Avoimen väylä on osa yliopistojen uudistettua opiskelijavalintaa

Avoimen väylä on osa yliopistojen uudistettua opiskelijavalintaa

Opiskelijavalintojen uudistus lisää ylioppilasarvosanojen merkitystä ja vähentää pääsykokeiden määrää. Avoimen väylä täydentää yliopistojen opiskelijavalintaa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Väylä antaa uuden mahdollisuuden niille hakijoille, jotka vielä pohtivat alanvalintaansa, sekä niille, joilla muut hakutavat eivät tuota haluttua tulosta. Lisäksi väyliä kehitetään vastaamaan myös työelämän tarpeisiin, jotta esimerkiksi alanvaihtajilla olisi joustavia akateemisia koulutuspolkuja.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY) avoimen väylää on uudistettu määrätietoisesti eri yliopistoissa jo lähes kahden vuoden ajan. Uusia väyliä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi on syntynyt eri aloille niin hankkeen sisällä kuin sen ulkopuolella. Mukana aktiivisessa uudistustyössä on 11 suomalaista yliopistoa.

”Väylien uudistaminen on saanut uutta puhtia TRY-hankkeesta. Vaikka olemme vasta kokoamassa malleja erilaisille kohderyhmille tarkoitetuista avoimen väylistä, hankkeessa hyväksi havaitut käytännöt ovat lähteneet jo leviämään yliopistoissa”, hankkeen projektipäällikkö Paula Savela toteaa ilahtuneena.

Avoimen väylällä suoritetaan yliopisto-opintoja joko avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksissa. Useimmiten opinnot ovat joustavia ajan ja paikan suhteen, joten niitä voi tehdä omaan tahtiin.

Itsenäinen opiskelu voi olla kuitenkin haaste niin ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevalle nuorelle kuin lisäosaamista tarvitsevalle työikäiselle. Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitetään myös avoimen väylien tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta, jotta opintopolku olisi riittävän hyvin tuettu.

”Riittävä ja oikea-aikainen tuki pienentää opintojen keskeytymisen riskiä. Lisäksi ohjauksella voidaan vahvistaa opiskelijan myönteistä käsitystä omista kyvyistään. Avoimen väylälle ei tarvitse tulla valmiina osaajana, vaan väyläopinnoissa on tarkoitus myös tutustua yliopisto-opiskeluun ja kehittää akateemisia taitoja, kuten kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua”, Savela sanoo.

Toinen reitti yliopistoon -hanke on mukana Educa-messuilla kertomassa hankkeen toiminnasta, avoimen väylästä ja hankkeessa tehtävistä väyläpiloteista. Tervetuloa tutustumaan uudistuvaan avoimen väylään osastolle 6d30!

Lue lisää:
jyu.fi/try

Twitter & Instagram
@try_hanke

#toinenreittiyliopistoon
#korkeakoulutusuudistuu