Kodin ja koulun yhteistyö – tapetilla yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja vanhempainiltojen remontti

Suomen Vanhempainliitto - 6h80 ·

Kodin ja koulun yhteistyö – tapetilla yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja vanhempainiltojen remontti

Suomen Vanhempainliitto on vuoden 2016 aikana aktiivisesti kartoittanut kodin ja koulun yhteistyön tilaa Suomessa. Vierailimme uusi opetussuunnitelma kainalossa lukuisilla paikkakunnilla tapaamassa opettajia, rehtoreita, sivistysjohtoa, oppilaita ja vanhempia.

Kaikille yhteisiä ilon- ja huolenaiheita löytyi kautta maan; uusi ops haastaa uudenlaiseen kodin ja koulun yhteistyöhön ja monessa koulussa on jo otettu askeleita kohti vanhempien vahvempaa osallisuutta. Toisaalta sekä vanhemmat että koulut kaipasivat vinkkejä ja ideoita yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi puhuttivat mm. kiusaaminen ja sisäilma-asiat.

Näihin teemoihin tartumme vuonna 2017. Etsimme ponnekkaasti uusia tapoja vahvistaa kasvatusyhteistyötä, koulu- ja päiväkotiyhteisöjen sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Tavoitteemme toteutuu vain tiiviissä ja myönteisessä yhteistyössä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa.

Nostamme työssämme esille myös yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä ja monikulttuurisuutta. Vuoden 2016 hittituotteemme oli opettajille suunnattu Wilho; konkreettinen työkalu vuorovaikutteisen vanhempainillan järjestämiseen. Wilho tukee yhteistyötä erityisesti maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa. Wilhoon voi tänäkin vuonna tutustua messuosastollamme. Educassa tarjoamme opettajille myös välineitä esteettömyyden pohtimiseen EPeLI-hankkeemme tuottaman tsekkauslistan muodossa.

Arjen kasvatusteko -palkinto julkistetaan Educassa

Vuoden 2016 Arjen kasvatusteko palkinto julkistetaan Open lounge -lavalla perjantaina 27.1.2017 klo 16.30. Suomen Vanhempainliitto valitsee palkinnon saajan joka toinen vuosi. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Meidän Perhe -lehden sekä Innolux Oy:n kanssa. Palkinto on tunnustus arkisesta teosta, joka edistää lasten ja nuorten hyvää elämää.

Onko oppilas laiska, tyhmä, saamaton vai tukitoimia vailla?

Nostamme Educa 2017 tapahtumassa vahvasti esiin yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden. Pohdimme mm. ovatko koulujen tapahtumat ja tilaisuudet kaikkien saavutettavissa, sekä miten opettaja voi huomata erityisen tuen tarpeen ja vastata siihen. Kokemuskouluttaja Klaus Karkia kertoo elämästään ja haasteistaan ADHD-oireiden kanssa Taito-lavalla la 28.1.2017 klo 13.30. Suomen Vanhempainliiton EPeLI-hankkeesta erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas ja järjestötoiminnan asiantuntija Aslak Rantakokko keskustelevat mielellään lisää aiheesta osastollamme 6 h 80 perjantaina klo 12-18 ja lauantaina klo 9-12.

Vanhempainliitto, OAJ ja Kuntaliitto pohtivat lauantaina klo 10.15-11.00 Taito-lavalla, miten kouluissa edettäisiin kohti seuraavaa vuosisataa ilman kiusaamista.

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liiton ydintehtävänä on kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Valtakunnalliseen järjestöön kuuluu noin 1350 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä. www.vanhempainliitto.fi

Attachments