From 10 minutes to 60 seconds — Meet Duuers proposal tool! / 10 minuutista 60 sekuntiin — sen lupaa Duuers tarjoustyökalu!

From 10 minutes to 60 seconds — Meet Duuers proposal tool! / 10 minuutista 60 sekuntiin — sen lupaa Duuers tarjoustyökalu!

IN ENGLISH:

Duuers is a tool that makes creating business proposals as easy as possible. It’s designed specifically for the building industry, where the process of managing these documents is particularly painful. In fact our studies show that currently only about 1 in 10 proposals get accepted. We’re on a mission to change that.

But how?

Our web-based tool makes it quick and easy to do a proposal. So easy that it can be done in under a minute. Users can create their own custom templates that are both branded and visually appealing.

All proposals can also be managed from the tool, and there is an in-built chat feature for customer communication. Revisions and amendments are done in a flash, and users get notified as soon as a customer accepts the proposal.

So what’s the bigger picture?

Our focus is to help people be more productive. The time they save not having to wrestle with Word and PDF documents late into the night, or go digging through their inbox, they can spend on more important things. Be it running their business, spending time with family or just kicking back. Working in construction is very demanding, after all.

We’re currently growing fast in Finland, with an eye on international markets too. Backed by a team of seasoned investors we’re aiming big. But don’t just take our word for it, come by our stand at 3b62 to find out more!

SUOMEKSI:

10 minuutista 60 sekuntiin — sen lupaa Duuers tarjoustyökalu!

Duuers on työkalu, joka tekee tarjousten tekemisestä mahdollisimman helppoa. Se on suunniteltu erityisesti rakennusalan yrittäjille, joille tarjousten hallinta on erityisen tuskallista. Itse asiassa tutkimuksemme osoittavat, että tällä hetkellä vain noin yksi kymmenestä tarjouksesta hyväksytään. Meidän missiomme on muuttaa tämä.

Mutta miten?

Verkkopohjaisen työkalun ansiosta tarjous on nopea ja helppo tehdä. Niin helppoa, että se voidaan tehdä alle minuutissa. Käyttäjät voivat luoda omia pohjia, jotka ovat varustettu yrityksen omalla brändillä sekä ovat visuaalisesti houkuttelevia.

Kaikki tarjoukset voidaan myös hallinnoida työkaluista, ja asiakkaan viestintään on sisäänrakennettu chat-ominaisuus. Tarjouksen tarkistukset ja muutokset tehdään salamannopeasti ja käyttäjille ilmoitetaan heti, kun asiakas avaa tai hyväksyy tarjouksen.

Joten mikä on isompi kuva?

Painopisteenä on auttaa ihmisiä tuottavammiksi ja keskittymään olennaiseen. Aikaa, jonka he säästävät siinä, ettei tarvitse taistella Word- ja PDF-asiakirjojen kanssa myöhään yöhön tai kahlata sähköpostia läpi, he voivat viettää tärkeämpien asioiden parissa. Joko sitten liiketoiminnan kehittämisessä, perheen kanssa tai vain ottamalla rennommin. Loppujen lopuksihan rakentamisen ala on erittäin vaativaa.

Yrityksemme kasvaa parhaillaan Suomessa nopeasti, mutta katseemme on myös kansainvälisillä markkinoilla. Kokeneiden sijoittajien tukemana tähtäämme isoksi. Tulkaa tutustumaan tarkemmin #Finnbild2018 osastolle 3b62!