Habitare 2019 luotaa mielen tiloja

Mindspaces

Habitaren vuoden 2019 teema Mindspaces – Mielen tiloja – liikkuu materiaalisen ja aineettoman sekä todellisen ja kuvitteellisen välissä. Tilaratkaisut, materiaalit, värit, tuoksut, valaistus ja esineistö luovat tunnetiloja ja palvelevat elämän erilaisia tarpeita. Teeman ympärille rakentuu myös Habitaren arkkitehtuuri, jonka suunnittelee muotoilija Laura Väinölä.  Habitare järjestetään seuraavan kerran Messukeskuksessa Helsingissä 11.–15.9.2019.

Kodeilla ja tiloilla on monenlaisia funktioita. Elämä on tasapainoilua työn, hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden välillä. Tilat ja ympäristöt ovat aistien valtakuntaa ja paikkoja, joissa mieli lepää, inspiroituu ja uudistuu. Mindspaces-teema tuo nähtäväksi visuaalisesti vahvan kokonaisuuden, jossa Habitaren kävijä pääsee osaksi tarinaa.

– Mielen voi vertauskuvallisesti ajatella talona, jossa on erilaisia huoneita. Huoneet edustavat ihmisen tunteita ja tarpeita. Koti on mielentila – toisin sanoen: koti on siellä missä sydän. Fyysisen tilan merkitys erilaisten mielentilojen vahvistajana korostuu, sanovat teeman suunnittelijat, Urban View:n trendiasiantuntija Antti Rimminen ja kulttuuri- ja muotitoimittaja Mia Dillemuth.

Mindspaces-teema avautuu Habitaren ohjelmassa laajemmin tuoden esille ilmiöitä ja ajankohtaisia aiheita kuten moniaistillisuuden, digitaalisuuden ja todellisuuden liiton (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Real Reality), yksityisyyden merkityksen, kiertotalouden ja onnellisuuden.

Arkkitehtuurin suunnittelee muotoilija Laura Väinölä

Habitaren näyttelyarkkitehtuurista vuonna 2019 vastaa muotoilija Laura Väinölä, joka luo oman näkemyksensä Habitaren Mindspaces-teemasta. Väinölän suunnittelema arkkitehtuuri The Shades leikkii surrealismin, todellisuuksien ja mielikuvituksen kanssa. Elokuvallinen, värikäs ja yllättävä The Shades koostuu pinnoista ja kerroksista, tiloista ja piiloista. Kävijä pääsee arkkitehtuurin mukana unenomaisiin maailmoihin. Habitaren näyttelyarkkitehtuuri hyödyntää nyt ensimmäistä kertaa myös lisättyä todellisuutta (AR).

–  Olen iloinen siitä, että saan tuoda lisätyn todellisuuden osaksi Habitaren maailmaa. AR antaa mahdollisuuden uudenlaiseen visuaalisuuteen ja suoranaiseen designilla herkutteluun, sanoo Väinölä.

Uuden sukupolven tekijänä Väinölä liikkuu vaivattomasti muotoilun ja visuaalisen taiteen eri alueilla ja rooleissa, graafisesta suunnittelusta tilasuunnitteluun ja suunnittelusta luovaan johtamiseen. Erilaiset taiteen, muodin ja ajan hengen vivahteet yhdistyvät hänen töissään leikkisyyteen ja yllättävyyteen.

Lisätietoja: Messukeskus, viestintäpäällikkö Tarja Gordienko, p. 050 5847 262, tarja.gordienko@messukeskus.com.

Arkkitehtuuriin liittyvät painoresoluutioiset kuvat Messukeskuksen kuvapankista: http://bit.ly/TheShades

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 11.–15.9.2019. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2019 on Alberto Alessi. Samaan aikaan Habitaren kanssa järjestetään ammattilaisten Habitare Pro | www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare |