Langattomat mittalaitteet, kolmiulotteinen betoni sekä elementtipurkuteline – FinnBuild Highlights -tuotteet on valittu

FinnBuild Highlights -kilpailu esittelee FinnBuildin mielenkiintoisimmat tuotteet, järjestelmät, menetelmät ja palvelut. Kisaan ilmoittautui lähes 70 yritystä, joiden tuotteista ja palveluista tuomaristo valitsi 11 ehdokasta, jotka saavat Highlights-kunniamaininnan. Tuomariston valitsemat tuotteet esitellään tapahtumassa yritysten omilla osastoilla. Kilpailun ajankohtaisin tuote eli ”Highlightsien Highlight” julkistetaan messuilla 11.10., ja se palkitaan 3 000 euron Messusäätiöpalkinnolla.

FinnBuild Highlights -tuomariston valinnat 2018 (aakkosjärjestyksessä)

Climecon Oy / MyAir-ilmanvaihtojärjestelmä

MyAir-ilmanvaihtojärjestelmä säätää ja tehostaa kerrostalon ilmanvaihtoa IoT-tekniikan avulla saadun mittausdatan avulla pitäen rakennuksen ilmanvaihdon tasapainossa. Mittausdata tallennetaan pilveen ja rakennuksen reaaliaikainen tila näkyy selaimen avulla. Mittaushistoriatietojen avulla voidaan tutkia sitä, mitä on tapahtunut ja raportointityökalulla voidaan löytää esimerkiksi kosteudeltaan tai lämpötilaltaan poikkeavia tiloja. MyAir poistaa myös vedon tunteen, joten asuntojen lämpötiloja voidaan laskea ja säästää siten energiaa. Raportointityökalulla on jo saatu viitteitä myös kosteusvaurioista.

Climecon Oy, osasto 6c70, www.climecon.fi

 

ETS NORD AS, Suomen sivuliike / ETS Control -palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä

ETS Control on markkinoiden ensimmäinen, moottoroitujen ja mekaanisten palopeltien ohjaukseen, valvontaan ja niiden testauksen valvontaan kehitetty järjestelmä. Standardi SFS-EN 15650 edellyttää, että sekä moottoroidut sekä mekaaniset palopellit testataan vähintään kahdesti vuodessa, mutta mekaanisten palopeltien testausta ei valvota, ja siten niiden toiminta on tulipalon sattuessa epävarmaa. ETS Control
-järjestelmä generoi hälytyksen, mikäli testauksia ei tehdä asianmukaisesti. Toimivat, mekaaniset palopellit edistävät yleistä paloturvallisuutta ja voivat palvella myös vakuutusyhtiöiden tarpeita.

ETS NORD AS, Suomen sivuliike, osasto 6c60, www.etsnord.fi

FläktGroup Finland Oy/Optivent® Ultra -ilmanvaihdon virtaussäädin

Optivent® Ultra on ilmavirta-analyysiin perustuva, ultraäänitekniikkaa hyödyntävä ilmanvaihdon virtaussäädin, jonka avulla huonetilaan saadaan sen kuormituksen mukaan juuri oikea määrä ilmaa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto johtaa hyvään sisäilmaan ja pienentää energiankulutusta, hyvä sisäilma taas edistää asumis- ja työskentelymukavuutta. Optivent® Ultran painehäviö on nolla ja sen tarkkuus kaikilla ilmavirroilla on erinomainen. Näin energiaa ei kulu puhaltimen turhaan käyttöön ja liialliseen ilman virtaukseen. Tuote auttaa suunnittelijoita ja rakennuttajia vähentämään EU-säädösten vaatimaa rakennusten kokonaisenergiakulutusta ja helpottaa sekä ilmanvaihdon suunnittelua että asennustöitä siten, ettei suojaetäisyyksiä ilmanvaihtokanaviston mutkiin tai T-haaroihin enää tarvitse ottaa huomioon, kuten perinteisissä järjestelmissä. Tuote on kehitetty yhdessä VVT:n kanssa.

FläktGroup Finland Oy, osasto 6b80, www.flaktgroup.fi

 

Kattotutka Oy / ELINKAARIKATTO®

ELINKAARIKATTO® yhdistää katon tarkastuksen, remontin suunnittelun ja toteutuksen sekä huollon ”saman katon alle”. Remontin perustana käytetään tarkkaa tietoa nykyisen katteen elinkaaresta ja urakoitsija suunnittelee remontin yhdessä tilaajan kanssa. ELINKAARIKATTO®-palvelussa urakoitsija ottaa vastuun projektista jo suunnitteluvaiheessa. Se mahdollistaa suurten kattoremonttien toteutuksen aikataulussa ja ammattilaisen toimesta myös noususuhdanteiden aikana, jolloin suunnittelijoista on perinteisesti pulaa. Palvelun käyttäjä hyötyy siitä, että ammattimaisella suunnittelulla vältetään katon yli- tai alikorjaaminen ja turhat ratkaisut. Kokonaisvastuu tilaajan katosta on selkeästi yhdellä toimijalla 25 vuoden ajan. Urakoitsija antaa katolle täyden 25 vuoden takuun.

Kattotutka Oy, osasto 6k28, www.kattotutka.fi


Oras Oy / Oras Esteta Wellfit -kehonhuoltosuihku

Oras Esteta Wellfit on uudentyyppinen kehonhuoltosuihku, jonka avulla ammattimaista lihashuoltoa ja kuuma-kylmävesiterapiaa voi tehdä helposti kotona. Oras Esteta Wellfit on yhteensopiva Oras App
-sovelluksen kanssa, jonka avulla älykkään suihkun hallinta käy kätevästi. Sovelluksella voi muuttaa suihkuohjelmien kulkua oman mielen mukaiseksi.

Oras Oy, osasto 6b60, www.oras.com


Parma Oy /Kolmiulotteinen betoni

Digitaalista suunnittelua ja 3D-tekniikkaa muottien tekemisessä hyödyntävä kolmiulotteinen betoni luo betonin käyttöön uusia mahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa monimuotoiset betonijulkisivut, betoni infrarakentamisessa, erilaiset verhoiluelementit, erilaiset sisäpintojen efektit ja ympäristötaide. Uudet tekniikat ovat entistä kustannustehokkaampia ja antavat huikeita uusia mahdollisuuksia arkkitehtuuriin. Kolmiulotteista betonia esitellään Betonipuistossa Parman osastolla.

Parma Oy, 6h49, www.parma.fi


Produal Oy / Produal Proxima Wireless -langattomat lähettimet

Produal Proxima Wireless -lähettimet ovat uuden sukupolven MESH-verkkoon perustuvia, langattomia mittalähettimiä, joilla kerätään luotettavaa mittausdataa energiatehokkuusprojekteista rakennusautomaatiojärjestelmiin sekä IoT-palveluihin ilman ulkopuolisia jännitelähteitä. Patentoitu, uuden sukupolven itsekorjautuva, MESH-verkon käyttäytymistä analysoiva ja siihen mukautuva tiedonsiirto estää häiriöt mittaustuloksissa.  Mittalähettimet voi sijoitella vapaasti, mikä tuo säästöä raskaan ja vaativan kaapeloinnin poisjäämisellä. Langaton käyttöönotto ja parametrointi säästää kohteessa työaikaa. Tietoturvallinen, AES 128 suojattu kommunikaatio estää tietomurrot ja mitta-antureiden myöhempi lisääminen ei vaadi muuta kuin lisämoduulin asentamisen mittalaitteen koteloon.

Produal Oy, osasto 6e8, www.produal.fi

Suomen Rakennusmedia Oy / Rakennusteollisuus RT ry /ePerehdytys

ePerehdytys on nettipohjainen koulutussovellus, joka mahdollistaa yhden, kaikilla rakennustyömailla voimassa olevan työturvallisuuden yleisperehdytyksen jo ennen työmaalle tuloa. ePerehdytyksen ansiosta työntekijällä on yleisperehdytys tehtynä jo työmaalle tullessaan, ja silloin aikaa vapautuu työmaakohtaiseen perehdytykseen ja riskipaikkojen läpikäymiseen. Tämä parantaa työturvallisuutta ja alentaa välillisesti tapaturmataajuutta. Verkossa tehty ja hyväksytysti suoritettu perehdytys tallentuu Suomen Tilaajavastuun ylläpitämään Taitorekisteriin. Suoritustieto on luettavissa Valttikortilta, joka on yleinen henkilötunniste työmailla, ja tieto voidaan integroida kulunvalvontajärjestelmään, mikä helpottaa perehdytystilanteen seuraamista työmailla. Hyväksytty tulos on voimassa 12 kuukautta, minkä jälkeen yleisperehdytys on tehtävä uudestaan. Palvelu muistuttaa automaattisesti perehdytyksen voimassaoloajan umpeutumisesta. ePerehdytys uudistaa osaltaan työkulttuuria ja työturvallisuusosaamista ja lisää digiosaamista ja digitaalisuutta työmaalla.

Suomen Rakennusmedia Oy / Rakennusteollisuus RT ry, osasto 7n151, www.rakennusteollisuus.fi

 

Tammet Oy /Tammet Elementtipurkuteline

Tammetin elementtipurkutelineet tekevät elementtipurusta turvallista ja nopeaa. Rakennustyömaalla telineet asetetaan purettavan elementtirekan ympärille. Tämä mahdollistaa helpon kulun rekan luo ja betonielementtien purun helposti ja turvallisesti. Telineen kulkutaso liikkuu sivusuunnassa. Se siirretään purkutilanteessa kiinni rekan vaunun sivuun, mikä varmistaa, ettei rekan ja telineen väliin jää tyhjää tilaa. Telineen askelmat ja taso on tehty turvaritilästä, joten tasolla liikkuminen on turvallista myös talvella. Teline on helposti siirrettävissä, varastoitavissa sekä kuljetettavissa. Tuote uudistaa alaa, koska elementtien purkupaikkaa ei tarvitse räätälöidä työmaakohtaisesti, vaan tuote tuo työmaille valmiin ratkaisun.

Tammet Oy, osasto 7g119, www.tammet.fi

Wavin-Labko Oy / Wavin BIM Revit -paketit ja -palvelut

Wavin-Labko Oy:n kiinteistöjen viemäröintien ja käyttövesien BIM Revit -tietomallinnuspaketit ja -palvelut helpottavat suunnittelua ja edesauttavat tehokasta ja laadukasta rakentamista. Tietomallipaketit sisältävät älykkään avustajan, joka varmistaa, että suunnitelmissa käytetään vain sellaisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka ovat saatavilla ja toteutettavissa. Tietomalleilla luodut suunnitelmat ovat tarkkoja (1:1), ja järjestelmä antaa urakoitsijalle tarkat massalistat tehostaen työmaalogistiikkaa vähentämällä hukkaa ja kasvattamalla ennakoitavuutta ja optimointia. Tarkat materiaalitarpeet, ja sen kautta myös kustannukset ovat suunnitelman valmistuttua koko toimitusketjun käytössä niin haluttaessa. Tutkimuksien mukaan tarkkojen tietomallien 100 %:lla hyödyntämisellä voidaan saavuttaa jopa noin 15–20 % kustannushyödyt koko rakennuksen kustannuksista.

Wavin Finland, osasto 6c78, www.wavin.fi

 

Vexve Oy / Vexve X – Press & Go -venttiiliratkaisu

Vexve X-sarjan venttiilit integroiduilla puristusliittimillä on suunniteltu rakennusten lämmitys- ja jäähdytysverkostojen optimaaliseen sulkemiseen ja säätämiseen. Niitä valmistetaan sekä tavallisesta että haponkestävästä teräksestä. Integroidut puristuspäät vähentävät tarvittavien osien määrää, työvaiheita ja pienentävät vuotoriskiä ja samalla liitosten määrä perinteiseen ratkaisuun verrattuna vähenee. Vexve X-sarjan venttiileihin integroidut puristuspäät takaavat nopean ja luotettavan asennuksen ja puristukseen soveltuvat sekä M- että V-profiilin puristustyökalut. Komposiittikahva ja -säädin ovat helposti irrotettavissa ilman erillisiä työkaluja. Optimoitu kararakenne katkaisee mahdollisen kylmä- tai lämpösillan venttiilin rungosta ja muotoonvalettu valmiseriste nopeuttaa eristystyötä entisestään. Näin energiatehokas eristystulos on saavutettavissa vaivattomasti. Kahvan QR-koodin kautta ajantasaiset tuotetiedot ja käyttöohjeet ovat saatavilla käyttäjälle digitaalisesti aina tarvittaessa.

Vexve Oy, osasto 6a78, www.vexve.com

 

FinnBuild Highlights -raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Ilkka Salo (pj.), Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, RIL ry, johtaja Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry ja koulutuspäällikkö Pirkko Harsia, TAMK.

Lisätiedot: Taira Sjöblom-Tallus, tiedottaja, Messukeskus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com