Tysta minoriteter

Varför väljer minoriteter att vara tysta? Många minoriteter i Finland väljer att inte vara publika, men varför känner de att de behöver det? Sabira Ståhlberg och Ainur Elmgren forskar i tatarerna i Finland och publicerar i början av 2020 forskningsresultat om denna historiska minoritet. Författarna diskuterar med Yasmin Samaletdin och Reinhold Enqvist om ny forskning om de små minoriteterna i Finland, samhällets attityder och hur det känns att vara minoritet i minoriteten, den 27.10 kl. 11 på scenen Blåbärslandet.