Messukeskus belönades som energiklokt evenemangshus

Hall 7

Messukeskus lokaliteter motsvarar till sin yta åtta fullstora fotbollsplaner. I denna skala uppstår energieffektivitet till stor del av att man utnyttjar den senaste hustekniken.

Energiverket och Motiva har belönat Messukeskus i Helsingfors för ett förtjänstfullt arbete inom energieffektivitet. Erkännandet offentliggjordes 15.6.2017 i Helsingfors vid jubileumsseminariet för energieffektivitetsavtalen.

– Vi är mycket glada över erkännandet. Ett högkvalitativt evenemangshus är alltid också ett evenemangshus som genuint tar sitt miljöansvar. Energiklokhet utgör en del av Messukeskus ansvarskänsla och är en oskiljaktig del av transparensen och kvaliteten i vår verksamhet. Vi uppmuntrar våra kunder att fästa uppmärksamhet vid praktiska energigärningar då de väljer platsen för sitt evenemang eller sin konferens, säger Anni Vepsäläinen, vd för Messukeskus.

– Det som är bra för miljön, är också bra för oss som företag. Investeringar i energieffektivitet är miljövänligt men ger också konkreta ekonomiska inbesparingar. I Messukeskus stora energieffektivitetsprojekt märks detta redan tydligt, säger Patrik Kuhlman, chef för fastighetsenheten i Messukeskus.

Messukeskus energieffektivitet har uppnåtts genom den modernaste hustekniken och dagliga rutiner.

Messukeskus lokaliteter motsvarar till sin yta åtta fullstora fotbollsplaner. I denna skala uppstår energieffektivitet till stor del av att man utnyttjar den senaste hustekniken.

I Messukeskus pågår ett energieffektivitetsprogram som sträcker sig till 2018. Som ett resultat av programmet har Messukeskus sparat 33 000 MWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 1 300 eluppvärmda egnahemshus under ett år. Målet är att minska koldioxidutsläppen med 7 300 ton. Siffran motsvarar 1 440 jorden runt körningar med bil.

Då Gallerian i Messukeskus förnyades byggdes för ventilationsmaskinerna ett helt nytt värmeåtervinningssystem och i belysningen övergick man till LED-teknik. För att minska på vattenförbrukningen försågs alla kranar i byggnaden med strålsamlare. Messukeskus har årligen mer än en miljon mäss- och konferensgäster, och under stora publikevenemang finns i huset upp till tiotusentals mässbesökare samtidigt. Styrsystemen i ventilationsmaskinerna i hallarna har utvecklats så att inomhusluften anpassar sig efter antalet besökare och hallarnas användningssyfte. Under kontorsrenoveringen sommaren 2016 förnyades också belysningen och ventilationen vid arbetsstationerna så att de blev energisnålare. För underhållet av lokalerna svarar Messukeskus eget kompetenta fastighetsunderhållsteam, och varje anställd värnar för egen del om miljöansvaret.

Erkännande för långsiktigt arbete

Messukeskus var det första finländska mäss- och kongresscentret som redan 2009 beviljades miljöcertifikatet ISO 14001 för sitt miljösystem. Erkännandet av Energiverket och Motiva gavs för förtjänstfullt och långsiktigt arbete och för ett samvetsgrant engagemang i Finlands Näringslivs energieffektivitetsavtal under åren 2008–2016. Messukeskus har förbundit sig att delta också under följande period 2017–2025.

Energieffektivitetsavtalen utgör en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi, och är den primära metoden för att främja en effektiv användning av energi i Finland. En ansvarsfull och effektiv energianvändning kan minska på de koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringen.

Jubileumsseminariet för energieffektivitetsavtalen ordnas av Motiva och Energiverket i samarbete med arbets- och näringsministeriet samt miljöministeriet.

Messukeskus främjar finländskt näringsliv genom att möjliggöra resultatrika personliga möten på mässor, möten, kongresser och andra evenemang. Mässor är det sjunde största mediet i Finland. Av alla medier är mässor det mest sociala mediet och det som ger de bästa resultaten och upplevelserna. År 2016 arrangerades i Messukeskus 75 mässevenemang samt över 2 200 möten och kongresser. I evenemangen deltog 9 000 utställare och över 1,1 miljoner besökare.

Tilläggsupplysningar: chefen för fastighetsenheten Patrik Kuhlman, 040 450 3355, patrik.kuhlman@messukeskus.com, www.messukeskus.com, #messukeskus