Habitare Pro nostaa esiin aistit, teknologiat ja yksityisyyden tarpeet

Muotoilun, arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun ammattilaisille suunnatun Habitare Pron vuoden 2019 teema on Mindspaces – Mielen tiloja. Se nostaa esiin aistien merkityksen rakennetun ympäristön suunnittelussa ja käytössä, ja pohtii, miten luoda toimiva ympäristö, jossa materiaalien inspiroivaan käyttöön yhdistyy haluttu tunnelma. Teemaa peilaa myös Habitaren Pron arkkitehtuuri, josta vastaa Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen & Komonen Oy. Habitare Pro järjestetään seuraavan kerran Messukeskuksessa Helsingissä 11.–13.9.2019.

Habitare Pron teema, Mindspaces – Mielen tiloja, lähestyy aihetta kolmesta eri näkökulmasta. Esiin nousevat aistit ja niiden merkitys ympäristön ja tilan suunnittelussa, uudet teknologiat ja niiden yhdistäminen todellisuuteen sekä tasapaino yksityisyyden ja yhteisöllisyyden välillä.

Nykyelämän hektisyys ja ympäristön tuhannet ärsykkeet kilpailevat huomiostamme. Jokainen rakennus, puisto, aukio, liiketila, hotelli, koulu ja kirjasto on rakennettu meitä varten, mutta otamme omaksemme vain tilan, joka tuntuu hyvältä ja sopii kulloinkin annettuun tehtävään. Onnistuneimmillaan tila voi olla, kun sitä ei edes huomaa – kun se toimii siihen tarkoitetulla tavalla rauhoittaen, ilahduttaen, virkistäen tai luomalla sen sykkivän vireystilan, jota juuri nyt tarvitaan.

Teknologian nopea kehitys on luonut uusia todellisuuksia, joihin voi siirtyä silmänräpäyksessä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden keinoin. Materiaalisten asioiden rinnalla yleistyy aineettomien objektien suunnittelu, mutta samalla tiedostaen, että virtuaalisessa maailmassa tila on vain kuva tilasta. Olemme siirtymässä aikaan, jossa tavaraa ei ole tarvetta omistaa, vaan vain käyttää. Ja toisaalta keinotodellisuuden suosion lisääntyessä korostuu myös halu koskettaa, olla läsnä ja kasvotusten.

Kolmas näkökulma teemaan on tasapainoilu yksityisyyden ja sosiaalisuuden välillä. Samalla, kun rakennettu ympäristö tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia yhteisöllisiin tiloihin, on julkisten tilojen vastattava myös yksityisyyttä ja keskittymistä vaativiin tarpeisiin. Rakennusten ulko- ja sisätilojen suunnittelussa etsitään ratkaisuja online- ja offline-maailmojen väliseen tasapainoon. Onko pakko olla koko ajan läsnä? Milloin puhelimen tai tietokoneen voi sammuttaa? Ja kääntääkö silloin selkänsä maailmalle vai avaako uuden oven omaan mielen tilaan?

Arkkitehtuurin suunnittelee Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen & Komonen Oy

Vuoden 2019 Habitare Pron näyttelyarkkitehtuurin suunnittelee arkkitehti Mikko Heikkinen Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen & Komonen Oy:stä.  Heikkisen arkkitehtuuri Lights – Valoja luo valtavaan näyttelyhalliin arkkitehtuuria aineettomin keinoin. Valopilarien säännölliset rivistöt synnyttävät mielikuvia muinaisista temppeleistä, joissa massiiviset pylväät kannattelevat korkeuksiin katoavia kattoholveja. Kysymys on lisätystä todellisuudesta tai oikeammin illuusion, kuvitelman rakentamisesta, joka peittää ympäröivää näyttelytilan arkisuutta. Jyhkeä valojen pilaristo muodostaa kontrastin lattiatason näyttelyosastoille ja messuvieraan mittakaavalle. Arkkitehtuuri on läsnä.

”Käynti hallissa oli aluksi lamaannuttava kokemus: miten ottaa tämä valtava tila haltuun? Oli heti selvää, ettei se pelkällä koristelulla onnistu. Mieleeni tulivat Istanbulin ja Madridin maanalaiset vesivarastot ja niiden loputtomiin jatkuvat pylväsrivien kannattamat holvistot. Siitä ajatus illuusion rakentamisesta lähti”, kertoo Mikko Heikkinen.

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com.

Arkkitehtuuriin liittyvät painoresoluutioiset kuvat Messukeskuksen kuvapankista: https://bit.ly/2F67EqA

Habitare Pro on Habitaren yhteydessä järjestettävä näyttely, ammattilaisohjelma ja B2B-ostotapahtuma arkkitehtuurin, muotoilun, tilasuunnittelun ja valaistuksen ammattilaisille. Habitare Pron teema on Mindspaces – Mielen tiloja, tapahtuman arkkitehtuurin suunnittelee Arkkitehtituuritoimisto Heikkinen & Komonen Oy. Habitare Pro järjestetään Messukeskuksessa samaan aikaan Habitare-messujen kanssa 11.–13.9.2019. Maksuton sisäänpääsy vain alan ammattilaisille rekisteröitymällä. | habitarepro.fi | #habitarepro |