Messukeskus lättad över regionförvaltningsverkets beslut, evenemangshösten startar äntligen

Den 3 september meddelade Regionförvaltningsverket i Södra Finland att man upphör med kravet på att gruppera publiken samt kravet på tvåmeters säkerhetsavstånd under offentliga evenemang även i Nyland. Det efterlängtade beslutet gör det möjligt för Messukeskus att göra fullskaliga evenemangsförberedelser.
-På Messukeskus är vi mycket lättade över att restriktionerna för offentliga evenemang minskar. Mässor och företagsevenemang har öppnats på ett säkert sätt i många europeiska länder och andra platser i Finland. Nyland följer äntligen efter, säger Anni Vepsäläinen, VD för Messukeskus.

Flera offentliga och professionella evenemang förbereds för oktober-november. Den maximala kapaciteten på 50% av antalet deltagare som för närvarande krävs av Regionförvaltningsverket kommer inte att vara ett problem för Messukeskus och kommer inte att begränsa antalet besökare.

Messukeskus stora utrymmen omfattar breda korridorer, rymliga programområden och säkra avstånd och passagearrangemang. Om man vet att ett exceptionellt stort antal besökare per dag besöker evenemanget, kommer de som har köpt en biljett och de som registrerat sig att bli kontaktade i god tid med information om hur man bokar en graderad ankomsttid som passar en bäst.

Hygienkrav i enlighet med lagar och instruktioner följs med samma bestämda och precisa grepp som tidigare. Messukeskus är fullt förberedd för ett hälsosäkert genomförande av evenemang, med omfattande säkerhetsriktlinjer och internationellt certifierade arrangemang. Evenemangssäkerheten förstärks genom att vaccintäckningen ökar. Enligt Institutet för hälsa och välfärds instruktioner sätts en person som har fått en full vaccinationsserie inte längre i karantän, även vid exponering.

Frivilligt coronapass för att stärka säkerheten

Messukeskus är förberedd att ta i bruk det nationella coronapasset så snart det är möjligt i Finland. Eftersom beslutet angående detta fortfarande dröjer, kommer ett frivilligt coronapass också att införas vid några höstevenemang. Coronapasset bygger på frivillig försäkran vid registrering och köp av en biljett. Kunderna måste antingen ha fullständigt vaccinationsskydd, försäkran att man varit sjuk i Covid-19 under de senaste sex månaderna eller ett negativt coronavirustestresultat. Det frivilliga coronapasset gäller inte barn och ungdomar födda 2006 och senare.

-Coronapasset är vardag i manga länder och Helsingfors stad har också testat ett motsvarande pass. På så sätt kommer vi att ytterligare stärka våra kunders förtroende för evenemangssäkerhet och göra det möjligt för oss att återuppliva näringslivet genom evenemang, säger Vepsäläinen.

Kortsiktiga myndighetsbeslut har förorsakat miljontals euro i omsättningsbortfall

Oförutsägbarheten gällande myndigheternas restriktioner och avsaknaden av en långsiktig exit plan har förorsakat stora förluster för evenemangsarrangörerna. Planeringstiden för stora evenemang är lång och även de sista arrangemangen måste fastställas veckor innan evenemanget. Enbart Regionförvaltningsverkets beslut om publikgruppering som tillsattes i augusti orsakade Messukeskus en förlust på 10 miljoner euro.

Samtidigt har mässor och företagsevenemang öppnats i många europeiska länder på ett hälsosäkert sätt. Till exempel i Åbo, Uleåborg och Tammerfors har man redan kunnat arrangera mässor. I Sverige likställs mässcentrum med köpcentrum och de har samma regler. En internationell jämförande studie av SAFE Asset Group visar att ett mässbesök är till och med säkrare än ett besök på ett köpcentrum.

Messukeskus är ett människonära medium och ett evenemangshus belönat för sin säkerhet, som skapar tillväxt genom autentiska möten. Finlands största evenemangsarrangör producerar evenemang av hög kvalitet och hyr sina utrymmen och tjänster som en arena för live-, hybrid-, och virtuella evenemang. År 2019 besökte 1,1 miljoner gäster Messukeskus evenemang. www.messukeskus.com /@messukeskus

Mera information: Messukeskus Helsingfors, VD Anni Vepsäläinen, tel. +358 40 040 0074, anni.vepsalainen@messukeskus.com, kommunikationschef Tarja Gordienko, tel. +358 50 5847 262, tarja.gordienko@messukeskus.com