Skip to content

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat myös Messukeskuksen tavoitteita

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat myös Messukeskuksen tavoitteita

Messukeskus tekee sitoutuneesti työtä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman mukaisesti tähtäämme kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Vuosi 2021 oli edelleen vaikea tapahtuma-alalla. Pandemia esti Messukeskuksessakin normaalin liiketoiminnan ja katkaisi monet vakiintuneet yhteistyön muodot sidosryhmien kanssa. Haasteista huolimatta Messukeskus jatkoi pitkäjänteistä vastuullisuustyötään rakentamalla siltaa kriisin yli kaikilla kolmella osa-alueella: kantamalla vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.

Messukeskus – tavoitteista tekoihin

1 Ei köyhyyttä

Messukeskuksen talous- ja työllisyysvaikutus ympäristölleen on merkittävä. Viimeisimmän koronaa edeltävän vuosiarvion mukaan Messukeskus työllisti ja toi tuloa pääkaupunkiseudulle 357 miljoonalla eurolla. Työllisyysvaikutus Helsingin seudulle on 4 850 henkilötyövuotta. (Taloustutkimus 2019)

Yhteistyötä Suomen UNICEFin kanssa jatkettiin viestintäkampanjoin, odottaen paluuta normaalitilanteeseen ja aiempaan laajaan yhteistyöhön. Vuonna 2019 yhteistyö mahdollisti kouluvuoden lähes 24 000 lapselle tai elintärkeän poliorokotteen jopa 2,3 miljoonalle lapselle.

Hurstin Avun järjestämä yksinäisten ja syrjäytyneiden joulujuhla on järjestetty Messukeskuksessa jo vuosien ajan. Koskettavan juhlan tavoitteena on antaa jokaiselle mahdollisuus lämpimään juhlaruokaan ja joulun tunnelmaan.

2 Ei nälkää

Työskentelemme yhdessä ravintolapalveluistamme vastaavan Compass Group Finlandin kanssa vähentääksemme ruokahävikin määrää ja muovin käyttöä sekä lisätäksemme kasvisten osuutta valikoimissa. Kahviloissamme tarjoamme vihreällä energialla vastuullisesti paahdettua kahvia, josta ei kerry lainkaan ympäristöä rasittavaa kahvijätettä. Kokoustarjoiluissa suosimme luomu- ja lähiruokaa.

Omavalvonta on osa laadunvarmistustamme, ja valvontaa suorittavat tiloissamme niin Messukeskus itse, ravintoloitsijamme kuin tapahtumia säännöllisesti katselmoivat terveysviranomaiset.

3 Terveyttä ja hyvinvointia

Messukeskus noudatti pandemian alusta lähtien tarkasti viranomaisohjeistuksia ja ryhtyi heti kehittämään toimintaansa tavoitteena turvallinen tapahtumaosallistuminen asiakkaille ja henkilöstölle. Tilojen hygieniatasoa nostettiin, Messukeskus julkisti ensimmäisenä messujärjestäjänä Suomessa kattavat koronaturvallisuuteen liittyvät ohjeet, ja koko henkilöstö koulutettiin tarkennettuihin hygienia- ja suojakäytäntöihin. Toimistoarjessa otettiin käyttöön henkilöstöä uudenlaiset suojaavat käytännöt ja varustus. Koronaturvallisuuteen liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä jatkui koko vuoden, ja sitä tehtiin monikanavaisesti kaikki asiakkaat ja sidosryhmät huomioiden.

Messukeskus tarjoaa työntekijöilleen työhyvinvointia ylläpitävän työympäristön sekä laadukkaan työterveyshuollon. Koronarokote tarjottiin henkilöstölle työterveyden kautta. Työkyvyn tukemiseen on käytössä varhaisen välittämisen malli. ePassi henkilöstöetuna avaa ovet liikunta- ja kulttuuripalvelujen käyttöön. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti niin työturvallisuuteen kuin muuhun turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimistotiloissa on ergonominen, työhyvinvointia tukeva kalustus ja ensiaputarvikkeita.

Tapahtumatalona Messukeskus on paloturvallinen ja esteetön. Tilamme on varustettu defibrillaattorein, ja Messukeskuksen järjestämissä tapahtumissa palvelee aina SPR:n päivystyspiste. Tiloistamme löytyy myös imetys- ja vauvanhoitopisteitä, ja joissakin tapahtumissa on käytettävissä hiljainen huone. Ravintoloissa ja kokoustarjoiluissa huomioidaan erityisruokavaliot.

Messukeskus kannustaa kaikkia asiakkaitaan joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

4 Hyvä koulutus

Messukeskus tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille yhteistyökumppaninaan Ammattiopisto Live. Opiskelijat mm. huolehtivat siisteydestä, auttavat messuvieraita apuvälineiden kanssa ja huolehtivat osastojen tauottamisesta. Lisäksi tarjoamme harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutusta opiskelijoille, työelämään tutustumisjaksoja koululaisille sekä valikoiduissa tapahtumissa maksuttoman sisäänpääsyn koululaisryhmille. Yhteistyömme Suomen UNICEFin kanssa on mahdollistanut kouluvuoden lähes 20 000 lapselle.

Tuemme henkilöstömme opiskelua työn ohella ja tarjoamme mahdollisuuden opintovapaaseen. Lisäksi kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa omilla koulutuksilla. Työntekijämme voivat myös osana omaa työtään tutustua tapahtumiin ja osallistua niissä järjestettäviin, itselleen soveltuviin koulutuksiin.

5 Sukupuolten tasa-arvo

Messukeskuksen johdossa toteutuu tasa-arvo: hallituksessa ja johtoryhmässä työskentelevistä puolet on naisia ja puolet miehiä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa on naisia.

Asiakastiloistamme löytyy imetyspaikkoja ja sukupuolineutraaleja wc-tiloja. Vauvanhoitopisteitä on sekä naisten että miesten wc-tiloissa.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on työpaikallamme kielletty, ja yrityksellämme on selkeä ohjeistus henkilöstölle tällaisten tapauksen ehkäisemiseksi.

6 Puhdas vesi ja sanitaatio

Messukeskus puolitti vedenkulutuksensa jo viime vuosikymmenen aikana ottamalla käyttöön vettä säästävät poresuuttimet.

Hanavetemme on laadukasta, ja kannustamme kävijöitämme oman juomapullon täyttämiseen vesipisteistämme.

Jätevedet käsitellään ympäristöä kunnioittaen. Kemikaalien käyttöä ohjaa ympäristöystävällisyys ja tarkka valvonta.

Henkilöstöllä ja tapahtumien esiintyjillä on suihkumahdollisuus pukutiloineen.

7 Edullista ja puhdasta energiaa

Messukeskuksen energiakumppani Caverion Oy tuottaa energiapalveluita ja toimii osaavana kumppanina energiansäästöön liittyvissä hankkeissa. Lisäksi Caverion Oy ylläpitää ja päivittää hiilijalanjälkilaskentaamme.

Messukeskus on asettanut ympäristötyönsä tavoitteeksi olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä energiankäyttöä, kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ja hyödyntämällä hiilineutraaleja vaihtoehtoja.

Vuonna 2019 Messukeskus avasi halliensa katoilla Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan yhdessä Helen Oy:n kanssa. Voimalan vuosituotanto on 533 MWh, mikä vastaa noin 250 kerrostalokaksion vuosikulutusta. Voimakas panostus vastuullisuuteen jatkuu aurinkovoimalan laajentamisella ja energiatehokkaiden ratkaisujen valinnalla.  Aurinkosähkön ohella hyödynnetään maalämpöä, kaukokylmää, lämmön talteenottoa ja valaistuksessa led-teknologiaa sekä liiketunnistimia.

Pandemian aikana energiankäyttö supistettiin minimiin tavoitteena mittavat säästöt energian kulutuksessa.

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Messukeskuksen talous- ja työllisyysvaikutus ympäristölleen on merkittävä. Viimeisimmän koronaa edeltävän vuosiarvion mukaan Messukeskus työllisti ja toi tuloa pääkaupunkiseudulle 357 miljoonalla eurolla. Työllisyysvaikutus Helsingin seudulle on 4 850 henkilötyövuotta. (Taloustutkimus 2019)

Toimintaympäristön nopea muutos pandemian vuoksi asetti liiketoiminnan ennen näkemättömään haasteeseen. Messukeskus sopeutti toimintaansa hakemalla säästöjä, jäädyttämällä investoinnit ja hakemalla yritystukia. Säästöjä haettiin myös henkilöstövähennyksin ja lomautuksin.

Lisää työtä ja talouskasvua pyritään luomaan määrätietoisin tavoittein. Niitä ovat esimerkiksi virtuaali- ja hybridiratkaisujen lisääminen, ympärivuotisen kiinnostavan digisisällön tarjoaminen, valikoitujen messutapahtuminen kansainvälistäminen, hinnoittelun jatkokehitys, kasvun hakeminen kansainvälisistä yritystapahtumista ja kongresseista sekä ratkaisumyynnin ja lisämyynnin kasvattaminen. Myös kiinteistön kehittämistä jatketaan.

Tapahtumatalona Messukeskus on esteetön. Toimistotiloissa on ergonominen, työhyvinvointia tukeva kalustus ja hyvä sisäilma.

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Messukeskus on kehittänyt tilojaan jatkuvasti siitä saakka, kun nykyiset tilat Pasilassa vuonna 1975 avattiin. Hankinnoissa painotetaan kotimaisia, kestäviä valintoja.

Energiaratkaisuissa hyödynnämme aurinkosähköä, maalämpöä, kaukokylmää, lämmön talteenottoa ja valaistuksessa led-teknologiaa sekä liiketunnistimia.

Messukeskuksen suurin osakkeenomistaja Suomen Messusäätiö tukee suomalaista elinkeinoelämää jakamalla vuosittain yli 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja sekä tunnustus- ja kannustuspalkintoja.

10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Messukeskus tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille yhteistyökumppaninaan Ammattiopisto Live. Palkkauksessa, työehtosopimuksessa ja rekrytoinneissa noudatetaan tasa-arvoisuutta. Henkilöstössä on edustettuna eri uskontokunnista ja etnisistä taustoista tulevia ihmisiä.

Asiakastiloistamme löytyy imetyspaikkoja ja sukupuolineutraaleja wc-tiloja. Vauvanhoitopisteitä on sekä naisten että miesten wc-tiloissa. Henkilöstö työskentelee monitilatoimistossa, jossa kaikilla työntekijöillä on samanarvoiset työtilat. Tapahtumatalona Messukeskus on esteetön.

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Messukeskus on Helsingin kaupungin ilmastokumppani ja tavoittelee 110% hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä. Osana tätä tavoitetta kannustamme kaikkia asiakkaitamme joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

Meillä on tiivis viranomaisyhteistyö ja huolehdimme tarkasti tilojemme lakisääteisistä tarkastuksista.

Tapahtumapaikkana Messukeskus on turvallinen, esteetön ja hygieeninen. Ulkoalueidemme siisteyttä vaalimme jatkuvalla ylläpidolla.

12 Vastuullista kuluttamista

Messukeskus hyötykäyttää 99 % jätteistään. Kaikissa tiloissamme on kierrätysmahdollisuus. Rakennus- ja purkuaikana asiakkaitamme auttaa kiertävä ympäristövalvoja. Hankinnoissa on siirrytty ympäristövastuullisempiin valintoihin ja kertakäyttötuotteiden käyttöä karsittu määrätietoisesti.

Työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme ruokahävikin ja muovin määrää sekä lisätäksemme kasvisten osuutta valikoimissa yhdessä ravintolapalveluistamme vastaavan Compass Group Finlandin kanssa. Kahviloissamme tarjoamme vihreällä energialla vastuullisesti paahdettua kahvia, josta ei kerry lainkaan ympäristöä rasittavaa kahvijätettä. Kokoustarjoiluissa suosimme luomu- ja lähiruokaa.

Omavalvonta on osa laadunvarmistustamme, ja valvontaa suorittavat tiloissamme niin Messukeskus itse, ravintoloitsijamme kuin tapahtumia säännöllisesti katselmoivat terveysviranomaiset.

Messukeskus kannustaa kaikkia asiakkaitaan joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

Ympäristövastuusta viestitään sekä asiakkaille että henkilöstölle monipuolisesti.

13 Ilmastotekoja

Messukeskus sai v. 2009 ympäristöjärjestelmälleen ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä suomalaisena messu- ja kongressikeskuksena. Vuonna 2019 kongressijärjestelyissä pilotoitiin ISO 20121 Vastuullisen tapahtumajärjestäjän sertifikaattia ensimmäisenä Suomessa.

Messukeskus on asettanut ympäristötyönsä tavoitteeksi olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä energiankäyttöä, kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ja hyödyntämällä hiilineutraaleja vaihtoehtoja. Vuonna 2019 Messukeskus avasi halliensa katoilla Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan yhdessä Helen Oy:n kanssa. Voimalan vuosituotanto on 533 MWh, mikä vastaa noin 250 kerrostalokaksion vuosikulutusta. Voimakas panostus vastuullisuuteen jatkuu energiatehokkaiden ratkaisujen valinnalla.  Aurinkosähkön ohella hyödynnetään maalämpöä, kaukokylmää, lämmön talteenottoa ja valaistuksessa led-teknologiaa sekä liiketunnistimia.

Olemme sitoutuneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Ensimmäisellä kaudella 2011-2016 tavoitteenamme oli 9 %:n energiansäästö mutta ylsimme 26 % toteumaan. Tämä siivitti meidät Energiaviraston ja Motivan tunnustuspalkintoon. Työ jatkuu kaudella 2018-2025.

Messukeskus hyötykäyttää 99 % jätteistään. Kaikissa tiloissa on kierrätysmahdollisuus. Rakennus- ja purkuaikana asiakkaitamme auttaa kiertävä ympäristövalvoja. Hankinnoissa on siirrytty ympäristövastuullisempiin valintoihin ja kertakäyttötuotteiden käyttöä karsittu määrätietoisesti. Tapahtumien opastus toteutetaan diginäytöin, mikä vähentää painomateriaalien tarvetta.

Työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme ruokahävikin ja muovin määrää sekä lisätäksemme kasvisten osuutta valikoimissa yhdessä ravintolapalveluistamme vastaavan Compass Group Finlandin kanssa. Kahviloissamme tarjoamme vihreällä energialla vastuullisesti paahdettua kahvia, josta ei kerry lainkaan ympäristöä rasittavaa kahvijätettä. Kokoustarjoiluissa suosimme luomu- ja lähiruokaa.

Omavalvonta on osa laadunvarmistustamme, ja valvontaa suorittavat tiloissamme niin Messukeskus itse, ravintoloitsijamme kuin tapahtumia säännöllisesti katselmoivat terveysviranomaiset.

Messukeskus kannustaa kaikkia asiakkaitaan joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

14 Vedenalainen elämä

Messukeskus käsittelee jätevedet ympäristöä kunnioittaen. Kemikaalien käyttöä ohjaa ympäristöystävällisyys ja tarkka valvonta. Hyötykäytämme 99 % jätteistä. Kaikissa tiloissamme on kierrätysmahdollisuus. Muovi lajitellaan omiin keräyspisteisiinsä.

Ravintoloissa käytetty kala pyydystetään vastuullisesti mm. noudattaen tonnikalan tarjonnassa WWF:n suosituksia.

Olemme tehneet yhteistyötä mm. Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön kanssa keräten varoja Itämeren ja sen perinnön suojelemiseksi. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä Itämeren hyväksi myös BSAG:n kanssa sekä myymällä tiloissamme DROPP-vettä.

Messusäätiön tuella jaetaan vuosittain Pelasta Itämeri -palkinto.

15 Maanpäällinen elämä

Hyötykäytämme 99 % jätteistä. Kaikissa tiloissamme on kierrätysmahdollisuus. Kertakäyttötuotteiden ja muovin käyttöä karsitaan määrätietoisesti. Ruokahävikkiä torjumme aktiivisesti yhdessä ravintolapalveluistamme vastaavan Compass Group Finlandin kanssa.

Messukeskus kannustaa kaikkia asiakkaitaan joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

Tilojemme kehittäminen jatkuu, ja yhtenä tulevaisuuden suunnitelmana on kokoustilojen ylle rakennettava viherkatto.

16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Messukeskuksen yhteistyö viranomaisten kanssa on tiivistä. Yhteistyön avulla arvioidaan riskejä ja ylläpidetään turvallisuutta. Niin Messukeskuksen tilat kuin työntekijätkin on vakuutettu vahinkojen varalta.

Messukeskus on Kaupan liiton jäsenyritys.

17 Yhteistyö ja kumppanuus

Messukeskus toimii yhteistyössä viranomaisten ja lukuisten sidosryhmien kanssa. Eri toimialojen yritykset ja yhdistykset ovat mukana kehitysryhmissä ja tuovat tapahtumien kehittämiseen arvokasta osaamista.

Toimintatapoja parannetaan jatkuvasti laatujohtamisen avulla. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit auttavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Lisäksi sertifiointikumppanimme DNV GL arvioi toimintamme säännöllisesti.

Pandemiakautena Messukeskuksen monikäyttöiset tilat palvelevat Helsingin kaupunkia ja terveysalan yrityksiä koronarokotus ja -testauspaikkoina. Tiloille on haettu aktiivisesti myös muuta vaihtoehtoista käyttöä esimerkiksi oppilaitosten pääsykoepaikkoina ja tuomioistuinviraston saleina.