Toinen reitti yliopistoon -hanke kehittää vaihtoehtoisia väyliä yliopistoon

Toinen reitti yliopistoon -hanke - 6d30 ·

Toinen reitti yliopistoon -hanke kehittää vaihtoehtoisia väyliä yliopistoon

Korkeakoulutuksen opiskelijavalintoja uudistetaan parhaillaan, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on saada yhä useammalle nuorelle nykyistä nopeammin korkeakoulututkinto. Todistusvalinnasta tulee pääasiallinen valintatapa korkeakouluun, jolloin rinnalle tarvitaan myös vaihtoehtoisia reittejä hakea opintoihin. Lisäksi työelämän muutos on nopeaa, ja uutta osaamista kaivataan monella alalla. Avoin yliopisto-opetus on yksi ratkaisu sekä vaihtoehtoisten hakuväylien sekä osaamisen kehittämisen tarpeeseen.

Vuoteen 2020 mennessä todistusvalinnasta tulee pääasiallinen valintatapa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Elokuussa 2018 alkanut Toinen reitti yliopistoon -hanke (TRY) suunnittelee vaihtoehtoisia reittejä päästä tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Reitit ovat esimerkiksi niille hakijoille, joiden ylioppilastutkinnon arvosanat eivät riitä sisäänpääsyyn, ja niille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Hanke kehittää ja pilotoi reittejä myös toisen asteen opiskelijoille, jotta nämä voivat tutustua korkeakouluopetukseen jo lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskellessaan. Lisäksi TRY:ssä kehitetään reittejä työelämän tarpeisiin, sillä mahdollisesti jopa yli miljoona suomalaista tarvitsee pian uudelleen- tai täydennyskoulutusta työelämän kehityksestä johtuen.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa on mukana 11 suomalaista yliopistoa ja useita eri aloja ja oppiaineita. Suunnitteilla olevat reitit koostuisivat käytännössä avoimista yliopisto-opistoista, jotka suorittamalla opiskelija olisi hakukelpoinen tutkintokoulutukseen yliopistoon. Reittien rinnalla kehitetään opintoihin liittyviä tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Olemme mukana Educa-messuilla kertomassa hankkeen toiminnasta, suunnitelmista ja sen ensimmäisistä piloteista.

Toivotamme messuvieraat tervetulleeksi osastolle 6d30!

Lue lisää: jyu.fi/try

#toinenreittiyliopistoon
#korkeakoulutusuudistuu