Skip to content

Ackrediteringar för redaktörer och bloggare

Habitare 2015__SRB_9710e

Medieackreditering | Mediekort

Vi ackrediterar redaktörer, fotografer och andra redaktionsanställda till mässan.

Ackreditering förutsätter ett giltigt medlemskort från Journalistförbundet eller ett motsvarande bevis på att du är medierepresentant och sköter arbetsuppdrag på mässan.        Visa upp kortet i Pressrummet. Du får ett PRESS-kort från Pressrummet. Vi skickar inte passerkort per e-post.

Som ackrediterad medierepresentant kan du fritt bekanta dig med de mässor som Messukeskus anordnar och du får tillgång till tjänster för media.

Ackreditera dig på förhand eller i Pressrummet under evenemangets öppettider.

Ackreditera dig på förhand

Ackreditering av bloggare | Bloggarpass

Vi beviljar bloggarpass för bloggare som skriver om teman på mässan under vissa kriterier. Ansök om att få bli bloggare på mässan i god tid! Bloggaransökan stängs i allmänhet ett par veckor före evenemanget.

Vi meddelar om ackrediteringen personligen per e-post. Du får i samma e-postmeddelande anvisningar för hur du avhämtar bloggarpasset.

Ackrediterade bloggare kan använda tjänsterna för media.

Skaffa ett bloggarpass för mässan

56683105c3b3a.jpg

I Messukeskus anordnas också gästevenemang, där utomstående arrangörer hyr Messukeskus lokaler för sina egna evenemang. Dessa evenemang kan ha en avvikande ackrediteringspraxis och det sätt på vilket media beviljas inträde ska avtalas med evenemangsarrangören separat.

Registerbeskrivning för media                                      Registerbeskrivning för bloggare