Makt är programtemat för år 2023 på Helsingfors Bokmässa

Makt är programtemat för år 2023 på Helsingfors Bokmässa

Helsingfors Bokmässa väljer årligen ett programtema, som lyfts fram till diskussion under bokmässans temadiskussioner. I år koncentrerar sig diskussionen kring temat makt, som behandlas ur många synvinklar. Samarbetspartner för temadiskussionerna är även i år Helsingin Sanomat. Förutom temadiskussioner kring makt erbjuder bokmässan över 800 övriga diskussioner, bokpresentationer och intervjuer. Helsingfors Bokmässa arrangeras från torsdag till söndag 26. – 29.10.2023 i Helsingfors Mässcentrum.

”Vi frågar hur litteraturen behandlar, upplöser och använder sig av makt”, lovar programchef Ville Blåfield. ”Förra årets tema, debatten, presenterades på bokmässan genom en serie diskussioner som genomfördes tillsammans med Helsingin Sanomat. Även i år arrangeras temadiskussionerna på mässans huvudscen i samarbete med Helsingin Sanomat. Dessutom streamas diskussionerna”.

Under diskussionerna behandlas makt ur flera synvinklar, men alltid genom författarna och litteraturen. ”Vi reflekterar över maktspelet både inom samhället och oss människor emellan. Vi frågar vad maktmissbruk leder till, hurudant demokratins tillstånd är, och var makten finns inom samhällsstrukturerna eller t.ex. mellan könen. Vi frågar även hurudan makt litteraturen använder sig av. Vad det talas om och vilka historier tiger man om?”, beskriver Blåfield.

Programmet för Helsingfors Bokmässa är i år lika uttömmande som förut. Över 800 litteraturdiskussioner och författarintervjuer ordnas under fyra dagar på 15 programscener. Såsom under tidigare år har två av scenerna reserverats för barnlitteratur och två scener för svensk litteratur. Förutom med förlagen, samarbetar mässan med bland andra Suomen Kirjalijaliitto, Finlands facklitterära författare rf, Nuoren Voiman Liitto, Vetenskapliga samfundets delegation, Kallion ilmaisutaidon lukio och Dekkariseura. Det svenskspråkiga programmet sammanställs av Svenska Litteratursällskapet. Mässan samarbetar även med ett flertal medier.

”Programmets säregenhet ligger just i dess mångsidighet: på Helsingfors Bokmässas scener ryms alla litteraturgenrer med. Vid sidan av inhemska författare väntas även flera internationella författarbesök”, konstaterar Blåfield.

På Helsingfors Bokmässans Instagram-konto @helsinginkirjamessut diskuteras makt med författare längs med hela året. Den första att intervjuas av programchef Ville Blåfield är förra årets Fack-Finlandia vinnare Ville-Juhani Sutinen, vars färska essäsamling Hajonneen maailman käyttöohje (Into) gavs ut nyligen. Denna intervju går av stapeln på Bokens och rosens dag söndagen den 23.4. kl. 13.00.

Ett nationellt betydelsefullt kulturforum och litteraturevenemang

Helsingfors Bokmässa främjar läshobbyn, litteraturens anseende och bokförsäljningen i hela Finland. Evenemanget är ett nationellt betydelsefullt kulturforum, en aktuell föregångare, en krävande debattör, en berättare och hjärtats bildare. Bokmässans viktigaste värden är yttrandefrihet, jämställdhet och respekt av människovärdet.

Helsingfors Mässcentrum arrangerar Helsingfors Bokmässa den 26.-29.10.2023 i Helsingfors Mässcentrum i samarbete med Finlands Förlagsförening och Kirjakauppaliitto. Samtidigt med Helsingfors Bokmässa arrangeras Skivmässan, Frimärksmässan och Antikvariska Bokmässan, som arrangeras årligen i samarbete med Suomen Antikvariaattiyhdistys.

Vin & Matmässan, som arrangeras samtidigt, är Finlands största mat- och dryck evenemang. Helsingfors Mässcentrum och Viinilehti arrangerar evenemanget i samarbete.

Tilläggsinformation:
Helsingfors Bokmässa: informationsspecialist Teija Armanto, tel. + 358 50 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Business Manager Tanja Pasila, tel. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
programchef Ville Blåfield, tel. +358 50 310 3017, ville.blafield@messukeskus.com

www.helsinginkirjamessut.fi www.viiniruoka.fi #kirjamessut #viiniruoka

fb https://www.facebook.com/HelsinginKirjamessut
insta @helsinginkirjamessut
twitter @kirjamessutHKI

Bilder från Helsingfors Bokmässa och Vin & Mat -evenemanget: http://mediabank.messukeskus.com. Fotograf Emmi Kähkönen.