UUTTUUS/NYHET/NEW Seaboost PRO pohjaharja/bottenborste/hull brush

UUTUUS! Seaboost Powerbrush PRO

Ympäristön huomioiminen ja veneiden pohjien harjaustarve lisääntyy sitä mukaan, kun tietoisuus myrkkyvärien haitoista ja tulevista rajoituksista lisääntyy.

Seaboost lanseeraa Powerbrush veneen pohja harjan rinnalle uuden PRO version. PRO on tehty järeästä 30 mm vahvasta alumiiniputkesta ja siinä on T-kahva kahdelle kädelle. Tämän ansiosta harjaustuntuma ja käyttömukavuus paranee. Lisäksi PRO tarjoaa 12 kg säädettävä nosteen, joka tuo lisää tehoa työhön.

PRO varustetaan kattavalla työkaluvalikoimalla, ja peruspaketti sisältää karkean Orginal harjan, Wide yleisharjan ja Wide raapan kovettuneiden merirokkojen irrotukseen. Lisäksi paketti sisältää jatko-osan, joten paketti, jonka ohjehinta on 295 € toimii sellaisenaan myös isommille ja köliveneille.

Muilta osin PRO tarjoaa samat tutut ominaisuudet, veneen runkoa myötäilevän varren ja säädettävän työkalupidikkeen pohjan pysty- ja vaakapinnoille.

Powerbrush on tehokas työkalu. Tässä tavallisella Powerbrush harjalla puhdistetaan törkypohja, joka on täynnä merirokkoa marraskuun lopulla https://www.youtube.com/watch?v=rkjvkqkyxlY

NYHET! Seaboost Powerbrush PRO

Hänsyn till miljön och behovet av att borsta botten på båtar ökar allt efter att medvetenheten om giftfärgers miljöinverkan och framtida begränsningar ökar.

Seaboost utbudet utökas nu med en ny PRO version av Powerbrush bottenborsten. PRO är utformat i robust 30 mm aluminiumrör och har ett T-handtag för två händer. Detta förbättrar arbetskänslan och komforten. Därtill erbjuder PRO en 12 kg justerbar flytkraft som ger mer effekt och kraft.

PRO levereras med ett omfattande urval av verktyg. Grundpaketet innehåller en grov Original borste, en Wide universalborste och en Wide skrapa för att ta bort dom tuffaste havstulpanerna. Dessutom innehåller paketet en förlängning, så paketet med ett riktpris på 295 € är färdigt anpassat även för större och kölbåtar.

Förövrigt erbjuder PRO samma välbekanta funktioner som Powerbrush, ett skaft som följer båtskrovet och den justerbar verktygshållare för vertikala och horisontella ytorna på båtbottnet.

Powerbrush är ett kraftfullt verktyg. Här används en vanlig Powerbrush-borste för att rengöra ett botten som är fullt med havstulpaner i slutet av november https://www.youtube.com/watch?v=rkjvkqkyxlY

NEW! Seaboost Powerbrush PRO

Consideration for the environment and the need to brush the bottom of boats increases as awareness of the environmental impact of toxic paints and future limitations increases.

The Seaboost range is now expanded with a new PRO version of the Powerbrush bottom brush. The shaft of PRO is made of a robust 30 mm aluminum tube and has a T-handle for two hands. This improves the feeling of work and comfort. In addition, PRO offers a 12 kg adjustable buoyancy that provides more power and force.

PRO comes with a comprehensive selection of tools. The basic package contains a coarse Original brush, a Wide universal brush and a Wide scraper to remove the toughest barnacles. In addition, the package includes an extension, so the package with a target price of 295 € is fully adapted even for larger and keelboats.

Otherwise, PRO offers the same familiar functions as Powerbrush, as a shaft that follows the boat hull and the adjustable tool holder for vertical and horizontal surfaces on the boat bottom.

Powerbrush is a powerful tool. Here, a regular Powerbrush brush is used to clean a bottom that is full of barnacles at the end of November https://www.youtube.com/watch?v=rkjvkqkyxlY

Powerbrush PRO description

Powerbrush PRO