Tänään kotona-hanke kehittää ikääntyneille suunnattuja digitaalisia kulttuuripalveluita

Tänään kotona-hankkeessa kehitetään ikääntyneille suunnattuja digitaalisia kulttuuripalveluita
kotiin tai sen lähelle vietävistä palveluista.Tänään kotona -hankkeessa pilotoidaan etähoidon kanavien käyttämistä kulttuuripalveluissa. Hanke pohjautuu sote-palveluiden käytössä oleviin etälaitteisiin, joilla ikääntyneet voidaan tavoittaa omassa kodissaan

Sanna Keskikuru
palveluvastaava
040 536 9024
sanna.keskikuru@vaasa.fi
Vaasan kaupunki

Attachments