Nya besökare hittade Helsingfors Bokmässa

 

Finlands största litteraturevenemang Helsingfors Bokmässa besöktes i år av fler förstagångsbesökare än tidigare. Bokmässan och evenemanget Vin och Mat som pågick samtidigt hade 80 100 besökare under de fyra dagar de pågick. Det är något flera än i fjol. Enligt en besökarenkät var hela 19 procent av dem som främst kom för att besöka bokmässan sådana som besökte mässan för första gången.

Något över hälften (53 procent) av dem som svarade på Kantar TNS besökarenkät besökte också mässan i fjol, och en dryg fjärdedel (26 procent) hade någon gång besökt bokmässan tidigare. Andelen personer som besökte bokmässan för första gången hade vuxit med 5 procentenheter. Bokmässan besöktes nu av allt yngre personer, för besökarnas genomsnittsålder hade sjunkit med nästan två år. Den genomsnittliga åldern har sjunkit stabilt under de senaste åren och är nu 40 år. Bokmässan har satsat mycket på framför allt program för unga.

Bokmässans besökare köpte i genomsnitt fem böcker. Besökarna var mycket nöjda med utbudet (98 procent), och 95 procent av dem uppgav att de också kommer att besöka bokmässan nästa år. Bokmässans besökare läser i medeltal 17 böcker om året och köper 13 böcker.

Elektroniska böcker intresserar allt mer. Av dem som besvarade besökarenkäten äger 19 procent en läsplatta för elektroniska böcker. Av besökarna hade 25 procent läst en elektronisk bok men äger inte en läsplatta. Siffran har gått upp med 11 procentenheter från ifjol.

Programdirektör Jan Erola vid Helsingfors Bokmässa är nöjd med evenemanget. “Förutom att nå ut till nya besökare väckte evenemanget också många nya tankar. I dag på söndagen hölls en diskussion om utbildningsexport där Saku Tuominen framförde tanken om att ett “Nobelpris” inom utbildning borde instiftas för att inspirera till växelverkan inom utbildningskompetens”, berättar Erola.

Kantar TNS intervjuade 200 besökare under bokmässan genom ett slumpmässigt urval. Enkäten har genomförts i samma form även under tidigare bokmässor.

Helsingfors Bokmässa 27–30.10.2016 samlade 314 utställare i Mässcentrum. De 15 scenerna hade 800 olika program och över 1000 uppträdande, av vilka 48 var internationella författargäster. Teman i år var Nordisk litteratur, Vår tids migranter och Bildning – Folkskolan 150 år.

Mässcentrum arrangerar Helsingfors Bokmässa för 16:e gången på uppdrag av Bokhandelsförbundet och Finlands Förlagsförening. Helsingfors Bokmässa är det största evenemanget inom bokbranschen i Finland och ett viktigt nationellt kulturforum. I samband med Helsingfors Bokmässa arrangeras Antikvariska Bokmässan i samarbete med Finlands Antikvariska Bokhandlare r.f. och Finska Antikvariatföreningen. På mässan finns också ett område för frimärken där Frimärksmässan arrangeras.

Helsingfors Bokmässa och evenemanget Vin och Mat hålls nästa år 26–29.10.2017 i Mässcentrum.

Följande publikevenemang i Mässcentrum är Skiexpo, BoardExpo, DigiExpo och GamExpo 4–6.11.2016.

Mer information:
Helsingfors Bokmässa, informatör Teija Armanto, Mässcentrum, tfn 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
programchef Jan Erola, tfn 040 506 4612,jan.erola@iki.fi
www.helsinginkirjamessut.fi
#kirjamessut #HBF2016 [Helsinki Book Fair] #kirjanrakastaja #kirjakallio #boknorden
Bilder från Bokmässan http://mediabank.messukeskus.com