Suomen Messut Osuuskunnan Mediarekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 22.9.2015

1.     Rekisterin pitäjä

Suomen Messut Osuuskunta (viestinnässä käytettävä nimi: Messukeskus)
Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki
p. 040 450 3250
faksi 09 142 358
communications@messukeskus.com
Y-tunnus: 0116322-3

2.     Rekisteriasioista vastaava henkilö

Viestintäpäällikkö Tarja Gordienko, Suomen Messut Osuuskunta, viestintä,
p. 040 450 3250, communications@messukeskus.com

3.     Rekisterin nimi

Suomen Messut Osuuskunnan mediarekisteri

4.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Suomen Messut Osuuskunnan mediarekisteriä käytetään
a) messuilla työtehtävissä käyvien median edustajien akkreditointiin
b) Suomen Messut Osuuskunnan omien tapahtumien osalta tiedottamiseen ja mediasuhteiden hoitamiseen
c) lehdistöhuoneessa vierailleiden toimittajien/kuvaajien määrän arvioimiseen.

Mediarekisterin käyttäminen tapahtumista tiedottamiseen tarkoittaa sitä, että toimittajille/kuvaajille ja toimituksille lähetetään tapahtumista tiedotteita sekä kutsuja messujen avajais- ja tiedotustilaisuuksiin.

5.     Rekisterin tietosisältö

Pakollisina tietoina kerätään

  • sukunimi
  • etunimi
  • sähköpostiosoite
  • median nimi
  • profiilitiedot (toimittaja/freelancer/valokuvaaja)
  • tieto siitä, mihin mediaan tekee juttua
  • puhelinnumero.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Rekisteriseloste on nähtävillä Messukeskuksen lehdistökeskuksessa ja verkkosivuilla www.messukeskus.com.

6.     Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kirjautuvat järjestelmään toimittajien akkreditoituessa messuille. Messuille akkreditoituva toimittaja/kuvaaja jättää tietonsa rekisteriin joko verkkosivujen kautta tai lehdistöhuoneen asiakaspäätteillä. Akkreditoitunut toimittaja/kuvaaja saa lehdistöhuoneesta rintakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn Suomen Messut Osuuskunnan messutapahtumaan. Sisäänpääsy on työtehtävissä messuille saapuville toimittajille maksuton. Akkreditoituvien toimittajien tulee esittää voimassaoleva lehdistökortti tai muu todistus siitä, että käynti liittyy työtehtäviin.

Toimittajien akkreditoitumiset kirjautuvat jokaisen tapahtuman yhteydessä tietokantaan, mutta kaikkien tapahtumissa käyneiden toimittajien tietoja ei tallenneta lehdistörekisteriin aktiivista käyttöä varten. Tapahtuman tiedottajat lisäävät harkinnan mukaan messuille akkreditoituneista toimittajista toimialan tai messujen aihepiirin kannalta relevanttien toimittajien yhteystiedot kunkin messutapahtuman jakelulistalle. Toimittaja/kuvaaja voi kieltää tietojen käytön muuhun kuin akkreditoitumiseen messuille.

Lisäksi tiedottajat voivat lisätä toimittajia/toimituksia rekisteriin niiden messujen jakelulistoille, jotka liittyvät toimittajan seuraamaan aihealueeseen. Nämä tiedot poimitaan toimitusten itse ilmoittamien henkilö- ja yhteystietojen mukaan joko toimitusten itse ylläpitämiltä yhteystietosivuilta (esim. painetussa lehdestä tai median omilta verkkosivuilta) tai Inforviestintä Oy:n yhteistyössä Suomen Tietotoimisto STT:n kanssa ylläpitämistä Kuka-mediahakemistoista.

7.     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

8.     Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9.     Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

10.  Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

11.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Käytämme sivuilla evästeitä, käyttämällä sivua hyväksyt ehdot.

 

Uutishuoneeseen