Migration är ett hett tema på Bokmässan

Folkvandring, migration och invandring samt mångkulturalitet står i fokus på Helsingors Bokmässa i Messukeskus, Mässcentrum, mellan den 27 och 30 oktober 2016. Diskussioner förs även om extremistiska rörelsers verksamhet och EU:s nuläge.

I år har det skrivits mycket fack- och skönlitteratur kring temat migration.

Forna tiders migranter

Jari Tervo, som håller öppningstalet på bokmässan torsdagen den 27 oktober kl. 11, har skrivit om migrationstemat. I sin roman Matriarkka berättar Tervo om ingermanländarnas öde och flyttrörelser. På bokmässan dryftas hur Finlands mångkulturella historia och minoriteter ofta glöms bort – inte bara finlandssvenskarna utan även ryssarna, tatarerna, judarna, romerna och samerna. Katja Kettu, Meeri Koutaniemi och Maria Seppälä har tillsammans skrivit boken Fintiaanien mailla om finländska migranter och ättlingar till Nordamerikas ursprungsbefolkning.

Vår tids migranter

På mässan diskuteras integration av unga invandrare och kulturell mångfald. Vilka möjligheter har unga invandrare att växa och utvecklas i Finland och Sverige? Och hur kan historieberättandet hela och beröra dem? Hurdan litteratur skriver invandrarna och hur påverkar olika kulturer varandra?

De finländska oliktänkandena Pentti Linkola, Risto Isomäki och Laura Gustafsson diskuterar de stora kriserna i världen och hur de inverkar på allas liv torsdagen den 27 oktober. Förändringar i livsmiljön och våld har drivit miljontals människor på flykt efter tryggare levnadsförhållanden. Nu krävs det kloka tankar, stora förändringar och svåra beslut, men är nutidsmänniskan redo för det?

Flyktingkrisen och andra stora utmaningar som EU står inför väcker frågor om EU:s stabilitet och existensberättigande. I paneldiskussionen Järistyksiä Euroopan unionissa fredagen den 28 oktober deltar Yrsa GrünePekka Haavisto, Juha JokelaSampo Terho, Erķki Tuomioja och Jyrki Karvinen.

Messukeskus arrangerar Helsingfors Bokmässa för 16:e gången på uppdrag av Bokhandelsförbundet och Finlands Förlagsförening. Helsingfors Bokmässa är det största evenemanget inom bokbranschen i Finland och ett viktigt nationellt kulturforum. I samband med Helsingfors Bokmässa arrangeras Antikvariska Bokmässan i samarbete med Finlands Antikvariska Bokhandlare r.f. och Finska Antikvariatföreningen. På mässan finns också ett område för frimärken, och där arrangeras Frimärksmässan. År 2015 hade mässan 79 961 besökare.

Samtidigt som bokmässan arrangeras evenemanget Vin och Mat. Helsingfors Bokmässa är öppen tors.–fre. 27–28.10 kl. 10–20 och lör.–sön. 29–30.10 kl. 10–18. Inträdesbiljetterna kostar 16/10 euro, heltidsbiljetterna 30/20 euro. Biljetter i dörren eller på förhand http://shop.messukeskus.com

Mer information:
Helsingfors Bokmässa, informatör Teija Armanto, Messukeskus, tfn 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
programchef Jan Erola, tfn 040 506 4612,jan.erola@iki.fi
www.helsinginkirjamessut.fi

#kirjamessut #HBF2016 [Helsinki Book Fair] #kirjanrakastaja #kirjakallio #boknorden
Bilder från tidigare mässor http://mediabank.messukeskus.com