Educa blir internationell och har välbefinnande som tema

Nordens ledande evenemang inom undervisning och pedagogik, Educa, handlar i år om ”Välbefinnande i studierna, arbetet och livet”. Evenemanget arrangeras nu för den 25:e gången, och nyheten är att den även har en internationell del. Educa äger rum den 24–25 januari 2020 på Messukeskus i Helsingfors.

Nordens ledande evenemang inom undervisning och pedagogik, Educa, firar sitt 25-årsjubileum och utvidgas med en internationell del, vars kvalitetsinnehåll visar upp det finländska utbildningssystemet och de finländska lärarnas utbildningsbakgrund. Evenemanget som riktar sig till professionella inom undervisning i Finland erbjuder närmare 200 programpunkter och cirka 450 medverkande. Årets tema lägger fokus på lärarnas och elevernas välbefinnande.

På invigningen tar man itu med klimatförändringen och diskuterar en förlängd läroplikt

På invigningen av mässan diskuteras det man vet om förlängning av läroplikten och dess konsekvenser för de ungas liv och framtid. Ordförandena för SOOL, Sakki rf och Finlands Gymnasistförbund utmanar undervisningsminister Li Andersson, Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, direktör Terhi Päivärinta och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen i en tuff debatt.

På invigningen hålls även en paneldiskussion på engelska med temat ”Teachers’ Toolkit for Action, Development and Hope in Environmental Issues”. Det ska pratas om undervisningens och skolornas roll i klimatförändringsdiskussionen och hur man kan ge hopp och tillförsikt mitt i klimatångesten.  I panelen medverkar utöver Li Andersson, Olli-Pekka Heinonen och Olli Luukkainen även WWF:s ansvariga för miljöpedagogik Hanna Seimola, miljöforskare vid Helsingfors universitet, författare, TkD Panu Pihkala samt de unga panelisterna Adam Yousfi, Viivi Rimpiläinen och Hilla Nuolioja som deltar i Utvecklingscentralen Läroriks projekt Klimatskolan. Samtalet leds av Jaakko Heinimäki, chefredaktör för tidningen Kirkko ja kaupunki.

Under evenemangets tema, välbefinnande, behandlas bland annat skolelevers och studenters känsla av otillräcklighet. Man diskuterar också om det längre är tillåtet att fysiskt beröra någon i skolorna, hur olika personligheter möts i skolans värld och vilket slags samarbete som behövs för att skapa välbefinnande i skolan.

Debatter och presentationer på en internationell nivå om globala frågor inom lärande och undervisning

I en programhelhet som riktar sig särskilt till utländska deltagare men även till lärare som arbetar på engelska i Finland presenteras vårt skolsystem. Därutöver fördjupar vi oss i den globala krisen inom lärande och i temat hållbar utveckling. Som talare och paneldeltagare deltar bland annat Senior Advisor på OECD Michael Stevenson, Governmental Policy Adviser, Publisher Simon Anholt, Deputy General Secretary Haldis Holst från Education International EI, vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen, kreativ direktör på HundrEd Saku Tuominen, professor Kirsti Lonka och Lärarutbildningsforumets ordförande Jari Lavonen. Head of Education Strategic Engagement Peter Thompson (Apple Inc.) berättar om nyttorna med den nya tekniken.

Finlands största utbildningsevenemang inom undervisning och pedagogik, Educa, äger rum på Messukeskus i Helsingfors den 24–25 januari 2020. I fjol besöktes evenemanget av 18 400 människor som arbetar inom pedagogik och undervisning. Educa arrangeras i samarbete mellan Messukeskus och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ. För programmet ansvarar OAJ med sina samarbetspartner: Utbildningsstyrelsen, Finlands rektorer rf, Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet Opsia rf, Pedagogiska lärarorganisationer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL och Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL rf.

Hela programmet för mässan finns att läsa på nätet på www.educamessut.fi.