Matkailututkimus 2018: Suomalaiset matkustavat pois arjesta ja kiireestä – vastuullisesti

Matka 2018 -messujen Matkailututkimuksen mukaan arjesta irrottautuminen, rentoutuminen ja halu nähdä maailmaa saavat suomalaiset matkustamaan. Vastuullisuus näkyy erityisesti paikallisten palveluiden suosimisessa. Matkamessujen Matkailututkimus 2018 selvitti suomalaisten matkustamisen syitä ja matkailuun liittyviä mielipiteitä. Matka 2018 -messut on auki yleisölle Messukeskuksessa Helsingissä 19.-21.1.2018.

 

Vuoden 2017 aikana 65 % suomalaisista on matkustanut kotimaassa ja 55 % ulkomailla. Suurin osa ulkomaanmatkoista tehdään Eurooppaan. Euroopan jälkeen suosituimmat suomalaisten lomakohteet löytyvät Etelä-Aasiasta, jonne on tehnyt matkoja 7 % suomalaisista.

Neljännes suomalaista on tehnyt viime vuoden aikana yhden ulkomaanmatkan ja 16 % kaksi. Eniten ovat matkustaneet 5060-vuotiaat, joista 26 % on tehnyt enemmän kuin kolme ulkomaanmatkaa vuoden 2017 aikana.

 

Rentoutuminen, uuden oppiminen ja elämykset houkuttavat

Puolet tutkimukseen vastanneista matkustaa rentoutuakseen, voidakseen irrottautua arjen rutiineista ja kiireestä sekä nähdäkseen maailmaa ja erilaisia paikkoja. Joka kolmannelle syy lähtemiseen on parempi sää. Sään merkitys korostuu aiempaa enemmän, se on noussut neljän merkittävämmän syyn joukkoon lähteä matkalle.

Neljännes suomalaisista matkustaa oppiakseen uutta ja tutustuakseen uusiin kulttuureihin, ruokakulttuureihin ja ihmisiin. Kulttuuri kiinnostaa myös teemamatkoissa, lähes kolmannes on suunnitellut lähtevänsä kulttuurimatkalle. Ruoka- ja viinimatkan toteuttamista on suunnitellut viidennes.

Kilpailuhenkisyys ei houkuttele suomalaisia matkustamisessa: vain alle joka kymmenes matkustaa kaukaisten, koskemattomien paikkojen takia, saavuttaakseen jotain erityistä tai lähteäkseen extreme-matkalle.

Elämysten perässä matkustaa noin 15 % suomalaisista, jotka arvostavat matkailussa shoppailumahdollisuuksia, tapahtumia, konsertteja ja harrastusmahdollisuuksia. Perheen tai ystävien yhteisen ajan ja kokemusten takia matkustaa reilu 10 %.

 

Vastuullisuus on paikallisten palveluiden käyttämistä

Suurin osa suomalaisista on suosinut matkustaessaan paikallisia palveluntarjoajia, esimerkiksi hotelleja ja ravintoloita tai vähentänyt kohteen turistikuormitusta matkustamalla sesonkiajan ulkopuolella. Paljon ulkomaille matkustavat käyttävät paikallisia palveluja muita useammin ja noudattavat sääntöjä tunnollisemmin liikkuessaan luontoalueilla.

Muut vastuulliseen matkailuun liittyvät mahdollisuudet ovat vielä jääneet suomalaisilta vähälle huomiolle. Joka kymmenes vastaajista on tehnyt vapaaehtoistyötä ihmisten hyväksi ja lähes yhtä moni eläinten tai luonnon eteen tai maksanut hiilidioksidikompensaatiota lentomatkasta. Vaikka vapaaehtoistyö ei vielä nouse isoon rooliin vastuullisessa matkailussa, nuoria hyväntekeväisyysmatkat kiinnostavat muita ryhmiä enemmän: 18–24-vuotiaista joka seitsemäs on suunnitellut lähtevänsä hyväntekeväisyysmatkalle.

 

Omannäköinen teemamatka

Kolmannes suomalaisista on kiinnostunut teemamatkoista. Kiinnostavimmat teemamatkat ovat luontomatkoja, kulttuurimatkoja ja liikunnallisia lomia.

Teemamatkailijat ovat nuoria individualisteja: teemamatkoja suunnittelevat ja tekevät ennen kaikkea nuoret 18–24-vuotiaat, johtavassa asemassa olevat ja paljon matkustavat. Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat muita ikäryhmiä enemmän esimerkiksi kulttuurimatkoja, viini- ja ruokamatkoja, extremematkoja, hyväntekeväisyysmatkoja ja luontomatkoja.

Lähes kolme neljästä teemamatkoja toteuttaneesta on suunnitellut ja hakenut tietoa matkasta itsenäisesti netistä. Ystävien ja tuttujen suosituksiin on luottanut joka kolmas. Matkatoimistojen apua teemamatkojen suunnittelussa käyttää 16 % suomalaisista.

 

Lisätietoja ja tutkimustulokset:

Matkamessut, tiedottaja Johanna Suni p. 040 5154216, johanna.suni@messukeskus.com

Kantar TNS, tutkimuspäällikkö Anne Lahtinen p. 050 560 3186, anne.lahtinen@kantar.com

Matkamessujen Matkailututkimus 2018. Toteuttaja Kantar TNS. Tutkimuksen kohderyhmä Suomen 18 v.+ väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimukseen vastasi 1050 henkilöä joulukuussa 2017.

 

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään 17.–21.1.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Kansainvälinen ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 17.1. Matkamessujen ensimmäinen päivä 18.1. on ammattilaispäivä. Messut on auki yleisölle 19.–21.1.2018. Samaan aikaan Matkamessujen kanssa Helsingin Caravan-messut | www.matkamessut.fi | www.facebook.com/matkamessut | @matkatravelfair | #matka2018 |