Julkiset tilat on saatava kansalaistoiminnan käyttöön!

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry - 1e31 ·

Julkiset tilat on saatava kansalaistoiminnan käyttöön!

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry – 1e31

Eläkeläisjärjestöjen tekemä ennaltaehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on oikea täsmälääke yksinäisyyden torjuntaan.
Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä toimii monituhatpäinen vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisohjaajien armeija eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä! Tuoreimman järjestökyselymme mukaan jäsenyhdistyksissämme tekee vapaaehtoistyötä 11 870 henkilöä ja he käyttävät aikaa toimintaansa yli 711 906 tuntia vuodessa.
– Todella hurjia lukuja! Mielestäni suomalainen yhteiskunta ei ole koskaan osannut arvostaa tätä eläkeläisjärjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten tekemää äärettömän arvokasta työtä tarpeeksi, kertoo Eläkkeensaajien Keskusliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen.
Kuntien ja järjestöjen järkevällä yhteistyöllä on mahdollista antaa monelle ihmiselle iloa elämään sekä parantaa olennaisesti heidän elämänlaatuaan. Meillä on toimintaorganisaatiot valmiina. Tarvitaan vain oikeanlaista tukea, väline- ja materiaaliapua, koulutusta ja ennen kaikkea halua aitoon yhteistyöhön.
Yhteiskuntamme ei pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi.
– Toivomme todella, että maamme kunnat sekä tulevaisuuden maakunnat yhä enenevässä määrin osaisivat antaa yhdistystemme työlle sille kuuluvan arvon, esimerkiksi ilmaisten toimitilojen ja toiminta-avustusten muodossa. Julkiset tilat on avattava järjestöjen käyttöön koko Suomessa. Tervetuloa keskustelemaan mm. tästä asiasta osastollemme, päättää Tarja Pajunen.
Tule ja tutustu Eläkkeensaajien Keskusliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan Hyvä Ikä 2018 -messujen osastolle 1e31. Haasta samalla Pajatson maailmanmestari.
Täyttä elämää hyvässä seurassa – EKL
Lisätietoja tarvittaessa:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Tarja Pajunen, p. 040 574 7515, tarja.pajunen@elakkeensaajat.fi
sosiaalipoliittinen asiantuntija

Petra Toivonen, p. 050 306 8816, petra.toivonen@elakkeensaajat.fi
järjestöjohtaja

Attachments