Kinestetiikka – pienikin voimavara on mahdollisuus

Kinestetiikka – pienikin voimavara on mahdollisuus

Kinestetiikan® voimavaralähtöinen toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä on yksi kuntoutumista ja toimintakykyä edistävän toiminnan muoto. Toimintamallin avulla pyritään kehittämään työn tekemisen tapoja sellaisiksi, että ne mahdollistavat niin asiakkaan kuin ammattihenkilöstön sekä omaishoitajien/läheisten voimavarojen mahdollisimman hyvän hyödyntämisen päivittäisissä hoito- ja avustamistilanteissa, ylläpitävät sekä edistävät toimintakykyä ja kuntoutumista sekä henkilöstön ja omaishoitajien/läheisten fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia. Kinestetiikan avulla hoitajat, terapeutit ja omaishoitajat/läheiset saavat työhönsä kokonaisvaltaisen sekä hienosäätöisen tavan tarkastella ja tunnistaa toimivaa vuorovaikutusta, ihmisen luonnollista liikkumista ja aistitoimintoja sekä niiden merkitystä yksilölliselle tukemiselle. Kinestetiikan avulla työskenneltäessä korostuvat tukea tarvitsevan henkilön jäljellä olevat voimavarat, ei se mitä hän ei enää pysty ja kykene.