Kaj Franck -muotoilupalkinto 2020: Ilkka Suppanen

Ilkka Suppanen
Design Forum Finlandin jakaman Kaj Franck -muotoilupalkinnon saajaksi vuonna 2020 on valittu muotoilija, sisustus­arkkitehti Ilkka Suppanen. Suomen Messusäätiön rahoittama Kaj Franck -palkinto on Suomen merkittävimpiä muotoilupalkintoja ja se jaetaan nyt 29. kerran.

IIkka Suppanen on tehnyt menestyksekkään ja pitkän uran muotoilun ja taiteen parissa. Hän opiskeli sekä sisustus- ja kalustesuunnittelua Taideteollisessa korkeakoulussa että arkkitehtuuria Teknillisessä korkeakoulussa ja teki läpimur­tonsa 1990-luvun loppupuolella yhtenä Snowcrash-ryhmän perustajista. Ryhmän esiintyminen Milanon huonekalu­messuilla 1997 toi mediahuomiota ja lukuisia yhteydenottopyyntöjä valmistajilta. Muun muassa iso italialainen kalus­tevalmistaja Cappellini otti Suppasen Flying Carpet -sohvan tuotantoonsa.

”En ole koskaan kokenut itseäni muodonantajana, vaan enemmänkin ajattelijana, joka suunnittelee asioita tulevaisuutta varten. Siinä muoto on yksi tärkeä osa, mutta ei se dominoiva”, kuvailee Ilkka Suppanen itse työtään. Ilkka Suppanen on suunnitellut huonekaluja, valaisimia ja erilaisia kuluttajatuotteita, mm. lasia, lukuisille suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille. Portfolioon mahtuu myös arkkitehtuuria, näyttelysuunnittelua ja taideprojekteja.

Uransa aikana Ilkka Suppanen on saanut useita merkittäviä muotoilupalkintoja. Vuonna 2000 hän sai Design Forum Finlandin ensimmäistä kertaa jakaman Vuoden nuori muotoilija -palkinnon. Maailman suurimman, miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen Torsten ja Wanja Söderbergin palkinnon Suppanen sai vuonna 2015.

Kaj Franck -palkintojury totesi, että Ilkka Suppasen töiden takana on aina ollut paljon ajattelua, harkintaa ja tinkimättö­myyttä. Työskentely on ollut hyvin monialaista eikä Suppanen ole ollut sidottu tiettyyn tuoteryhmään, brändiin tai maa­han. ”Ilkka Suppanen liikkuu notkeasti teollisen muotoilun ja taiteen välimaastossa. Kiinnostus erilaisiin tuotantoteknii­koihin, materiaaleihin ja niiden käyttöön näkyy esineiden muodoissa ja toiminnallisuudessa. Ilkka Suppasen muotokieli on esteettinen, raikas, keveä ja eteenpäin katsova. Hän pyrkii tekemään töitä, jotka tähtäävät hyvään käytettävyyteen, tarpeellisuuteen ja pitkään elinkaareen”, jatkuvat juryn perustelut.

Vuoden 2020 Kaj Franck -muotoilupalkinnon juryyn kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, museonjohtaja Pilvi Kalhama / Espoon modernin taiteen museo EMMA, asiamies Pentti Kivinen / Suomen Messusää­tiö, kuraattori, toimittaja Isa Kukkapuro ja muotoilija, professori Heikki Orvola.

Kaj Franck -muotoilupalkinto kunnioittaa muotoilija Kaj Franckin (1911–1989) työn henkeä ja periaatteita korkeatasoi­sesta, demokraattisesta ja funktionaalisesta suunnittelusta, jolla ratkaistaan käytännön haasteita ja luodaan uusia mahdollisuuksia muotoiluosaamista käyttäville yrityksille. Erityinen ansio on, jos palkinnon saaja samalla tuo arkeen kauneutta, iloa ja parempaa elämän laatua. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Kaj Franck -muotoilupalkinnon on perustanut Design Forum Finland ja sen rahoittaja on Suomen Messusäätiö.

Kaj Franck -muotoilupalkinto on osa uutta Design Forum Finland Awards -palkintokokonaisuutta. Ilkka Suppasen pal­kintonäyttely avautuu osana tätä näyttelykokonaisuutta loppukesästä 2020 ja hänen töitään on esillä myös Habita­re-messuilla Messukeskuksessa Helsingissä syyskuussa.

Kuva: Paavo Lehtonen

Lisätietoja:

Ilkka Suppanen, ilkka@suppanen.com, 050 564 1081

Design Forum Finland: Viestintäasiantuntija Anne Veinola

anne.veinola@designforum.fi, 040 548 6407

Lehdistökuvat: www.designforum.fi/medialle/

#kajfranckdesignprize #messusäätiö

DESIGN FORUM FINLAND

Design Forum Finlandin tavoitteena on edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa yrityksissä, erityisesti johtamisen työ­kaluna ja strategisella tasolla. Palvelujemme avulla kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja löydetään uu­sia malleja kehittää liiketoimintaa tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Tätä kautta luodaan pitkän aikavälin arvoa asiakkaille, omistajille ja koko yhteiskunnalle.

SUOMEN MESSUSÄÄTIÖ

Suomen Messusäätiö edistää suomalaista elinkeinoelämää ja tekee tunnetuksi suomalaista osaamista. Säätiö jakaa vuo­sittain stipendejä, apurahoja sekä tunnustus- ja kannustuspalkintoja. Palkinnoista tunnetuimpia ovat Kaj Franck -muotoi­lupalkinto, Habitare-suunnittelukilpailun palkinto, Rakkaudesta kirjaan -palkinto, Vuoden nuori suunnittelija -palkinto ja Suomen laatupalkinto.