Biofilisen suunnittelun sisustusarkkitehti-ja muotoilustudio.

Biofilisen suunnittelun sisustusarkkitehti-ja muotoilustudio.

Maailmalla jo vuosia käytössä ollut hyvinvointilähtöinen suunnittelutapa on kehittynyt vastavoimaksi urbanisaation vaikutuksille. Biofilia perustuu ihmisen evoluution kautta syntyneisiin tarpeisiin olla yhteydessä luontoon. Sisustusarkkitehti, muotoilija Carita Ahosen perustama Sensory Spaces tarjoaa biofilista tilasuunnittelua sisälle ja ulos pääasiassa yksityisille ja yrityksille laajalla skaalalla koko Suomeen. Lisäksi löytyy oma tapettimallisto, sisustusjulisteita sekä muita tuotteita.
Biofiliassa simuloidaan luonnossa esiintyviä ilmiöitä erilaisilla keinoilla.
Suunnittelun lähtökohtana on aina loppukäyttäjä, jonka tarpeet yhdistetään biofilisiin periaatteisiin. Projektissa tutkitaan tilan sijainnin mahdollisuudet, luonnonvalo, keinovalon tarpeet, materiaalit ja niiden vaikutukset, tekstuurit ja värit, äänimaisema, vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut sekä lukuisia muita seikkoja. Suunnittelussa pyritään hyvinvoinnin edistämisen lisäksi luonnon kuormituksen minimoimiseen.
Mihin biofilia sopii?
Biofilia on sovellettavissa hyvin erilaisiin ympäristöihin sekä lähtötilanteisiin. Biofilia on moniulotteinen tapa suunnitella, jossa aidosti tarkastellaan millä elementeillä luoda hyvinvointia edistäviä tiloja. Ratkaisut tulisi olla kestäviä, ekologisia ja ihmiselle ja luonnolle turvallisia. Se, kuinka käytännössä kaikki toteutetaan, riippuu aina projektista. Tähän ei ole olemassa yhtä ainoaa monistettavissa olevaa ratkaisua.
Biofiliset hyvinvoinnin hyödyt.
Yksilön hyvinvoinnin kannalta biofilinen suunnittelu on lukuisissa tutkimuksissa todettu vähentävän stressiä, ahdistusta, palauttaneen keskittymiskykyä, paranteen mielialaa ja luovuutta. On myös ymmärrettävä, että biofilinen suunnittelu tarkoittaa paljon muuta kuin pelkän kasvin lisääminen tilaan. ”Yksi tai kaksi viherkasvia ei tee tilasta vielä biofilisen”: toteaa Carita Ahonen. Suunnittelua ohjaa myös allekirjoitetut julistukset, joissa tunnustetaan luonnon hätätila.

Lisätietoa ja haastattelut
Carita Ahonen
sisustusarkkitehti AMK/SI, muotoilija AMK
biofilisen hyvinvoinnin suunnitteluasiantuntija
carita@sensoryspaces.fi
+35840 1412065
www.sensoryspaces.fi
Some: LinkedIn, IG, FB, Twitter

Attachments