Mieltä ja kehoa kuntouttavat digivitamiinit virkistävät ikääntyneitä ja hoitajia

Äänipalvelu Sävelsirkku on Suomen ensimmäisiä hyvinvointiteknologian palvelutuotteita ikääntyneiden hoidossa. Tekesin projektissa kehitetty, ”äänivitamiineina” tunnettu innovaatio oli 2000-luvun alkupuoliskon edelläkävijä keskitettynä palveluratkaisuna kuntouttavaan työhön. Sentina Oy uudisti Sävelsirkun pilvipalveluksi ja mobiililaitteilla käytettäväksi kolmisen vuotta sitten. Nyt uusi digitaalinen mieltä ja kehoa kuntouttava toimintatapa leviää nopeasti käyttöön Suomen lisäksi myös Ruotsin suomenkielisissä hoivakodeissa ja eläkeläiskerhoissa.Uudistettu Sävelsirkku on pilvipalvelu, josta hoivakodit lataavat omiin ryhmiinsä aiheita, toimintaehdotuksia ja sisältöjä yli 12 000 ohjelman valikoimista. Tarjontaan kuuluu yli viidentoista vuoden aikana koottu tuhansien musiikkikappaleiden arkisto, ohjattua liikuntaa, pelejä, muistelusisältöjä, hengellistä tarjontaa ja uutisia menneiltä vuosikymmeniltä. Jatkuvasti uudistuva sisältöarkisto löytyy yhdeltä ja samalta alustalta, helppokäyttöisen selainsovelluksen kautta tarjoiltuna. Monipuolista sisältökokoelmaa kasvatetaan asiakastarpeiden ja mieltymysten mukaan jatkuvasti.

Sävelsirkku on hoidon järjestäjän kannalta LEAN-johtamisajattelua. Toimintaa voidaan järjestää lyhyelläkin valmisteluajalla Sentinan palvelun tukemana. Mielenvirkeyttä tukevan toiminnan toteutusta voidaan järjestelmällisesti kehittää pilvipalvelusta saatavan käyttödatan mukaisesti. Tutkimukset ja kokemukset vahvistavat, että Sävelsirkun avulla järjestetty toiminta tukee ikääntyneen toimintakykyä, vahvistaa osallisuuden tunnetta ja antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia.

Hoivakodit ovat aktiivisesti ottaneet uutta palvelua käyttöön eri puolella Suomea ja Ruotsin suomenkielisissä hoivakodeissa, päiväkeskuksissa ja eläkeläiskerhoissa. Henkilökunnan kannalta työn helpottuminen ja työn palkitsevuuden lisääntyminen on tutkitusti osoitettu useissa tutkimuksissa.

Sävelsirkkua kehitettiin STM:n kärkihankkeessa kotihoitoon ja kuntoutukseen yhdessä Lapin kuntien kanssa 2016 -2018. Tänä syksynä ”virkistävät digivitamiinit” ovat saatavana myös kotihoitoon ja omaisten ja ikääntyneiden väliseen yhteydenpitoon.

Lisätiedot:
Eija Lämsä
toimitusjohtaja
044 794 9920, eija.lamsa@sentina.fi
www.sentina.fi, www.facebook.com/savelsirkku, twitter.com/savelsirkku

Sentina Oy on perheyritys, joka kehittää digitaalisia ratkaisuja mielen ja kehon kuntoutukseen ikääntyneiden hoidossa. Haluamme edesauttaa arvokasta vanhenemista, johon kuuluu yksilöllisyys, voimaa antava yhteisöllisyys ja elämän tarkoituksellisuuden kokemus. Hoitohenkilökunnan työn palkitsevuuden lisääminen on tärkeä tavoitteemme.

Attachments