Skip to content

Messukeskus ser efter dina personuppgifter

Dataskydd

Helsingfors Mässcentrum och Finlands Mässa Abp är ansvarig operatör – även i dataskyddsfrågor. Vi förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig, så vi gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter. Vi behandlar personuppgifter alltid i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, vi utbildar vår personal och vi kräver även ansvar från våra samarbetspartners i dataskyddsfrågor. Läs mer om vårt dataskydd i dataskyddsbeskrivningarna nedan.

Datasäkerhet

Messukeskus har olika digitala system där vi lagrar dina personuppgifter. Rätten till att använda personuppgifterna är begränsad till endast de personer som behöver det i sitt arbete. Anställda som hanterar kundregisteruppgifter är bundna av tystnadsplikt. Våra digitala system är även skyddade med tekniska lösningar.

Dataskyddsbeskrivningar

Behöver du mer information?

Kontakt oss:
asiakaspalvelu@messukeskus.com
+358 40 450 3250