Suomen Messut Osuuskunnan kävijärekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 3.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

Messukeskus, Suomen Messut Osuuskunta
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
y-tunnus: 01163223

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Messukeskus / Asiakaspalvelu
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Messut Osuuskunnan kävijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään virallisen kävijämäärän laskemiseen (Media Audit Finland Oy), sekä kävijöiden asiakassuhteen hoitamiseen (Suomen Messujen tapahtumista tiedottaminen ja tapahtumien kävijämarkkinointi) ja tapahtumien kehittämiseen (kävijäprofiilitieto). Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille paitsi jos asiakas on antanut tähän erikseen luvan. Ilmoittamalla matkapuhelinnumeronsa antaa asiakas luvan lähettää suoramarkkinointiviestejä kyseessä olevaan matkapuhelinnumeroonsa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, ammattiryhmä, yrityken toimiala, hankintapäätösrooli, sekä muita asiakkaan antamia profilointitietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kävijärekisteritiedot tulevat tapahtuman sähköisestä kävijärekisteröinnistä. Sähköisellä kävijärekisteröinnillä tarkoitettaan ennakkorekisteröitymistä (kävijä rekisteröityy tapahtumaan ennen tapahtumaa tai tapahtumapaikalle saapumista internetissä) ja/tai paikan päällä rekisteröitymistä (kävijä rekisteröityy tapahtumaan Messukeskuksen  sisäänkäynnillä rekisteröintipisteessä).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1. Manuaalinen aineisto syntyy erikoistilanteessa (rekisteröintijärjestelmän ollessa pois käytöstä) käsin täytetyiltä rekisteröintilomakkeista. Tällaisia tietoja säilytetään lukitussa tilassa levikintarkastuksen edellyttämän määräajan loppumiseen asti (noin 3 kk tapahtuman päättymisestä), jonka jälkeen ne tuhotaan.

8.2. Ennakko- ja paikan päällä rekisteröinnistä sekä mahdollisesta jälkirekisteröinnistä (tietojen tallennus tapahtuman jälkeen) syntyvä kävijärekisteri säilytetään kävijärekisterijärjestelmän palvelimella aina seuraavan vastaavan tapahtuman päättymiseen asti, jonka jälkeen tiedot tuhotaan tapahtumakohtaisesti pääkäyttäjän toimesta. Vain Suomen Messujen työntekijöillä ja järjestelmän toimittajalla on pääsy rekisterin tietoihin. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Kävijärekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salattaviksi.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).