Vuoden veneilyteko 2020: Antti Kaipainen ja Veneilysaimaa.com -sivuston uudistaminen

>> linkki videotervehdykseen ja ohjelmasivulle

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf on myöntänyt Vuoden veneilyteko 2020 -tunnustuksen Antti Kaipaiselle hänen perustamansa Veneilysaimaa.com -sivuston perinpohjaisesta uudistamisesta.

Veneilysaimaa on jo vuosituhannen vaihteessa avattu sähköisten satamaoppaiden edelläkävijä, joka on alusta asti avannut ainutlaatuisella tavalla Saimaan veneilymahdollisuuksia, luontokohteita ja palveluita veneilijöille ja vesistömatkailijoille. Sivusto on perustettu ilman taloudellisia intressejä ja täysin Kaipaisen omin voimin.

Veneilysaimaan tapa ohjata kävijät luontokohteisiin ja palvelujen äärelle luontoa kunnioittaen, avoimesti kaikki kohderyhmät ja esteettömyys huomioiden sekä digitalisaatiota hyödyntäen on esimerkillistä ja sivuston sisältämän informaation määrä ja laatu korkealuokkaista.

Saimaa on maailmalaajuisesti ainutlaatuinen vesistö, jonka veneily- ja matkailupotentiaali on huomattava. Päivitetty Veneilysaimaa on keskeisessä roolissa Saimaan salojen avaamisessa.

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf on vuonna 1991 perustettu yhdistys, jonka jäseninä on yli 90 veneilystä ja merenkulusta kirjoittavaa journalistia ja kuvajournalistia eri puolilta Suomea. Jäsenistössä edustettuina ovat kaikki veneilyalan erikoislehdet ja -julkaisut sekä useimmat valtakunnalliset ja alueelliset mediat.

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf är en år 1991 grundad förening för skrivande och fotograferande journalister, som behandlar båtliv och sjöfart. Till föreningen hör över 90 journalister och fotografer från hela Finland. Nästan alla landsomfattande och lokala medier finns representerade, också branschens specialtidskrifter samt elektroniska media.