9Solutions Oy:n hoivateknologia osaksi Posti Kotipalveluiden kotihoito- ja etähoivapalveluita

9Solutions Oy - 1e40 ·

Posti kotipalvelut ottaa käyttöön 9Solutions Oy:n hoivateknologiaa tukemaan kunnillle tarjottavaa kotihoito- ja etähoivapalvelua.

Posti kotipalveluiden etähoivapalvelu on etäyhteyksien avulla tapahtuvaa terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaisten suorittamaa hoitotyötä, joka sisältää muun muassa kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, kotikuntoutusta ja kotihoidon tukikäyntejä.

Etäkäynti asiakkaan luo kestää tyypillisesti 15-30 minuuttia ja voi sisältää esimerkiksi kuntouttavaa arjen toimintaa, ruokailussa ja lääkkeiden otosta muistuttamista, tai fyysisiä tai kognitiivisia harjoitteita, palvelujohtaja Mirva Miettinen Postin Kotipalveluista kertoo.

9Solutions Oy:n järjestelmä etähoivaan sisältää tablettitietokoneen sekä helpon käyttöliittymän, jonka videoyhteys mahdollistaa hoitajan etäkäynnit asiakkaan luona. Videoyhteys asiakkaaseen hänen kotonaan tukee fyysisiä kotihoidon käyntejä ja mahdollistaa nopeat yhteydenotot tarvittaessa. Käyttöliittymä on suunniteltu erityisesti vanhusten tarpeet huomioiden.

Etäkäynneillä voidaan tuottaa monipuolista sisältöä ja kohdata asiakas kiireettömästi

Etäkäynnit ovat erityisen hyödyllinen kotihoidon tuki varsinkin syrjäisillä alueilla mutta myös kaupungeissa, Miettinen korostaa.

9Solutions-järjestelmän Juttutupa-kuvayhteyssovellus mahdollistaa viriketoiminnan ylläpidon sekä sosiaalisen kanssakäymisen muiden palvelun piirissä olevien kesken.
Kuvayhteydellä toimivat ryhmäpuheluiden avulla voidaan järjestää ohjattuja keskustelu-, harraste- ja jumppatuokioita ja asiakkaat voivat myös olla yhteydessä toisiinsa.

Asiakas voi suorittaa mittaukset helposti kotoa käsin
9Solutions järjestelmä mahdollistaa myös etämittaukset esimerkiksi verenpaineen ja PEF-arvojen seurantaan. Sovellus muistuttaa asiakasta mittauksista sekä neuvoo ja opastaa mittausten tekemisessä kotoa käsin. Hoitaja voi tarvittaessa avustaa mittauksissa kuvayhteyden avulla.

Miettinen arvioi etähoivan merkityksen tulevaisuudessa edelleen korostuvan kotihoidon laadun turvaamiseksi: “Etäkäyntien avulla pystytään tarjoamaan nykyresursseilla laadukasta hoitoa kaikkialle.” Tällä hetkellä Postin kotipalvelut tukevat kunnallista kotihoitoa, mutta tulevaisuudessa Postin palvelut ovat saatavilla myös henkilöasiakkaille, Miettinen huomauttaa.

9Solutions Oy:n toimitusjohtaja Sami Herrala uskoo, että yhteistyö Postin Kotipalvelut Oy:n kanssa lisää teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia ikääntyneiden terveyspalveluissa. “Tavoitteemme on, että etähoivateknologian käyttöönoton kynnys madaltuu ja palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranee”, Herrala sanoo.

Posti Kotipalvelut tarjoaa kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, kotikuntoutusta, henkilökohtaista apua sekä etäpalveluita niin henkilöasiakkaille, yrityksille kuin julkiselle sektorillekin. Posti kotipalvelut kehittää jatkuvasti uusia palveluita, joilla pyritään helpottamaan kuntien taakkaa väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa. Tällaisia ovat esimerkiksi etähoivapalvelut. Posti tavoittaa joka arkipäivä 2,8 miljoonaa kotitaloutta.

9Solutions Oy on oululainen ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Tarjoamme terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea kotihoidossa, palvelutaloissa ja sairaaloissa ja ovat luotettavia sekä helppokäyttöisiä. 9Solutions Oy:n järjestelmä on käytössä yli 700 tyytyväisellä terveydenhuollon asiakasorganisaatiolla.

Lisätiedot
Sami Herrala, toimitusjohtaja, 9Solutions Oy, sami.herrala@9solutions.com, 050 386 9132
Mirva Miettinen, palvelujohtaja, Posti Oy Kotipalvelut, mirva.miettinen@posti.com, 050 575 9567