Vastuullisuus on keskeinen osa arvojamme. Yksi kolmesta arvostamme on Vastuullisuus kantaa, ja se sisältää kohdat

  • Otan vastuun omasta työstäni
  • Otan vastuun asiakkaidemme onnistumisesta
  • Kannan vastuun ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta

Suomen Messut Osuuskunnalle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Toimimme ekologisesti kestävien periaatteiden sekä lakien ja asetusten mukaisesti ja olemme kestävän kehityksen mukainen kokousalue ICCAn (International Congress and Convention Association) julistuksen mukaisesti.

Työskentelemme lujasti minimoidaksemme toimintamme negatiiviset ympäristövaikutukset. Tärkeimmät ympäristöpäämäärämme ovat energiankulutuksen vähentäminen, jätteiden määrän vähentäminen ja 100-prosenttinen jätteiden kierrätys. Ympäristötyö on osa toiminnansuunnitteluamme, sille asetetaan vuosittaiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista seurataan.

Viestimme ympäristö- ja vastuullisuusasioista aktiivisesti asiakkaillemme ja sidosryhmillemme ja tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuksia vastuullisiin valintoihin. Energiankulutuksen vähentämisen lisäksi esimerkiksi erilaiset kierrätystuotteet sekä ruokahävikin vähentäminen ovat viestinnän teemoja.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja viestimme ympäristöasioista aktiivisesti myös sisäisesti.