Skip to content

Messukeskus tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen.

Vastuullisuus on keskeinen osa arvojamme ja kattaa vastuun ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta, hyvinvoivat työntekijät ja toimiva yhteistyö monien sidosryhmiemme kanssa ovat meille arvokkaita asioita ja vievät eteenpäin kohti vastuullisuustavoitteitamme.