Suomen ensimmäisellä Huimausklinikalla saa tasapainokuntoutusta

Suomen ensimmäisellä Huimausklinikalla saa tasapainokuntoutusta

Huimausklinikka osasto 3 a 34

Suomalaiset ikääntyvät kovaa tahtia ja ikääntymisen myötä ongelmat arjessa lisääntyvät. Yksi elämänlaatua heikentävä ongelma on huimaus, jonka syy jää usein epämääräiseksi ja hoito on jäänyt vaillinaiseksi. Huimausklinikan tarjoamasta tasapainokuntoutuksesta suuri osa potilaista saa helpotusta huimaukseen.

Suomessa lääkärit ja fysioterapeutit tuntevat ainoastaan asentohuimauksen hoidon. Multitest ei auta asentohuimaukseen, vaan nimenomaan hermoston, lihasten ja tasapainoelinten muutoksiin, joita tasapainokuntoutuksella parannetaan. Laitteen käyttö ennaltaehkäisee huimaukseen liittyviä ongelmia, kuten kaatumisia, vielä jaloillaan pysyvillä ihmisillä.

Huimausklinikan lääkäri Alexander Benders aloittaa hoidon diagnosoimalla vastaanotolle saapuneen potilaan. Tunnin mittainen tutkimus tapahtuu silmänliikkeittä mittaamalla sekä Multitest-laitteella. Diagnoosia tehdessään Benders käy läpi myös potilaan mukanaan tuomat aiemmat dokumentit terveydentilastaan sekä mahdolliset lääkitykset. Silmänliikkeitä mittaavassa osuudessa potilas istutetaan tuoliin kamera toisella silmällään. Tuolia pyöritetään ja istujan silmänliikkeitä kuvaava kamera kertoo lääkärille, mikä mahdollisesti on huimauksen takana.

Multitest-laitteella diagnosointi kestää neljä minuuttia. Jokainen kuudesta testiosuudesta kestää 30 sekuntia ja on laadultaan erilainen: alusta voi olla vakaa tai kelluva, potilaan silmät auki tai kiinni, valot päällä tai pois, valaistus diskomainen tai ei. Multitest tallentaa testin aikana potilaan jokaisen liikkeen. Testin päätyttyä kone tulostaa raportin, jonka perusteella lääkäri ymmärtää potilastaan taas paremmin ja osaa räätälöidä tälle yksilöllisen hoitosuunnitelman.

Pelko kaatumisesta voi heikentää elämänlaatua. Tyypillinen Huimausklinikan asiakas on ikäihminen, jolla on takana kaatuminen tai hän pelkää kaatumista. Pelko voi johtaa esimerkiksi eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Ihminen ei välttämättä uskalla lähteä yksin ulos, kun pelkää kaatuvansa esimerkiksi raitiovaunussa, junassa tai metrossa, joissa tulee äkkinäisiä liikkeitä. Multitest-laitteella tasapainoa saadaan parannettua.

Laitteen teho perustuu liikkeeseen. Liikkua voi toki kotonakin – ja se on myös suotavaa, mutta Multitestin mahdollistamaa ainutlaatuista liikehdintää ei voi kotioloissa tehdä. Laitteen alustan liikkuminen nimittäin takaa harjoituksen, johon elimistön on vain sopeuduttava tasapainoa kehittämällä. Kertahoidosta ei suurta hyötyä saa, sillä tasapainokuntoutuksen hyöty tulee säännöllisyydestä.

Huimausklinikalla kuukausia tai jopa vuosia kestänyt epämääräinen huimaus on mahdollista parantaa, jos lääkärin diagnoosin perusteella huimaus osoittautuu laadultaan sellaiseksi, että huimaus on hoidettavissa tasapainoa parantavilla harjoitteilla.

Eivät Huimausklinikan palvelut kuitenkaan pelkästään senioreita koske. Nuoretkin voivat kärsiä tasapaino-ongelmista ja huimauksesta. Nuorella voi tulla esimerkiksi äkillinen tasapainoelimen vajaatoiminta. Multitest-laite kuntouttaa hänet nopeasti takaisin työelämään.