Skip to content

Under sitt jubileumsår styr Messukeskus biljettintäkter till Östersjöskyddet och till främjandet av barns och ungdomars välmående

Messukeskus förbereder sig för det stundande jubileumsåret genom att öppna fyra specialbiljetter till försäljning genom vilka medel samlas in för att stöda ett renare Östersjön, en jämlik barndom och ungdomars välmående.

Messukeskus samarbetar med Baltic Sea Action Group, Kvinnobanken, Helsingfors Diakonissanstalts Vamos och Hope ry. För varje såld Östersjöbiljett, Kvinnobanken-biljett, Vamos-biljett och Hope-biljett doneras en euro till samarbetspartnern. Dessutom donerar Messukeskus till varje samarbetspartner ett stödbelopp som motsvarar intäkterna från specialbiljetterna.

Östersjöbiljett

Mässan Vene 19 Båt i februari har mycket innehåll som handlar om Östersjön och besökarna kan nu välja att köpa en Östersjöbiljett. Medlen styrs till Baltic Sea Action Group. Den oberoende ideella stiftelsen uppmuntrar olika aktörer att samarbeta i syfte att rädda Östersjön.

Köp Östersjöbiljett till Vene Båt

 

Kvinnobanken-biljett

Ge en kvinna ett Yrke! Den finländska Kvinnobanken stöder kvinnor i de mest sårbara länderna i världen genom utbildning, företagande och försörjning. När vi stöder kvinnor stöder vi effektivt också barn och familjer.

Köp Kvinnobanken-biljetten till GoExpo

 

Hope-biljett

Besökarna på Barnmässan på våren kan lösa in en Hope-biljett som stöder Hope ry:s verksamhet. Hope förverkligar drömmen om att barnen i Finland ska ha mer jämlika möjligheter till en bra vardag. Den politiskt och religiöst oberoende organisationen delar ut kläd- och varudonationer till mindre bemedlade familjer och familjer som drabbats av en kris och hobbystöd och fritidsupplevelser för barn och ungdomar.

Köp Hope-biljett till Barnmässan

 

Vamos-biljett

Till I Love Me-mässan i oktober säljs en Vamos-biljett genom vilken det är möjligt att hjälpa ungdomar att hitta sina egna resurser och stigar i livet. Vamos som drivs av Helsingfors Diakonissanstalt hjälper unga i åldern 16-29 som riskerar att bli utslagna genom att ge stöd och vägledning för framtidsplanering.

Köp Vamos-biljett till I love me