Kodittomuutta käsittelevä nykytaideteos Habitareen

Osana Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien Mobile Home -hanketta Benelux-instituutti toteuttaa kodittomuutta käsittelevän Mobile Home(less) -teoksen. Kuvanveistäjä Anssi Pulkkisen Street View (Reassembled) -teos rakentuu Syyriasta tuoduista taloraunioista ja kommentoi tulevaisuuden asumisen teemaa kodittomuuden ja pakolaisuuden näkökulmasta. Teos nähdään keväällä Benelux-maissa ja ensimmäisenä Suomessa Habitaressa Messukeskuksessa 13.–17.9.

Kuvataiteilija Anssi Pulkkisen teoksen Street View (Reassembled) lähtökohtana ovat pommituksissa tuhoutuneiden syyrialaiskotien rauniot, joista toteutettu installaatio luo asuntovaunun tapaan kiertävän väliaikaisen katunäkymän. Teos muodostuu raunioista, jotka on tuotu Syyriasta Eurooppaan. Teos kiertää huhti-toukokuussa Benelux-maita ja saapuu Suomeen ja Habitare-messuille syyskuussa. Habitaressa teos saa esityspaikakseen oman messuhallin.

Ruins_Syria1

Muuttoliike heijastuu huomisen kotiin

Habitaren 2017 teemana on Huomisen koti. Anssi Pulkkisen teos esittää huomisen kodin yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin kosketeltavan karulla tavalla. Koti kuuluu kaikille, mutta yhteiskunnan perusyksikkönä se ei ole irrallaan lokaaleista eikä globaaleista ilmiöistä vaan on myös maailmanpolitiikan näyttämö.

Tulevaisuuden asumis- ja suunnitteluratkaisuissa yhteisöllisyyden lisääminen on yksi ydinkysymyksistä. Euroopassa ja Lähi-idässä on meneillään laaja pakolaisliike, jonka arvellaan olevan mittakaavaltaan kuitenkin pieni verrattuna tämän vuosisadan aikana odotettaviin, esimerkiksi ympäristökatastrofien aikaansaamiin, massamuuttoliikkeisiin. Ihmisten liikkuminen tulee haastamaan myös suomalaisen asumisen muodot.

Habitaren keynote avaa Syyrian jälleenrakentamisen tilannetta

Habitaren keynote-puhuja, arkkitehti ja kirjailija Marwa Al-Sabouni tutkii Syyrian jälleenrakentamista ja siihen liittyvää problematiikkaa. Al-Sabouni pohtii puheenvuorossaan, miten sodan jälkeinen jälleenrakentaminen muokkaa tulevaa yhteiskuntaa, mikä ero on rakennusten rakentamisessa ja kotien rakentamisessa ja minkälaisia riskejä sodanjälkeisen jälleenrakentamisen investointeihin liittyy.

 

Lisätietoja:
Benelux-instituutti, johtaja Aleksi Malmberg, aleksi.malmberg@finncult.be
Habitare, tiedottaja Johanna Suni p. 040 515 4216, johanna.suni@messukeskus.com

 

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2017. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2017 on MUJI:n pääjohtaja Masaaki Kanai. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja HighEnd Helsinki sekä ammattilaisten tapahtumat Showroom ja Forma| www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2017 |

Anssi Pulkkisen teos valittiin viime keväänä toteutettavaksi Suomen Benelux-instituutin järjestämässä avoimessa teoshaussa.Teos on osa neljän Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutin yhteistä Suomi 100 -juhlavuoden Mobile Home 2017 -hanketta. Habitare on Benelux-instituutin hankkeen yhteistyökumppani. Teoksen toteutumista ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Saastamoisen säätiö, Suomi100 sekä Suomi-Syyria Ystävyysseura ry. www.mobilehome2017.com

Vuonna 2019 sata vuotta täyttävä Messukeskus onnittelee satavuotiasta Suomea! Katso Suomi 100 -juhlavuoden ohjelma tapahtumissamme ja tiloissamme: www.messukeskus.com/suomi100