukset, kertoo palvelun kehittämisestä vastannut ravitsemusterapeutti Kati Laine.

Vahvistava on kehitetty yhteistyössä hoivakotien ja kotihoitopalvelujen tuottajien kanssa.
Valmennus parantaa hoitajien osaamista aliravitsemuksen tunnistamisessa ja antaa työkaluja aliravitsemustilan kohentamiseksi ja korjaamiseksi. Valmennuksessa korostuu ravitsemushoidon merkitys osana asiakkaan kokonaishoitoa.
– Ravitsemushoito on yhtä tärkeää kuin lääkehoito. Vanhuksilla on usein runsaasti lääkkeitä ja niiden annostelusta huolehditaan tarkasti. Vastaavasti tulisi huolehtia ruokailun onnistumisesta ja asiakkaalle sopivan ruokavalion toteuttamisesta. Elämän jatkumisen kannalta syöminen on kuitenkin vähintään yhtä tärkeää, Laine jatkaa.

Yksi Vahvistavan kehittämiseen osallistuneista oli Pielaveden kunta.
– Meillä hoitajat ovat selkeästi ymmärtäneet ravitsemuksen merkitystä ihan eri tavalla koulutuksen jälkeen. Koulutuksen ansiosta esimerkiksi proteiinilisät ovat ilmestyneet niitä tarvitsevien lautaselle, Pielaveden kunnan hoivakodin lähiesimies Kirsi Rajasuo summaa tyytyväisenä valmennuksen antia.

Lisätietoja antaa:

Kati Laine, Ravistamo Oy, kati@ravistamo.fi p. 040 5847482
www.vahvistava.fi