Messukeskus säkerhetsinstruktioner

Messukeskus vill säkerställa att det är möjligast tryggt för kunderna att delta i evenemang. Vi följer myndigheternas instruktioner noggrannt. Messukeskus är byggt för stora offentliga evenemang och vi har en lång erfarenhet av att organisera evenemang. Vår hygiennivå och -kompetens är redan i sig hög. Vår säkerhetsutbildade personal hjälper gärna och ger råd med allt.

För att säkerställa att det inte finns risk för smitta har vi tagit i bruk följande skyddsåtgärder:

Desinficering av händer
Våra ingångar är utrustade med fasta handdesinficeringsautomater och dessutom finns handdesinficeringsmedel tillgänglig i alla våra utrymmen, t.ex. i toaletter, restauranger och caféer.

Ansiktsskydd och engångshandskar
Vi erbjuder våra kunder ansiktsskydd och engångshandskar. De säljs i våra kiosker, personalen informerar om andra försäljningsställen. Vid användning av ansiktsskydd rekommenderar vi att följa myndigheternas anvisningar. Observera att även vår kundservicepersonal har möjlighet att använda ansiktsskydd om de vill.

Säkerhetsavstånd
Vi har tydligt markerade säkerhetsavstånd i våra utrymmen på alla ställen där köbildning sker: vid ingångar, kassor, restaurangpunkter och toaletter. Framför hissarna finns informationstavlor som upplyser om hur många personer kan vistas i hissen samtidigt. Beroende på hissens storlek kan hissen användas av 1-2 personer åt gången, förutom då personer rör sig i grupp.

Planering av interiör och ruttvägledning
Vid ingångarna har vi riktningsskyltar och vid planeringen av interiören har vi observerat större säkerhetsavstånd än vanligt. Beroende på evenemanget kan vi ta i bruk extra utrymmen, göra korridorerna bredare än normalt, kontrollera gångriktningen eller begränsa tillträde till enskilda evenemangsutrymmen. Vid behov erbjuder vi separata besökstider för riskgrupper.

Restauranger och caféer
Våra restaurangpartners följer noggrannt myndigheternas rekommendationer för restaurang- och caféverksamhet. Vi markerar också säkerhetsavstånd och köriktning vid servicepunkterna.

Kontaktlös betalning
Vi vägleder våra kunder att sköta sina ärenden elektroniskt: köpa biljetter till allmänna mässor från vår onlinebutik och registrera sig för fackevenemang i förväg online. Vid kassor och i restauranger rekommenderar vi att man använder betalkort och närbetalning för att undvika att röra vid betalterminalen.

Toaletter
Det finns gott om toaletter med markerade säkerhetsavstånd i olika delar av Messukeskus. Alla toaletter har beröringsfria kranar. Toaletternas utrustning kompletteras kontinuerligt och toaletterna desinficeras flera gånger under dagen (toalettstolar, handfat, kranar).

Rengörning och desinficering
Våra förberedelser inkluderar effektivt samarbete med vår städpartner. Våra städare som har fått hygienutbildning kontrollerar utrymmena flera gånger under dagen. Bl.a. servicediskar, garderobsdiskar, trappräcken samt knappsatser för hissar, bankomater, betalterminaler och parkeringsmätare desinficeras regelbundet.

Luftkonditionering
Effektiv luftkonditionering och på vissa platser upp till 14 meter höga hallutrymmen förbättrar säkerheten. Frisk inkommande luft filtreras genom de mest noggranna F7-nivåfiltren. Vi använder inte cirkulationsventilation så den inkommande luften och den utströmmande använda luften blandas aldrig med varandra.

turvall

Första hjälp
Besök Messukeskus endast om du är helt symptomfri. Finlands Röda Kors ansvarar för första hjälpen vid evenemang som arrangeras av Messukeskus. Första hjälpen finns nära den norra ingången, i närheten av garderoben. Personalen på första hjälpen kan kontaktas per telefon, tel. 040 450 3237.

Råd och information
Vi informerar om säkerhet effektivt både i förväg och på plats, till exempel genom meddelanden, golvklistermärken, digitala skyltar, online och i programblad. Vi markerar tydligt säkerhetsavstånd i våra utrymmen och har instruktioner för att tvätta händer, hosta och nysa. Vår utbildade personal på plats vägleder och ger råd i allt.

Skydd av vår personal
Vi har utrustat kundtjänstpunkter med plexiglasskydd. Vår personal har möjlighet att använda ansiktsskydd och desinficera händerna ofta.

Instruktioner för företag som deltar i mässor

Planering: Vid planeringen av mässmontrar skall man se till att personal på montern och kunderna kan hålla rekommenderade säkerhetsavstånd.

Hygien: Vänligen erbjud våra gemensamma gäster och din personal på montern möjlighet att desinficera händerna. Vi rekommenderar också att desinficera utställningsföremål, ytor och tangentbord i montern flera gånger under dagen. Undvik att servera sötsaker eller att dela ut giveaways som besökarna kan plocka med sig från montern enligt självbetjäningsprincipen. Vi rekommenderar att ni följer noggrannt myndigheternas hygienföreskrifter.

Säkerhetsavstånd och droppskydd: Vi erbjuder möjlighet att på olika sätt göra ansvarskommunikation med eget bränd, till exempel genom egna golvklistermärken. Man kan också hyra droppskydd för montern via oss.

AV-teknik: Messukeskus erbjuder även möjlighet att streama evenemang. Denna tjänst kan till exempel vara användbar med tanke på kunder som hör till riskgrupper, då ni arrangerar möten, seminarier eller mediatillställningar i samband med evenemanget. Mer information av vår kontaktperson.

Konferensutrymmen: Säkerhet i Messukeskus Siipi

Kommunikation: För allas gemensamma säkerhet hoppas vi att ni kommunicerar om dessa säkerhetsinstruktioner till era egna kunder och betonar att man inte skall delta i evenemang om man har sjukdomssymptom.

turvallisuus 4

Mera information om säkerhet

www.messukeskus.com/corona – Messukeskus kundtjänst, 040 450 3250, asiakaspalvelu@messukeskus.com