Skip to content

Messukeskus som företag

Messukeskus främjar finländskt näringsliv genom att möjliggöra resultatrika personliga möten på mässor, möten, kongresser och andra evenemang.

 

Varje år i siffror

  • 50 mässevenemang
  • 1000 konferenser och kongresser
  • 10 000 företagskunder
  • 1 100 000 besökare
  • 10 000 mediebesök

Ekonomiska nyckeltal

  • Omsättning 59,3 miljoner €
  • Rörelseresultat 2,6 miljoner €
  • 200 anställda
  • Ekonomisk effekt 282 miljoner €

Hundra års historia

Finlands Mässa grundades den 19.10.1919. Den första mässan ordnades på fältet vid Johanneskyrkan i Helsingfors sommaren 1920. Då besökte 120 000 personer mässan, fler än det fanns invånare i Helsingfors på den tiden.

Till en början var det Gardesstadens manege som fungerade som tillfällig utställningslokal. År 1935 färdigställdes den mässhall på Mannerheimvägen som i dag går under namnet Tölö sporthall. När mässhallen blev klar var det den största utställningslokalen i Norden.

Messukeskus flyttade till Böle 1975. Sedan dess har lokalerna ständigt byggts ut och förnyats. Det nuvarande Messukeskus är ett internationellt mäss-, konferens-, kongress- och evenemangshus.

Ledning

Anni Vepsäläinen

Anni Vepsäläinen

Petteri Nissinen

Petteri Nissinen

Mikko Horppu

Mikko Horppu

Messut

Kristina von Konow

Kristina von Konow

Tapahtumat, kokoukset ja kongressit

Maria Mroue

Maria Mroue

Mika Vakkilainen

Mika Vakkilainen

Förvaltning

Messukeskus ägarföretag, Finlands Mässa, är ett andelslag som ägs av sina medlemmar. Andelslaget består av 200 medlemmar, bland annat av företag, Helsingfors stad och Finlands Mässtiftelse. Medlemmarna använder sin rösträtt under andelslagets möten.

Ordförande i andelslagets förvaltningsråd är borgmästare Jan Vapaavuori och styrelseordförande är Hannu Syrjänen.

Andelslagets styrelse

Hannu Syrjänen

Hannu Syrjänen

Juha Rantanen

Juha Rantanen

Bergsråd

Sam Nieminen

Sam Nieminen

Leena Niemistö

Leena Niemistö

Anu Nissinen

Anu Nissinen