Suomen Messut Osuuskunnan bloggaajarekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 28.4.2014, muokattu 5.10.2015

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Messut Osuuskunta (viestinnässä käytettävä nimi: Messukeskus)
Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki
p. 040 450 3250
faksi 09 142 358
communications@messukeskus.com  Y-tunnus: 0116322-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Viestintäpäällikkö Tarja Gordienko, Suomen Messut Osuuskunta, viestintä,  p. 040 450 3250, communications@messukeskus.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Messut Osuuskunnan bloggaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Suomen Messut Osuuskunnan bloggaajarekisteriä käytetään
a) messuilla käyvien bloggaajien akkreditointiin
b) Suomen Messut Osuuskunnan omien tapahtumien osalta tiedottamiseen ja bloggaajasuhteiden hoitamiseen
c)  Messukeskuksessa vierailleiden bloggaajien määrän arvioimiseen.

Bloggaajarekisterin käyttäminen tapahtumista tiedottamiseen tarkoittaa sitä, että bloggaajille lähetetään tapahtumista tietoa, yhteistyöpyyntöjä ja kutsuja eri tilaisuuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Pakollisina tietoina kerätään

  • blogin nimi
  • blogin nettiosoite
  • teemat, joita blogi käsittelee
  • sivukatselut / kk
  • blogipäivitysten tiheys (kerran viikossa tai useammin / pari kertaa kuussa / kerran kuussa tai harvemmin)
  • blogiin liittyvät sosiaalisen median kanavat ja niiden seuraaja/tykkääjämäärät
  • lupa yhteystietojen luovuttamiseen näytteilleasettajille
  • Yhteystiedot (nimi, e-mail, puhelin)

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman bloggaajan antamaa lupaa.
Rekisteriseloste on nähtävillä Messukeskuksen lehdistökeskuksessa ja verkkosivuilla www.messukeskus.com.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kirjautuvat järjestelmään bloggaajan hakiessa bloggaajapassia nettilomakkeella. Hyväksytyt bloggaajat saavat Messukeskuksesta rintakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn Suomen Messut Osuuskunnan messutapahtumaan. Sisäänpääsy on hyväksytyille bloggaajille maksuton.

Bloggaajien akkreditoitumiset kirjautuvat jokaisen tapahtuman yhteydessä tietokantaan, jota voidaan hyödyntää Suomen Messut Osuuskunnan tapahtumissa harkinnan mukaan. Bloggaaja voi kieltää tietojen käytön muuhun kuin akkreditoitumiseen messuille.

Lisäksi bloggaajien itse ilmoittamia tietoja tietoja voidaan kerätä rekisteriin esimerkiksi blogin sivuilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuilla evästeitä, käyttämällä sivua hyväksyt ehdot.

 

Uutishuoneeseen