COVID-19 certifikat åt Messukeskus som den första evenemangsarrangören Norden

Messukeskus, Mässcentrum Helsingfors har som första evenemangsarrangör i Norden fått COVID-19 certifikatet som ett erkännande för exemplariskt arbete för koronasäkerhet. Certifikatet har tilldelats av SAFE Asset Group, ett internationellt certifierings- och konsultföretag som specialiserat sig på säkerhet i kommersiella utrymmen.

För certifikatet genomförde SAFE Asset Group en omfattande granskning som verifierade Messukeskus säkerhetsprinciper och riktlinjer. Certifikatet är ett erkännande över att instruktioner, hygien av utrymmen och utrustning, personalens säkerhetskunnande och andra åtgärder relaterade till bekämpningen av COVID-19 har hanterats grundligt.

– Våra klienters och personalens hälsa är av yttersta vikt för oss. Vi följer noga myndigheternas instruktioner och investerar kraftfullt och proaktivt i säkerhet vid evenemang. Du kan tryggt besöka Messukeskus evenemang, säger Anni Vepsäläinen, VD för Messukeskus.

Messukeskus är byggt för stora offentliga evenemang och har en smidig entré med automatiska portar, möjlighet till elektronisk betalning, servicepunkter skyddade med plexiglas och kontaktfria kranar. Ingångar och servicepunkter är utrustade med handdesinficeringsautomater och säkerhetsavståndsmarkering. Munskydd och andra hygienprodukter finns tillgängliga för besökare. Effektiv luftkonditionering och på vissa ställen upp till 14 meter höga hallutrymmen förbättrar säkerheten.

För ett år sedan publicerade Messukeskus som den första mässarrangören i Finland omfattande instruktioner relaterade till koronasäkerhet och utbildade hela sin personal i avancerad hygien- och skyddspraxis. Hallarna utnyttjas som test- och vaccinationsplatser under kampen mot COVID-19. Hälsosäkerhet är en del av Messukeskus hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapporten 2020 ger en bredare översikt över Messukeskus övriga hållbarhetsmål och -arbete.

Messukeskus är ett människonära medium och ett evenemangshus belönat för sin säkerhet, som skapar tillväxt genom autentiska möten. Finlands största evenemangsarrangör producerar evenemang av hög kvalitet och hyr sina utrymmen och tjänster som en arena för live-, hybrid-, och virtuella evenemang. År 2019 besökte 1,1 miljoner gäster Messukeskus evenemang. www.messukeskus.com /@messukeskus

Mera information: Messukeskus Helsingfors, VD Anni Vepsäläinen, tel. +358 40 040 0074, anni.vepsalainen@messukeskus.com, marknadsförings- och kommunikationsdirektör Maria Mroue, tel. +358 50 393 4974, maria.mroue@messukeskus.com

SAFE Asset Group: https://safeassetgroup.com/

Bilder av Messukeskus och från evenemang: https://mediabank.messukeskus.com/