Messukeskus följer noggrannt med coronavirus situationen

Uppdaterad 9.3. kl. 17:00

Messukeskus, Mässcentrum Helsingfors är i nära samarbete med myndigheterna och följer noggrannt med coronavirus situationen samt håller sig till instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd och andra myndigheter. Att trygga våra kunders och vår personals säkerhet är viktigt för oss. Vi utbildar vår personal kontinuerligt, så vi kan reagera snabbt vid förändringar.

Social- och hälsovårdsministeriet: inget behov att begränsa offentliga evenemang

Enligt finländska myndigheters rådande uppfattning är situationen i Finland stabil och risken att smittas av coronavirus är liten. Enligt social- och hälsovårdsministeriet det finns inget behov att begränsa offentliga evenemang. Därför finns det ingen orsak att ändra på mässprogram. Vi följer med situationen kontinuerligt.

Messukeskus är konstruerat för att kunna arrangera stora publikevenemang så man har tagit hänsyn till hygienen genom till exempel att installera beröringsfria kranar på toaletterna. Alla restaurangpartners på Messukeskus samt Messukeskus städpartner satsar på högklassig hygien och följer myndigheternas kvalitets- och hygienbestämmelser.

Var noga med handhygienen

  • Undvik handskakningar, kramar och kindpussar
  • Tvätta händerna med vatten och tvål. Använd handdesinfektionsmedel i våra toaletter.
  • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen.

Institutet för hälsa och välfärds aktuella nyhetsbrev om coronavirussituationen:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Mässbranschens internationella takorganisation UFIs anvisningar för företag och evenemangsarrangörer:
https://www.ufi.org/industry-resources/coronavirus/