Skip to content

Messukeskus som företag

Messukeskus främjar finländskt näringsliv genom att möjliggöra resultatrika personliga möten på mässor, möten, kongresser och andra evenemang.

 

Varje år i siffror

  • 50 mässevenemang
  • 1000 konferenser och kongresser
  • 10 000 företagskunder
  • 1 000 000 besökare
  • 10 000 mediebesök

Ekonomiska nyckeltal

  • Omsättning 46 miljoner €
  • Rörelseresultat 4,7 miljoner €
  • 143 anställda
  • Ekonomisk effekt 357 miljoner € (år 2019)

Hundra års historia

Finlands Mässa grundades den 19.10.1919. Den första mässan ordnades på fältet vid Johanneskyrkan i Helsingfors sommaren 1920. Då besökte 120 000 personer mässan, fler än det fanns invånare i Helsingfors på den tiden.

Till en början var det Gardesstadens manege som fungerade som tillfällig utställningslokal. År 1935 färdigställdes den mässhall på Mannerheimvägen som i dag går under namnet Tölö sporthall. När mässhallen blev klar var det den största utställningslokalen i Norden.

Messukeskus flyttade till Böle 1975. Sedan dess har lokalerna ständigt byggts ut och förnyats. Det nuvarande Messukeskus är ett internationellt mäss-, konferens-, kongress- och evenemangshus.

Ledning

Anni Vepsäläinen

Anni Vepsäläinen

t.f. affärsverksamhetsdirektör

Evenemang, möten och kongresser

Mikko Horppu

Mikko Horppu

Mässor

Mika Vakkilainen

Mika Vakkilainen

Petteri Nissinen

Petteri Nissinen

Lumia Ankkuri

Lumia Ankkuri

Förvaltning

Messukeskus ägarföretag, Finlands Mässa, är ett publikt aktiebolag, som har 200 aktieägare, bland annat Finlands Näringsliv EK, Helsingforsregionens handelskammareFöretagarna i Finland, Helsingfors stad och Finlands Mässtiftelse.

Ordförande i aktiebolgets styrelse är Timo Lappalainen.

Aktiebolagets styrelse

Timo Lappalainen

Timo Lappalainen

Karri Kaitue

Karri Kaitue

Sam Nieminen

Sam Nieminen

Leena Niemistö

Leena Niemistö

Anu Nissinen

Anu Nissinen