Mieltä ja kehoa kuntouttavat digivitamiinit virkistävät ikääntyneitä

Mieltä ja kehoa kuntouttavat digivitamiinit virkistävät ikääntyneitä

Hoivakoteja varten kehitetystä Sävelsirkusta palvelut myös kotiin ja omaisille
Äänipalvelu Sävelsirkku on Suomen ensimmäisiä hyvinvointiteknologian palvelutuotteita ikääntyneiden hoidossa. Tekesin projektissa kehitetty, ”äänivitamiineina” tunnettu innovaatio oli 2000-luvun alkupuoliskon edelläkävijä keskitettynä palveluratkaisuna kuntouttavaan työhön. Sentina Oy uudisti Sävelsirkun pilvipalveluksi ja mobiililaitteilla käytettäväksi kolmisen vuotta sitten. Nyt uusi digitaalinen mieltä ja kehoa kuntouttava toimintatapa leviää nopeasti käyttöön Suomen lisäksi myös Ruotsin suomenkielisissä hoivakodeissa ja seniorikerhoissa.

Uudistettu Sävelsirkku on pilvipalvelu, josta hoivakodit lataavat omiin ryhmiinsä aiheita, toimintaehdotuksia ja sisältöjä yli 12 000 ohjelman valikoimasta. Tarjontaan kuuluu yli viidentoista vuoden aikana koottu tuhansien musiikkikappaleiden arkisto, ohjattua liikuntaa, pelejä, muistelusisältöjä, hengellistä tarjontaa sekä uutisia menneiltä vuosikymmeniltä. Jatkuvasti uudistuva sisältöarkisto löytyy yhdeltä ja samalta alustalta, helppokäyttöisen selainsovelluksen kautta tarjoiltuna. Arkistoa kasvatetaan asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten mukaan jatkuvasti. Tutkimukset ja kokemukset vahvistavat, että Sävelsirkun avulla järjestetty toiminta tukee ikääntyneen toimintakykyä, vahvistaa osallisuuden tunnetta ja antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia.

Sävelsirkku on hoidon järjestäjän kannalta LEAN-johtamisajattelua. Toimintaa voidaan järjestää lyhyelläkin valmisteluajalla Sentinan palvelun tukemana. Mielen virkeyttä tukevan toiminnan toteutusta voidaan järjestelmällisesti kehittää pilvipalvelusta saatavan käyttödatan avulla. Hoivakodit ovat aktiivisesti ottaneet uuden palvelun käyttöön eri puolella Suomea sekä Ruotsissa suomenkielisissä hoivakodeissa, päiväkeskuksissa ja seniorikerhoissa. Henkilökunnan työn helpottuminen ja työn palkitsevuuden lisääntyminen on osoitettu useissa tutkimuksissa.

Sävelsirkkua kehitettiin STM:n kärkihankkeessa kotihoitoon ja kuntoutukseen yhdessä Lapin kuntien kanssa 2016–2018. Tänä syksynä ”virkistävät digivitamiinit” ovat saatavana myös kotihoitoon sekä omaisten ja ikääntyneiden väliseen yhteydenpitoon.

Lisätiedot:
Eija Lämsä
toimitusjohtaja
044 794 9920, eija.lamsa@sentina.fi
www.sentina.fi, www.facebook.com/savelsirkku, twitter.com/savelsirkku

Sentina Oy on perheyritys, joka kehittää digitaalisia ratkaisuja mielen ja kehon kuntoutukseen ikääntyneiden hoidossa. Haluamme edesauttaa arvokasta vanhenemista, johon kuuluu yksilöllisyys, voimaa antava yhteisöllisyys ja elämän merkityksellisyyden kokemus. Hoitohenkilökunnan työn palkitsevuuden lisääminen on tärkeä tavoitteemme.

Attachments