Det första Läkare & Kongress-priset gick till läkarna som tog EAACI 2017 till Finland

EAACI-kongressen är världens största allergikongress med deltagare från över hundra länder.

MD, professor Antti Lauerma och professor, barnallergolog Mika Mäkelä har vunnit det första Läkare & Kongress-priset. Det nyinstiftade priset kommer att delas ut årligen och lyfter fram läkare som med framgång har tagit medicinska kongresser till Finland. Priset på 5 000 euro finansieras av Stiftelsen Finlands Mässa. Priset delades ut i Mässcentrum i samband med evenemanget Lääkäri.

Pristagaren söktes bland de medicinska kongresser som arrangerades i Finland under 2015–2019. Den segrande EAACI-kongressen hölls i Mässcentrum i Helsingfors i juni 2017. Allergologerna Antti Lauerma och Mika Mäkelä var nyckelpersoner vid förhandlingarna om att få evenemanget till Finland och i de praktiska arrangemangen tillsammans med organisationen European Academy for Allergy and Clinical Immunology.

– För att få en internationell medicinsk kongress till Finland krävs det nästan alltid en lokal entusiastisk och framstående forskande läkare. Kliniska forskare som är ledande inom sitt specialområde fungerar vanligen även som specialistläkare inom området och kombinerar de senaste forskningsrönen med gedigen klinisk kompetens, vilket är till fördel för patienterna. Den gedigna sakkunskapen i Finland får också gehör i internationella medicinska organisationer när Finland väljs till arrangör av internationella kongresser. Stiftelsen Finlands Mässa vill belöna detta förtjänstfulla arbete, säger Juha Pekka Turunen, utbildningschef vid Duodecim, som deltog i valet av vinnaren.

– Antti Lauermas och Mika Mäkeläs arbete är ett prov på finsk sisu och intensivt samarbete mellan finska läkare. Man ansökte om att få EAACI-kongressen till Finland flera gånger under hela 15 års tid. Genom kongressen fick Finland och det högklassiga medicinska kunnandet i Finland stor synlighet under jubileumsåret för vår självständighet, säger Turunen om motiveringarna till valet.

– För att få en kongress inom sitt specialområde till Finland krävs det långsiktigt och hårt arbete i internationella forum. Det är ytterst givande att se slutresultatet när man har skapat en kongress med förstklassigt program och inramningen är perfekt – Mässcentrum och min hemstad Helsingfors. Jag fick massor med positiv respons från vänner och kollegor världen över och det i sig var den viktigaste belöningen. Erkännandet från Stiftelsen Finlands Mässa är någonting stort: det är ett bevis på det fruktbara samarbetet med Mässcentrum och Helsingfors stad, vilket resulterade i att vi fick kongressen till Helsingfors.  Jag hoppas att detta pris framöver uppmuntrar alla kollegor i Finland att söka sig till denna ytterst intressanta värld, säger professor, barnallergolog Mika Mäkelä.

– EAACI-kongressen är världens största allergikongress med deltagare från över hundra länder. Det var ett privilegium att få arrangera den i Finland och samtidigt var den ett stort erkännande för den banbrytande finländska allergiforskningen. Att ansöka om kongressen krävde långsiktigt arbete, men stödet från Mässcentrum och Helsingfors stad gjorde ansökningsprocessen smidig och smärtfri. Det har varit fantastiskt att få bevittna den finländska spetskompetensen i en internationell miljö, vilket också gjorde ett outplånligt intryck på organisationen. Framför allt var de delegater som deltog i kongressen övertygade och entusiastiska över Helsingfors som kongresstad. Jag rekommenderar varmt alla mina kollegor att ansöka om egna kongresser till Finland! säger MD, professor Antti Lauerma.

12 miljoner euro till huvudstadsregionen tack vare EAACI

EAACI-kongressen slog besökarrekord och samlade över 8 000 delegater från hundra länder i Helsingfors. Kongressen genererade hela 12 miljoner euro i huvudstadsregionen. Över hundra experter deltog i de praktiska arrangemangen, eftersom det vetenskapliga programmet behövde stöd i form av bland annat AV-teknik, restaurangtjänster, utställningsplanerare och -byggare, skyltdesign och säkerhetskompetens.

Mässcentrum arrangerar eller står värd för 1 500 konferenser och kongresser om året och har blivit känt särskilt för sina internationella vetenskaps- och organisationskongresser, där deltagarantalet uppgår till flera tusen personer. Det råder hård konkurrens om kongresserna eftersom de har omfattande ekonomiska effekter.

– Efterfrågan på kongresser är stor i dagens värld, eftersom det vid sidan av digitala mötesmöjligheter är ytterst viktigt att även träffas ansikte mot ansikte. Vi på Mässcentrum jobbar hårt för evenemangen, men ensamma lyckas vi inte. Våra fina lokaler skulle stå tomma om vi inte samarbetade med forskarvärlden, företag och Helsingfors stad. Vi vill att detta samarbete ska fortsätta. Vi säljer inte enbart Mässcentrum, utan Helsingfors och hela Finland, säger Paula Blomster, kongresschef vid Mässcentrum.

Nästa Läkare & Kongress-pris delas ut om ett år. Då prisbelönas arrangörer av internationella medicinska kongresser som hållits under 2016–2020. Vinnaren utses av en delegation bestående av experter inom medicin och evenemang. Förslag på pristagare kan lämnas med ett formulär som finns på https://messukeskus.com/laakari-kongressi-palkinto.

Mer information:

Pristagare

Antti Lauerma, MD, professor, antti.lauerma@hus.fi, tfn 050 427 0972

Mika Mäkelä, professor, barnallergolog, mika.makela@hus.fi, tfn 09 471 86305

Delegation som utsett vinnarna
Juha Pekka Turunen, utbildningschef, juha.turunen@duodecim.fi, tfn 09 6188 5217

Priset Läkare & Kongress
Paula Blomster, kongresschef vid Mässcentrum, paula.blomster@messukeskus.com, tfn 040 456 6066

Suomen Messusäätiö – Stiftelsen Finlands Mässa stöder finsk produktion genom att varje år dela ut bidrag, stipendier och pris till ett värde av cirka 400 000 euro. De mer kända priserna är Kaj Franck-priset, designpriset Habitare och priset Årets unga designer. Läkare & Kongress är det senaste priset i stiftelsens program. www.messusäätiö.fi

#lääkärijakongressi #messusäätiö