Siirry sisältöön

Messukeskus tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen.

Vastuullisuus on keskeinen osa arvojamme ja kattaa vastuun ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta, hyvinvoivat työntekijät ja toimiva yhteistyö monien sidosryhmiemme kanssa ovat meille arvokkaita asioita ja vievät eteenpäin kohti vastuullisuustavoitteitamme.

1 Ei köyhyyttä

Tarjoamme ainutlaatuisen oppimisympäristön erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Ammattiopisto Liven opiskelijat huolehtivat messujen siisteydestä, auttavat messuvieraita liikkumisen ja apuvälineiden kanssa sekä huolehtivat näytteilleasettajien tauottamisesta. Yhteistyö Suomen UNICEFin kanssa mahdollisti viime vuonna kouluvuoden lähes 24 000 lapselle tai elintärkeän poliorokotteen jopa 2,3 miljoonalle lapselle.

Messukeskus työllistää ja tuo tuloa pääkaupunkiseudulle 282 miljoonalla eurolla. Työllisyysvaikutus Helsingin seudulle on 3 957 henkilötyövuotta, josta välitön työllisyysvaikutus on 2 486 henkilötyövuotta. Myynnin lisäys pääkaupunkiseudun hotelleille ja ravintoloille on 88 miljoonaa euroa. (Haaga-Helia 2018)

Hurstin Avun järjestämä yksinäisten ja syrjäytyneiden joulujuhla on järjestetty Messukeskuksessa jo vuosien ajan. Koskettavan juhlan tavoitteena on antaa jokaiselle mahdollisuus lämpimään juhlaruokaan ja joulun tunnelmaan.

2 Ei nälkää

Työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme ruokahävikin määrää yhdessä ravintolapalveluistamme vastaavan Compass Group Finlandin kanssa. Kahviloissamme tarjoamme vihreällä energialla vastuullisesti paahdettua kahvia, josta ei kerry lainkaan ympäristöä rasittavaa kahvijätettä. Kokoustarjoiluissa suosimme luomu- ja lähiruokaa, ja meiltä voi myös tilata viiden tähden nollahävikkibuffetin, joka hyödyntää käyttämättä jääneitä ensiluokkaisia raaka-aineita. Käytetyistä ruoan raaka-aineista 85 % on kotimaisia.

Omavalvonta on osa laadunvarmistustamme, ja valvontaa suorittavat tiloissamme niin Messukeskus itse, ravintoloitsijamme kuin tapahtumia säännöllisesti katselmoivat terveysviranomaiset.

3 Terveyttä ja hyvinvointia

Messukeskus tarjoaa työntekijöilleen työhyvinvointia ylläpitävän työympäristön sekä laadukkaan työterveyshuollon. Työkyvyn tukemiseen on käytössä varhaisen välittämisen malli. ePassi henkilöstöetuna avaa ovet liikunta- ja kulttuuripalvelujen käyttöön. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti niin työturvallisuuteen kuin muuhun turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimistotiloissa on ergonominen, työhyvinvointia tukeva kalustus ja ensiaputarvikkeita.

Tapahtumatalona Messukeskus on paloturvallinen ja esteetön. Tilamme on varustettu defibrillaattorein, ja Messukeskuksen järjestämissä tapahtumissa palvelee aina SPR:n päivystyspiste. Tiloistamme löytyy myös imetys- ja vauvanhoitopisteitä, ja joissakin tapahtumissa on käytettävissä hiljainen huone. Ravintoloissa ja kokoustarjoiluissa huomioidaan erityisruokavaliot.

Messukeskus kannustaa kaikkia asiakkaitaan joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

4 Hyvä koulutus

Messukeskus tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille yhteistyökumppaninaan Ammattiopisto Live. Lisäksi tarjoamme harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutusta opiskelijoille, työelämään tutustumisjaksoja koululaisille sekä valikoidusti tapahtumissa mahdollisuuden maksuttomaan sisäänpääsyyn koululaisryhmille. Yhteistyö Suomen UNICEFin kanssa mahdollisti viime vuonna kouluvuoden lähes 24 000 lapselle tai elintärkeän poliorokotteen jopa 2,3 miljoonalle lapselle.

Tuemme henkilöstömme opiskelua työn ohella ja tarjoamme mahdollisuuden opintovapaaseen. Lisäksi kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa omilla koulutuksilla. Työntekijämme voivat myös työsuhde-etuna tutustua tapahtumiin ja osallistua niissä järjestettäviin koulutuksiin.

5 Sukupuolten tasa-arvo

Messukeskuksen johdossa toteutuu tasa-arvo: hallituksessa ja johtoryhmässä työskentelevistä puolet on naisia ja puolet miehiä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa on naisia.

Asiakastiloistamme löytyy imetyspaikkoja ja sukupuolineutraaleja wc-tiloja. Vauvanhoitopisteitä on sekä naisten että miesten wc-tiloissa.

6 Puhdas vesi ja sanitaatio

Messukeskus on puolittanut vedenkulutuksensa kuluvan vuosikymmenen aikana ottamalla käyttöön vettä säästävät poresuuttimet.

Hanavetemme on laadukasta, ja kannustamme kävijöitämme oman juomapullon täyttämiseen vesipisteistämme.

Jätevedet käsitellään ympäristöä kunnioittaen. Kemikaalien käyttöä ohjaa ympäristöystävällisyys ja tarkka valvonta.

Henkilöstöllä ja tapahtumien esiintyjillä on tarvittaessa suihkumahdollisuus pukutiloineen.

7 Edullista ja puhdasta energiaa

Messukeskus on asettanut ympäristötyönsä tavoitteeksi olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä energiankäyttöä, kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ja hyödyntämällä hiilineutraaleja vaihtoehtoja.

Vuonna 2019 Messukeskus avasi halliensa katoilla Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan yhdessä Helen Oy:n kanssa. Voimalan vuosituotanto on 445 MWh, mikä vastaa yli kahdensadan kerrostalokaksion vuosikulutusta. Voimakas panostus vastuullisuuteen jatkuu aurinkovoimalan laajentamisella ja energiatehokkaiden ratkaisujen valinnalla.  Aurinkosähkön ohella hyödynnetään maalämpöä, kaukokylmää, lämmön talteenottoa ja valaistuksessa led-teknologiaa sekä liiketunnistimia.

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Messukeskus työllistää ja tuo tuloa pääkaupunkiseudulle 282 miljoonalla eurolla. Työllisyysvaikutus Helsingin seudulle on 3 957 henkilötyövuotta, josta välitön työllisyysvaikutus on 2 486 henkilötyövuotta. Myynnin lisäys pääkaupunkiseudun hotelleille ja ravintoloille on 88 miljoonaa euroa. Luvut perustuvat Haaga-Helian vuonna 2018 tekemään laskelmaan.

Lisää työtä ja talouskasvua pyritään luomaan määrätietoisin tavoittein. Niitä ovat esimerkiksi valikoitujen messutapahtuminen kansainvälistäminen, hinnoittelun jatkokehitys, kasvun hakeminen kansainvälisistä yritystapahtumista ja kongresseista sekä ratkaisumyynnin ja lisämyynnin kasvattaminen. Myös kiinteistön kehittämistä jatketaan.

Tapahtumatalona Messukeskus on esteetön. Toimistotiloissa on ergonominen, työhyvinvointia tukeva kalustus ja hyvä sisäilma.

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Messukeskus on kehittänyt tilojaan pitkäjänteisesti ja jatkuvasti siitä saakka, kun nykyiset tilat Pasilassa vuonna 1975 avattiin. Hankinnoissa painotetaan kotimaisia, kestäviä valintoja.

Energiaratkaisuissa hyödynnämme aurinkosähköä, maalämpöä, kaukokylmää, lämmön talteenottoa ja valaistuksessa led-teknologiaa sekä liiketunnistimia.

Messukeskuksen omistajajäsen Suomen Messusäätiö tukee suomalaista elinkeinoelämää ja tekee tunnetuksi suomalaista osaamista jakamalla vuosittain yli 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja sekä tunnustus- ja kannustuspalkintoja.

10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Messukeskus tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille yhteistyökumppaninaan Ammattiopisto Live.

Palkkauksessa, työehtosopimuksissa ja rekrytoinneissa noudatetaan tasa-arvoisuutta. Henkilöstössä on edustettuna eri uskontokunnista ja etnisistä taustoista tulevia työntekijöitä.

Asiakastiloistamme löytyy imetyspaikkoja ja sukupuolineutraaleja wc-tiloja. Vauvanhoitopisteitä on sekä naisten että miesten wc-tiloissa. Henkilöstö työskentelee monitilatoimistossa, jossa kaikilla työntekijöillä on samanarvoiset työtilat. Tapahtumatalona Messukeskus on esteetön.

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Messukeskus on Helsingin kaupungin ilmastokumppani ja tavoittelee 110% hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä. Osana tätä tavoitetta kannustamme kaikkia asiakkaitamme joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

Meillä on tiivis viranomaisyhteistyö ja huolehdimme tarkasti tilojemme lakisääteisistä tarkastuksista.

Tapahtumapaikkana Messukeskus on turvallinen ja esteetön.  Ulkoalueidemme siisteyttä vaalimme jatkuvalla ylläpidolla.

12 Vastuullista kuluttamista

Messukeskus hyötykäyttää 99 % jätteistään. Kaikissa tiloissamme on kierrätysmahdollisuus. Rakennus- ja purkuaikana asiakkaitamme auttaa kiertävä ympäristövalvoja. Hankinnoissa on siirrytty ympäristövastuullisempiin valintoihin ja kertakäyttötuotteiden käyttöä karsittu määrätietoisesti.

Käytetyistä ruoan raaka-aineista 85 % on kotimaisia. Työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme ruokahävikin määrää yhdessä ravintolapalveluistamme vastaavan Compass Group Finlandin kanssa. Kahviloissamme tarjoamme vihreällä energialla vastuullisesti paahdettua kahvia, josta ei kerry lainkaan ympäristöä rasittavaa kahvijätettä. Kokoustarjoiluissa suosimme luomu- ja lähiruokaa, ja meiltä voi myös tilata viiden tähden nollahävikkibuffetin, joka hyödyntää käyttämättä jääneitä ensiluokkaisia raaka-aineita.

Omavalvonta on osa laadunvarmistustamme, ja valvontaa suorittavat tiloissamme niin Messukeskus itse, ravintoloitsijamme kuin tapahtumia säännöllisesti katselmoivat terveysviranomaiset.

Messukeskus kannustaa kaikkia asiakkaitaan joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

Ympäristövastuusta viestitään sekä asiakkaille että henkilöstölle monipuolisesti.

13 Ilmastotekoja

Messukeskus sai v. 2009 ympäristöjärjestelmälleen ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä suomalaisena messu- ja kongressikeskuksena. Vuonna 2021 haemme myös ISO 20121 Vastuullisen tapahtumajärjestäjän sertifikaattia ensimmäisenä Suomessa. Käytännössä toimimme jo nyt tämän sertifikaatin mukaisesti.

Messukeskus on asettanut ympäristötyönsä tavoitteeksi olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä energiankäyttöä, kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ja hyödyntämällä hiilineutraaleja vaihtoehtoja. Vuonna 2019 Messukeskus avasi halliensa katoilla Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan yhdessä Helen Oy:n kanssa. Voimalan vuosituotanto on 445 MWh, mikä vastaa yli kahdensadan kerrostalokaksion vuosikulutusta. Voimakas panostus vastuullisuuteen jatkuu aurinkovoimalan laajentamisella ja energiatehokkaiden ratkaisujen valinnalla.  Aurinkosähkön ohella hyödynnetään maalämpöä, kaukokylmää, lämmön talteenottoa ja valaistuksessa led-teknologiaa sekä liiketunnistimia. Opastus toteutetaan suurelta osin digitaalisesti, mikä vähentää painomateriaalien tarvetta.

Messukeskus hyötykäyttää 99 % jätteistään. Kaikissa tiloissa on kierrätysmahdollisuus. Rakennus- ja purkuaikana asiakkaitamme auttaa kiertävä ympäristövalvoja. Hankinnoissa on siirrytty ympäristövastuullisempiin valintoihin, ja kertakäyttötuotteiden on käyttöä karsittu määrätietoisesti.

Käytetyistä ruoan raaka-aineista 85 % on kotimaisia. Työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme ruokahävikin määrää yhdessä ravintolapalveluistamme vastaavan Compass Group Finlandin kanssa. Kahviloissamme tarjoamme vihreällä energialla vastuullisesti paahdettua kahvia, josta ei kerry lainkaan ympäristöä rasittavaa kahvijätettä. Kokoustarjoiluissa suosimme luomu- ja lähiruokaa, ja meiltä voi myös tilata viiden tähden nollahävikkibuffetin, joka hyödyntää käyttämättä jääneitä ensiluokkaisia raaka-aineita.

Omavalvonta on osa laadunvarmistustamme, ja valvontaa suorittavat tiloissamme niin Messukeskus itse, ravintoloitsijamme kuin tapahtumia säännöllisesti katselmoivat terveysviranomaiset.

Messukeskus kannustaa kaikkia asiakkaitaan joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

14 Vedenalainen elämä

Olemme Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön kumppani #MEIDÄNMERI-kampanjassa, joka lisää tietoutta Itämeren tilasta ja kerää varoja Itämeren ja sen perinnön suojelemiseksi. #MEIDÄNMERI-erikoisliput ovat myynnissä valikoiduissa tapahtumissamme. Aiempina vuosina olemme tehneet yhteistyötä Itämeren hyväksi myös BSAG:n kanssa sekä myymällä tiloissamme DROPP-vettä.

Messukeskus käsittelee jätevedet ympäristöä kunnioittaen. Kemikaalien käyttöä ohjaa ympäristöystävällisyys ja tarkka valvonta.

Hyötykäytämme 99 % jätteistä. Kaikissa tiloissamme on kierrätysmahdollisuus. Muovi lajitellaan omiin keräyspisteisiinsä.

Ravintoloissa käytetty kala pyydystetään vastuullisesti mm. noudattaen tonnikalan tarjonnassa WWF:n suosituksia.

15 Maanpäällinen elämä

Hyötykäytämme 99 % jätteistä. Kaikissa tiloissamme on kierrätysmahdollisuus. Kertakäyttötuotteiden ja muovin käyttöä karsitaan määrätietoisesti. Ruokahävikkiä torjumme aktiivisesti yhdessä ravintolapalveluistamme vastaavan Compass Group Finlandin kanssa. Käytetyistä ruoan raaka-aineista 85 % on kotimaisia.

Messukeskus kannustaa kaikkia asiakkaitaan joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

Tilojemme kehittäminen jatkuu, ja yhtenä lähitulevaisuuden suunnitelmana on kokoustilojen ylle rakennettava viherkatto.

16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Messukeskuksen yhteistyö viranomaisten kanssa on tiivistä. Yhteistyön avulla arvioidaan riskejä ja ylläpidetään turvallisuutta. Niin Messukeskuksen tilat kuin työntekijätkin on vakuutettu vahinkojen varalta.

Messukeskus on Kaupan liiton jäsenyritys.

17 Yhteistyö ja kumppanuus

Messukeskus toimii yhteistyössä viranomaisten ja lukuisten sidosryhmien kanssa. Eri toimialojen yritykset ja yhdistykset ovat mukana kehitysryhmissä ja tuovat tapahtumien kehittämiseen arvokasta osaamista.

Toimintatapoja parannetaan jatkuvasti laatujohtamisen avulla. Kaikilla liiketoimintaprosesseilla ja ympäristöjärjestelmällä on kehittämisestä vastaava ohjausryhmä. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit auttavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Lisäksi sertifiointikumppanimme DNV GL arvioi toimintamme säännöllisesti.

Tarjoamme ainutlaatuisen oppimisympäristön erityistä tukea tarvitseville Ammattiopisto Liven opiskelijoille. Yhteistyö Suomen UNICEFin kanssa mahdollisti viime vuonna kouluvuoden lähes 24 000 lapselle tai elintärkeän poliorokotteen jopa 2,3 miljoonalle lapselle. Lisäksi teemme yhteistyötä Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön kumppani #MEIDÄNMERI-kampanjassa, joka lisää tietoutta Itämeren tilasta ja kerää varoja Itämeren ja sen perinnön suojelemiseksi.

Vuonna 2020 jokainen Messukeskuksen työtekijä voi käyttää päivän vapaaehtoistyöhön itse valikoimassaan kohteessa.